Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Acetabulumfraktur


Uppdaterad den: 2023-06-05

Annons

Bakgrund

 • Fraktur os acetabuli, höftledspannan.
 • Stabila frakturer:
  • Frakturer som är odislocerade och inte uppvisar luxationstendens
 • Instabila frakturer:
  • Fraktur av bakre väggen av acetabulum (vanligast) med eller utan bakre luxation av caput femoris, tvär- och T-frakturer av acetabulums botten, fraktur av främre acetabularvägg och/eller pelare samt kombinerade frakturer

Epidemiologi

 • Årlig incidens är cirka 3/100 000 och knappt 3/4 är >65 år.
 • Förekommer vid högenergetiska trauman som motorfordonolyckor eller fall från höga höjder.
 • Kan också uppträda som lågenergiskador, vanligen efter fall från stående bland äldre personer med osteoporos.

Etiologi och patogenes

 • Vid skadeögonblicket överförs kraften via femur så att femurhuvudet pressas in i acetabulum.
 • Eftersom en acetabularfraktur oftast är ett resultat av ett allvarligt trauma förekommer skadan ofta samtidigt med andra skador.
Annons
Annons

ICD-10

Anamnes

 • Adekvat trauma, ofta i samband med högenergiskador.
 • Slag framifrån eller mot sidan, eller i kombination med luxation av caput femoris.
 • Osteoporos eller patologisk fraktur är inte ovanlig.

Kliniska fynd

 • Smärta vid belastning av benet och rörelse av höften, eventuellt felställning.
 • Det rör sig ofta om ett multitrauma där en mycket grundlig klinisk undersökning med beskrivning av distalstatus krävs.

Utredning av acetabulumfraktur

 • Röntgen:
  • Frontal- och sidobild, eventuellt 45 graders vinkel från var sida
  • Påvisar fraktur
 • DT:
  • Krävs för mer exakt bestämning av graden av ledyteskada och felställningar i frakturläget eller möjliga intraartikulära frakturfragment
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Höftledsluxation.
 • Bäckenfrakturer.
 • Bäcken, avslitningsfrakturer.

Behandling av acetabulum fraktur

Icke-operativ behandling

 • Acetabularfrakturer med mycket liten felställning (eller måttlig hos äldre) och med odislocerad ledyta behandlas icke-operativt
 • Behandlingen är som regel stegmarkering med kryckor i 2–6 veckor.
 • Kontroll efter individuell bedömning.

Kirurgisk behandling

 • Operation bör ske inom 1–2 veckor och utföras på regionsjukhus där kompetens finns.
 • Val av operationsmetod beror på frakturens anatomi och kirurgens erfarenhet. Flera olika metoder finns.
 • Om det före skadan finns höftledsartros bör insättning av primär totalprotes övervägas.
 • Vid osteoporos och hos äldre sköra patienter avstås ibland från operation. Om operation behövs är ofta primär ledprotes ett lämpligt alternativ.

Rehabilitering

 • Tidig igångsättning med övningar och mobilisering efter 3–7 dagar.
 • Styrketräning.
 • Viktbäring är begränsad under de första 8–12 veckorna. Fullviktsbelastning efter cirka 12 veckor.

Komplikationer

 • Nervskador.
 • Postoperativa skador:
  • Sårinfektion
  • Infektion
  • Tromboembolisk sjukdom
 • Posttraumatisk artros.

Prognos

 • Beror på vilka andra skador som föreligger.
 • Sköra äldre:
  • Acetabularfraktur kan ha stor inverkan på den framtida gångförmågan
  • Acetabularfraktur är associerad med ökad sjuklighet och dödlighet bland äldre, delvis för att det är en markör för just skörhet/åldrande
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.