Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Senskador i hand och fingrar


Uppdaterad den: 2022-03-01

Annons

Bakgrund

 • Senskador i hand och fingrar indelas i:
  • Extensorsenskador (sträcksenskador)
  • Flexorsenskador (böjsenskador)

Epidemiologi

 • Ett trauma mot handen kan leda till skada på nerver, kärl, senor och skelett och handskador är en vanlig diagnos på akutmottagningen.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste orsaken till skada på extensor- och flexorsenskada är skärskada till exempel av en kniv eller av krossat glas.
Annons
Annons

ICD-10

 • S66 Skada på muskel och sena i handleds- och handnivå:
  • S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
  • S66.1 Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå
  • S66.2 Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
  • S66.3 Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå
  • S66.4 Skada på tummens korta muskel och dess sena på handleds- och handnivå
  • S66.5 Skada på korta muskler och deras senor till andra fingrar i handen
   S66.6 Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
  • S66.7 Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
  • S66.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på handleds- och handnivå
  • S66.9 Skada på ospecificerad muskel och sena på handleds- och
   handnivå

Anamnes

 • Vid hand- och fingerskador är en noggrann anamnes inklusive traumemekanism viktig.
  • När inträffade skadan?
   • Vid behandling av sårskador är tidsaspekten viktig
  • Var inträffade skadan?
   • Inomhus?
   • Utomhus?
   • Arbete?
  • Hur hände skadan?
   • Skärande föremål?
   • Högenergi våld?
   • Klämskada?
   • Fall från höjd?
   • Bett?

Kliniska fynd

 • En skada på handen bedöms genom:
  • Inspektion
  • Palpation
  • Funktionsstatus
 • En noggrann och systematisk klinisk undersökning är viktig vid handskador:
  • Cirkulation?
  • Temperatur?
  • Huddefekt?
  • Skelettskada?
  • Felställning?
  • Rotationsdefekt?
  • Ligamentskada?
  • Muskelskada?
  • Senskada?
  • Nervskada?
 • Riktad undersökning av senfunktion:
  • Flexor digitorum profundus/flexor pollucis longus (den djupa senan)
  • Flexor digitorum superficialis
  • Vid inspektion av handen i avslappnat tillstånd ses i vanliga fall att fingrarna spontant flekterar och formar en båge (digital cascade):
   Vid skada på flexorsenor uteblir en bildning av bågen
  • En partiell senskada på flexorsenan kan förekomma
  • Pulley-ruptur
  • Extensor digitorum communis
  • Extensor pollicis longus
  • Intrinsic muskulaturen

Utredning av senskador på handen

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, skademekanism och kliniska fynd.
 • Bilddiagnostik kan bli aktuellt om misstanke om större skelettskada eller avslitningsfraktur finns.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Det är viktigt att identifiera vilken sena som är skadad och i vilken zon skadan finns.
 • Fingerfraktur.

Behandling av senskador 

 • Behandlingen beror på senskadans lokalisation och om samtidig avslitningsfraktur finns:
  • Immobilisering kan i vissa fall räcka som behandlingsmetod
  • Operation kan bli nödvändigt om det finns separation av senändarna

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling kan vara aktuellt misstanke om bett finns.
 • Tetanusvaccin kan behövas ges hos vissa patienter. 

Annan behandling

 • Rehabilitering/rörelseträning är viktig efter senskador.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • De vanligaste komplikationerna är:
  • Nedsatt funktion och rörlighet
  • Adherenser
  • Ärrbildning
 • Vid droppfinger kvarstår ofta en sträckdefekt på 10 % efter behandling.

Prognos

 • Generellt är prognosen god om patienten behandlas i nära anslutning till skadan.

Källor

 • Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: 2021-11-29 (Hämtad 2022-01-17). psykiatristod.se
 • Maxwell, S., & Olson, D. (2015). Common Tendon Injuries in the Hand. Current sports medicine reports, 14(6), 428–429. PMID: 26561760. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.