Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Växtvärk


Uppdaterad den: 2022-02-04
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Det finns ingen enhetlig definition av växtvärk:
  • Smärta från det muskuloskeletala systemet utan känd orsak kan kallas växtvärk

Epidemiologi

 • Växtvärk är en av de vanligaste orsakerna till återkommande muskuloskeletala smärtor hos barn.

Etiologi och patogenes

 • Det finns olika hypoteser kring etiologi och patogenes av växtvärk men ingen tydlig orsak har kunnat fastställas.
 • Man har inte kunnat påvisa att tillväxt är en orsak till växtvärk hos barn.

ICD-10

 • R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad
  • Generaliserad smärta UNS

Anamnes

 • Symtom på växtvärk kan variera mycket.
 • Några vanliga symtom är:
  • Smärta på lårets framsida, under knä eller underben
  • Växtvärk i armar kan ibland förekomma
  • Smärta i vila, speciellt på kvällen och nattetid
  • Oftast bilateral smärta eller smärta som växlar sida, men ensidig smärta är även förekommande
  • Smärtfrihet dagtid och under aktivitet
  • Smärtfria dagar/veckor/månader
 • Anamnesen är viktig för att kunna utesluta andra orsaker till värk.

Kliniska fynd

 • Fysisk undersökning visar ofta normala fynd.

Utredning av växtvärk

 • Diagnos på växtvärk är en uteslutningsdiagnos.
 • Om anamnes eller kliniska fynd är avvikande bör vidare utredning initieras, till exempel med:
  • Bilddiagnostik
  • Blodprover för att utesluta annan orsak till smärta

Differentialdiagnoser

 • Det finns många differentialdiagnoser till växtvärk:
 • Infektiösa orsaker:
  • Osteomyelit
  • Septisk artrit
  • Viral/bakteriell myosit
  • Abscess
 • Autoimmun/inflammatorisk orsak:
  • Juvenil idiopatisk artrit (JIA)
  • Reaktiv artrit
  • Dermatomyosit
 • Vaskulär/hematologisk orsak:
  • Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)
  • Djup ventrombos (DVT)
  • Sicklecellanemi
 • Malignitet (tumörsmärta är vanligt förekommande nattetid):
  • Osteoidosteom 
  • Skelettsarkom
  • Leukemi
  • Metastaser
 • Trauma/strukturell orsak:
  • Fraktur
  • Stressfraktur
  • Apofysit:
   • Apofysitis calcanei
   • Osgood-Schlatters sjukdom
  • Nervskada
  • Överrörlighetssyndrom
  • Överbelastning
 • Metabola tillstånd:
  • D-vitaminbrist
  • Rabdomyolys
  • Ärftliga muskeldystrofier:
   • Bland annat Duchennes muskeldystrofi och Beckers muskeldystrofi
 • Komplext regionalt smärtsyndrom
 • Fibromyalgi
 • Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS)

Behandling av växtvärk

 • Behandlingen är i första hand symtomatisk.

Egenbehandling

 • Massage och värmebehandling kan hos vissa lindra besvären.

Läkemedelsbehandling

 • Hos vissa barn med svår växtvärk kan receptfria smärtstillande ibland lindra smärtan.

Källor

 • Rikshandboken. Växtvärk. Senast reviderat: 2019-05-13. (Hämtad 2022-01-28). www.rikshandboken-bhv.se
 • Lehman, P. J., & Carl, R. L. (2017). Growing Pains. Sports health, 9(2), 132–138. PMID: 28177851. PubMed
 • Tinning, F. B., Hestbæk, L., & Andersen, A. N. (2017). Vokseværk er velkendt, men årsagen er fortsat uklar. Ugeskrift for laeger, 179(16), V11160851. PMID: 28416062. PubMed

Annons
Annons
Annons

Annons