Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Hälseneruptur


Uppdaterad den: 2021-09-20

Annons

Bakgrund

 • Ruptur av hälsenan, helt eller delvis, akut eller kronisk.
 • Om skadan kvarstår efter 4 veckor benämns det kronisk hälseneruptur.

Epidemiologi

 • Den årliga incidensen för akut hälseneruptur beräknas vara 6–55 per 100 000 invånare.
 • 70 % av alla rupturer uppkommer vid idrott, framför allt racketsport.
 • Män skadas cirka 10 gånger oftare än kvinnor.
 • Oftast ses hälseneruptur mellan 35–45 års ålder och efter 65 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Etiologin är inte helt klarlagd, men beror troligen på flera faktorer som degenerativa förändringar och överbelastningar.
 • Vissa läkemedel som kinoloner, kortison och statiner kan predisponera för senruptur.
Annons
Annons

ICD-10

 • S86.0 Skada på akillessena

Anamnes

 • Vid akut ruptur är det typiskt med akuta smärtor i området strax ovanför hälbenet och det hörs ofta en smäll i samband med idrott.
 • Kronisk ruptur ses vanligen hos personer >65 år och det föreligger inte alltid typiskt trauma.
 • Läkemedel som kinoloner, statiner och kortison ökar risk för ruptur utan samtidigt trauma.
 • Partiell ruptur är ovanlig när det finns ett tydligt trauma och ses ofta vid tendinopatier.

Kliniska fynd

 • Vid akut hälseneruptur ses ofta smärta, svullnad och hematom. En palpabel grop mellan senändarna kan märkas. 
 • Vid kronisk hälseneruptur kan gapet mellan senändarna inte alltid märkas på grund av ärrvävnad. Hälta och återkommande svullnad kan förekomma. 
 • Personen kan inte stå på tå då vadmuskulaturen är satt ur funktion.
 • Thompsons test är positivt när senan har gått av (kan vara negativt vid kronisk hälseneruptur):
  • Plantarflexion uteblir när vaden komprimeras
  • Viss plantarflexionsförmåga kan kvarstå även om total ruptur av senan föreligger 
 • Matles test är positivt:
  • Bortfall av den lätta fysiologiska plantarflexionen med knälederna flekterade vid ruptur av hälsenan (sänkt tonus) 

Utredning av hälseneruptur

 • Diagnosen på akut och kronisk ruptur ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd.
 • Ultraljudsundersökning och MRT bör undvikas vid akuta skador då man kan undervärdera skadan och adekvat behandling fördröjs.
 • Vid kronisk skada kan man behöva göra undersökning med ultraljudsundersökning eller MRT inför operation.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Ruptur av den mediala gastrocnemius-muskelbuken (tennisben).
 • Ruptur i muskel eller övergången mellan muskel och sena.
 • Akillestendinopati.

Behandling av hälseneruptur

 • Det saknas konsensus när det gäller val av behandling (operation eller icke-operativ behandling) och vid val av typ av immobilisering (gips/ortos) och rehabilitering.
 • Val av behandling styrs även utifrån den skadades fysiska krav och egna önskemål.

Egenbehandling

 • Träning och belastning enligt program från fysioterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt antiinflammatorisk medicin för att dämpa den inflammatoriska reaktionen.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Rehabilitering/fysioterapi är viktig både efter operation och vid icke-operativ behandling.

Komplikationer

 • Risk för djup ventrombos (DVT) på grund av immobilisering både efter operation och vid icke-operativ behandling.
 • Risk för reruptur både efter operation (0–4 %) och vid icke-operativ behandling (4–12 %).
 • Den skadade senan läker ofta med en viss förlängning både efter operation och vid icke-operativ behandling:
  • Förlängning av senan kan leda till ett försämrat funktionellt resultat
 • Risk för sårinfektion, nervpåverkan av n. suralis, adherenser, ärr och smärta efter operation. 

Prognos

 • Successiv förbättring av styrka och uthållighet ses främst under det första året efter en akut hälseneruptur.
 • Funktionell nedsättning efter hälseneruptur minskar succesivt men kan fortfarande ses 2 år efter att skadan uppstod. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.