Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Senskador i hand och fingrar


Uppdaterad den: 2022-03-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Senskador i hand och fingrar indelas i:
  • Extensorsenskador (sträcksenskador)
  • Flexorsenskador (böjsenskador)

Epidemiologi

 • Ett trauma mot handen kan leda till skada på nerver, kärl, senor och skelett och handskador är en vanlig diagnos på akutmottagningen.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste orsaken till skada på extensor- och flexorsenskada är skärskada till exempel av en kniv eller av krossat glas.

ICD-10

 • S66 Skada på muskel och sena i handleds- och handnivå:
  • S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
  • S66.1 Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå
  • S66.2 Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
  • S66.3 Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå
  • S66.4 Skada på tummens korta muskel och dess sena på handleds- och handnivå
  • S66.5 Skada på korta muskler och deras senor till andra fingrar i handen
   S66.6 Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
  • S66.7 Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
  • S66.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på handleds- och handnivå
  • S66.9 Skada på ospecificerad muskel och sena på handleds- och
   handnivå

Anamnes

 • Vid hand- och fingerskador är en noggrann anamnes inklusive traumemekanism viktig.
  • När inträffade skadan?
   • Vid behandling av sårskador är tidsaspekten viktig
  • Var inträffade skadan?
   • Inomhus?
   • Utomhus?
   • Arbete?
  • Hur hände skadan?
   • Skärande föremål?
   • Högenergi våld?
   • Klämskada?
   • Fall från höjd?
   • Bett?

Kliniska fynd

 • En skada på handen bedöms genom:
  • Inspektion
  • Palpation
  • Funktionsstatus
 • En noggrann och systematisk klinisk undersökning är viktig vid handskador:
  • Cirkulation?
  • Temperatur?
  • Huddefekt?
  • Skelettskada?
  • Felställning?
  • Rotationsdefekt?
  • Ligamentskada?
  • Muskelskada?
  • Senskada?
  • Nervskada?
 • Riktad undersökning av senfunktion:
  • Flexor digitorum profundus/flexor pollucis longus (den djupa senan)
  • Flexor digitorum superficialis
  • Vid inspektion av handen i avslappnat tillstånd ses i vanliga fall att fingrarna spontant flekterar och formar en båge (digital cascade):
   Vid skada på flexorsenor uteblir en bildning av bågen
  • En partiell senskada på flexorsenan kan förekomma
  • Pulley-ruptur
  • Extensor digitorum communis
  • Extensor pollicis longus
  • Intrinsic muskulaturen

Utredning av senskador på handen

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, skademekanism och kliniska fynd.
 • Bilddiagnostik kan bli aktuellt om misstanke om större skelettskada eller avslitningsfraktur finns.

Differentialdiagnoser

 • Det är viktigt att identifiera vilken sena som är skadad och i vilken zon skadan finns.
 • Fingerfraktur.

Behandling av senskador 

 • Behandlingen beror på senskadans lokalisation och om samtidig avslitningsfraktur finns:
  • Immobilisering kan i vissa fall räcka som behandlingsmetod
  • Operation kan bli nödvändigt om det finns separation av senändarna

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling kan vara aktuellt misstanke om bett finns.
 • Tetanusvaccin kan behövas ges hos vissa patienter. 

Annan behandling

 • Rehabilitering/rörelseträning är viktig efter senskador.

Komplikationer

 • De vanligaste komplikationerna är:
  • Nedsatt funktion och rörlighet
  • Adherenser
  • Ärrbildning
 • Vid droppfinger kvarstår ofta en sträckdefekt på 10 % efter behandling.

Prognos

 • Generellt är prognosen god om patienten behandlas i nära anslutning till skadan.

Källor

 • Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: 2021-11-29 (Hämtad 2022-01-17). psykiatristod.se
 • Maxwell, S., & Olson, D. (2015). Common Tendon Injuries in the Hand. Current sports medicine reports, 14(6), 428–429. PMID: 26561760. PubMed

Annons
Annons
Annons

Annons