Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Bäckenfraktur


Uppdaterad den: 2024-01-12

Annons

Bakgrund

 • Bäckenfraktur innefattar:
  • Bäckenringsfraktur
  • Sakrumfraktur
  • Acetabulumfraktur
  • Ramusfraktur (lågenergiskada hos äldre)
 • Delas in i:
  • Fraktur i bäckenringens främre del
   Fraktur i bäckenringens bakre del

Epidemiologi

 • Bland äldre personer med osteoporos är incidensen närmare 1/1 000.

Etiologi och patogenes

 • Unga:
  • Efter högenergetiska trauman som motorfordonolyckor och liknande
  • Oftast kombination av främre och bakre skador
 • Äldre och personer med osteoporos:
  • Efter fall i samma plan
  • Oftast fraktur i främre delen, men ibland finns även skador dorsalt
 • Vid lågenergiskadorna ses i princip aldrig allvarlig blödning eller nervskada. Symtombilden är inte heller så dramatisk, ofta saknas yttre tecken på skada.
Annons
Annons

ICD-10

 • S32 Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet

Anamnes

 • Skada eller fall med smärtor i bäckenregionen.
 • Ofta vid högenergiskada/multitrauma.
 • Vid ramusfraktur efter lågenergiskada kan smärtan uppträda smygande och komma efter någon dag.

Kliniska fynd

Allmänt

 • Lokala smärtor och ömhet, särskilt vid gång.
 • Ödem, ekkymoser, lacerationer och deformiteter i bäcken eller peritoneum.
 • Hematom, särskilt över inguinalligamentet eller över skrotum. Perifera pulsar bör palperas.
 • Vid palpation noteras ojämnheter, krepitationer eller rörelser i crista iliaca och ramus inferior ossis pubis.
 • Rektalundersökning kan påvisa blödning/hematom, utskjutande bendelar eller ömhet längs frakturlinjen. Förskjutning av prostata. Rektala skador kan tyda på intraperitoneal eller urologisk skada.
 • Svag eller ingen sfinktertonus är tecken på neurologisk skada.
 • Blod i uretramynningen kan tyda på urologisk skada.
 • Kompression av bäckenet för test av indirekt ömhet görs lateromedialt genom att trycka ihop höftbenskammarna och anteroposteriort genom att trycka på var sida om höftbenskammarna.

Fraktur i bäckenringens främre del

 • Direkt palpationsömhet lokalt.
 • Indirekt ömhet/smärta över stället vid kompression av bäckenringen.
 • Oftast stabil fraktur.

Fraktur i bäckenringens bakre del

 • Utvändiga märken efter trauma.
 • Smärtpåverkad patient.
 • Inre blödningar och chock (latent/manifest).
 • Oftast instabil fraktur.
 • Smärtor vid palpation/kompression av bäckenringen.

Utredning av bäckenfraktur

 • Vid bäckenfraktur efter högenergiskada måste intraabdominell, retroperitoneal, gynekologisk och urologisk skada förmodas tills motsatsen är bevisad.
 • Röntgen bäcken och höfter:
  • Alltid vid misstanke om fraktur
  • Både odislocerad ramusfraktur och höftfraktur kan vara svår att se på en initial röntgenbild
 • Röntgen sakrum:
  • Vid skada mot sakrum eller smärtor dorsalt
 • DT och MRT:
  • Del i utredning av multitrauma. Multitrauma omhöndertas på enhet med resurser för det, sedan bilddiagnostisk utredning. Liksom de påföljande interventionerna
  • DT eller MRT kan vara aktuell även vid isolerad (lågenergi-)skada där röntgen inte är konklusiv
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Höftfraktur.
 • Ileosacral ledluxation.
 • Kontusion utan fraktur.

Behandling av bäckenfraktur

Initialt

 • Smärtlindring.
 • Chockprofylax och blödningskontroll.
 • Immobilisering och snabb transport till sjukhus.

Lågenergiskador – stabila frakturer

 • Stabila frakturer behandlas icke-operativt.
 • Inläggning blir ofta aktuell för allmän omvårdnad och smärtlindring.
 • Rehabilitering och planering av eftervård, på grund av ökat hjälpbehov, är viktigt.

Högenergiskador - instabila frakturer

 • Patienten opereras omedelbart om det finns misstanke om blödning, eftersom patienten kan ha förlorat stora mängder blod in i bukhålan.
 • Efter akut och eventuell definitiv kirurgisk behandling påbörjas rehabilitering.

Komplikationer

 • Ruptur av stora blodkärl i bäckenbotten med blödningar och chock:
  • Huvudorsak till dödsfall vid bäckenskador
  • Retroperitoneal blödning kan förekomma, upp till sex liter blod kan ansamlas där
 • Skada på urinvägar.
 • Gynekologiska och rektala skador är mer sällsynta.
 • Nervrotsskador:
  • Symtomen kan komma sent i förloppet och följer vanligtvis normala nervrotsmönster
 • Skador på perifera nerver.
 • Kroniska smärtor är vanliga och sexuell dysfunktion förekommer, framför allt efter bakre skador som sakrumfrakturer.

Prognos

 • Beroende på:
  • Ålder – osteoporotiska skador läker under någon månads tid men nedsatt rörlighet ger risk för generella komplikationer som exempelvis pneumoni
  • Traumaenergins storlek
  • Andra samtidiga skador
 • Ofta dödsorsak vid multitrauma, till exempel vid bilolyckor.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.