Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Acetabulumfraktur


Uppdaterad den: 2023-06-05
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Bakgrund

 • Fraktur os acetabuli, höftledspannan.
 • Stabila frakturer:
  • Frakturer som är odislocerade och inte uppvisar luxationstendens
 • Instabila frakturer:
  • Fraktur av bakre väggen av acetabulum (vanligast) med eller utan bakre luxation av caput femoris, tvär- och T-frakturer av acetabulums botten, fraktur av främre acetabularvägg och/eller pelare samt kombinerade frakturer

Epidemiologi

 • Årlig incidens är cirka 3/100 000 och knappt 3/4 är >65 år.
 • Förekommer vid högenergetiska trauman som motorfordonolyckor eller fall från höga höjder.
 • Kan också uppträda som lågenergiskador, vanligen efter fall från stående bland äldre personer med osteoporos.

Etiologi och patogenes

 • Vid skadeögonblicket överförs trubbigt våld på femur så att femurhuvudet pressas in i acetabulum.
 • Eftersom en acetabularfraktur oftast är ett resultat av ett allvarligt trauma förekommer skadan ofta samtidigt med andra skador.
Annons
Annons

ICD-10

Anamnes

 • Adekvat trauma, ofta i samband med högenergiskador.
 • Slag framifrån eller mot sidan, eller i kombination med luxation av caput femoris.
 • Osteoporos eller patologisk fraktur är inte ovanlig.

Kliniska fynd

 • Smärta vid belastning av benet och rörelse av höften, eventuellt felställning.
 • Det rör sig ofta om ett multitrauma där en mycket grundlig klinisk undersökning med beskrivning av distalstatus krävs.

Utredning av acetabulumfraktur

 • Röntgen:
  • Frontal- och sidobild, eventuellt 45 graders vinkel från var sida
  • Påvisar fraktur
 • DT:
  • Krävs för mer exakt bestämning av graden av ledyteskada och fragmentförskjutningar, möjliga intraartikulära frakturfragment
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Höftledsluxation.
 • Bäckenfrakturer.
 • Bäcken, avslitningsfrakturer.

Behandling av acetabulum fraktur

Icke-operativ behandling

 • Acetabularfrakturer med mycket liten felställning (eller måttlig hos äldre) och med odislocerad ledyta behandlas icke-operativt
 • Behandlingen är som regel stegmarkering med kryckor i 2–6 veckor.
 • Kontroll efter individuell bedömning.

Kirurgisk behandling

 • Operation bör ske inom 1–2 veckor och utföras på regionsjukhus där kompetens finns.
 • Val av operationsmetod beror på frakturens anatomi och kirurgens erfarenhet. Flera olika metoder finns.
 • Om det före skadan finns höftledsartros bör insättning av primär totalprotes övervägas.

Sköra äldre

 • Bland personer med osteoporos är kirurgisk benfixation svår på grund av dålig benkvalitet.
 • Äldre har svårare att klara en långvarig operation och blodförlust i samband med operationen.
 • Bland sköra äldre är man mer restriktiv med operation och måttlig felställning kan accepteras i denna grupp.

Rehabilitering

 • Tidig igångsättning med övningar och mobilisering efter 3–7 dagar.
 • Styrketräning.
 • Viktbäring är begränsad under de första 8–12 veckorna. Fullviktsbelastning efter cirka 12 veckor.
 • Efter cirka 1 år utan komplikationer kan en idrottare börja idrotta.

Komplikationer

 • Nervskador.
 • Postoperativa skador:
  • Sårinfektion
  • Infektion
  • Tromboembolisk sjukdom
 • Posttraumatisk artros.

Prognos

 • Beror på vilka andra skador som föreligger.
 • Bland sköra äldre kan acetabularfraktur ha stor inverkan på framtida gångförmåga och är associerad med ökad sjuklighet och dödlighet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons