Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Höftimpingement, FAIS


Uppdaterad den: 2022-09-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Även kallat femoroacetabulärt inklämningssyndrom (femoroacetabular impingement syndrome, FAIS).

Epidemiologi

 • FAIS är en vanlig orsak till höftsmärtor, särskilt hos idrottsutövare.
 • FAIS förekommer framför allt hos unga vuxna.

Etiologi och patogenes

 • Pincer-morfologi: acetabulums kant sträcker sig för långt fram vilket riskerar att labrum blir inklämt mellan acetabulum och caput vid flexion i höften.
 • Cam-morfologi: avvikande morfologi med benpåbyggnad längs med caput och collum vilket gör att caput förlorar sin sfäriska form.
 • Det som framförallt är vedertaget är att hög repetitiv belastning på höftleden under ungdomsåren, innan fyserna är slutna, kan leda till utveckling av framförallt cam.
 • Genesen till pincer är än så länge ofullständigt klarlagd och man har inte kunnat hitta samma korrelation till hög belastning i ungdomsåren.

ICD-10

 • M25.8 Andra specificerade ledsjukdomar

Anamnes

 • Typisk anamnes är smärta i höft- och ljumskregionen som är korrelerat till rörelser.
 • Initialt är episoder med plötsliga, huggande smärtor i specifika rörelser vanliga, som med tiden kan gå över i mer ihållande smärtor både kopplat till belastning, rörelse samt vila.
 • Nedsatt rörlighet i höften och stelhet.
 • Patienter anger besvär på framsidan och lateralt i höften och kan ofta beskriva fenomen som låsningar, klickningar.
 • Patienter anger ofta smärtorna genom att sträcka ut tumme och pekfinger och lägga handen på sidan av höften, något som kallats för "C-tecknet".
 • En skarp smärta kan uppstå när patienten roterar i höften, särskilt mot den angripna sidan.
 • Smärtan förvärras ofta vid långvarig sittning, när man reser sig från en stol, när man kliver in eller ut ur en bil eller när man lutar sig framåt.
 • Smärtan ökar långsamt över tid. 

Kliniska fynd

 • Flexion, Adduktion och Inåtrotation (FADIR), även kallat främre impingementtest, är den mest känsliga undersökningsmetoden för FAIS. Testet är positivt när det frammanar de smärtor och symptom patienten upplever vid besvär
 • Flexion, Abduktion, Utåtrotationstest (FABER):
  • Test för provocera fram smärta

Utredning av höftimpingement, FAIS

 • Slätröntgen:
  • Anterioposterior projektion (AP-projektion)
  • Cam-projektion
 • MRT i viss fall (beställs av specialist i ortopedi).

Differentialdiagnoser

Behandling av höftimpingement, FAIS

 • Initialt rekommenderas fysioterapi och aktivitetsmodifiering.
 • Som smärtstillande kan paracetamol och NSAID tas vid behov.
 • Kirurgisk behandling (artroskopi) har som mål att korrigera den anatomiska orsaken till inklämning.

Egenbehandling

 • Fysioterapi:
  • Helst med specialintresserad terapeut

Annan behandling

 • Artroskopisk kirurgi med korrigering av den avvikande morfologin.

Komplikationer

 • Utveckling av förtida höftledsartros.

Prognos

 • Effekten av artroskopi är god. 

Källor

 • Griffin DR, Dickenson EJ, O'Donnell J, et al. The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement. Br J Sports Med. 2016;50(19):1169-1176.
 • Lindman I, Öhlin A, Desai N, et al. Five-Year Outcomes After Arthroscopic Surgery for Femoroacetabular Impingement Syndrome in Elite Athletes. Am J Sports Med. 2020;48(6):1416-1422.

Annons
Annons
Annons

Annons