Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Växtvärk


Uppdaterad den: 2022-02-04

Annons

Bakgrund

 • Det finns ingen enhetlig definition av växtvärk:
  • Smärta från det muskuloskeletala systemet utan känd orsak kan kallas växtvärk

Epidemiologi

 • Växtvärk är en av de vanligaste orsakerna till återkommande muskuloskeletala smärtor hos barn.

Etiologi och patogenes

 • Det finns olika hypoteser kring etiologi och patogenes av växtvärk men ingen tydlig orsak har kunnat fastställas.
 • Man har inte kunnat påvisa att tillväxt är en orsak till växtvärk hos barn.
Annons
Annons

ICD-10

 • R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad
  • Generaliserad smärta UNS

Anamnes

 • Symtom på växtvärk kan variera mycket.
 • Några vanliga symtom är:
  • Smärta på lårets framsida, under knä eller underben
  • Växtvärk i armar kan ibland förekomma
  • Smärta i vila, speciellt på kvällen och nattetid
  • Oftast bilateral smärta eller smärta som växlar sida, men ensidig smärta är även förekommande
  • Smärtfrihet dagtid och under aktivitet
  • Smärtfria dagar/veckor/månader
 • Anamnesen är viktig för att kunna utesluta andra orsaker till värk.

Kliniska fynd

 • Fysisk undersökning visar ofta normala fynd.

Utredning av växtvärk

 • Diagnos på växtvärk är en uteslutningsdiagnos.
 • Om anamnes eller kliniska fynd är avvikande bör vidare utredning initieras, till exempel med:
  • Bilddiagnostik
  • Blodprover för att utesluta annan orsak till smärta
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Det finns många differentialdiagnoser till växtvärk:
 • Infektiösa orsaker:
  • Osteomyelit
  • Septisk artrit
  • Viral/bakteriell myosit
  • Abscess
 • Autoimmun/inflammatorisk orsak:
  • Juvenil idiopatisk artrit (JIA)
  • Reaktiv artrit
  • Dermatomyosit
 • Vaskulär/hematologisk orsak:
  • Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)
  • Djup ventrombos (DVT)
  • Sicklecellanemi
 • Malignitet (tumörsmärta är vanligt förekommande nattetid):
  • Osteoidosteom 
  • Skelettsarkom
  • Leukemi
  • Metastaser
 • Trauma/strukturell orsak:
  • Fraktur
  • Stressfraktur
  • Apofysit:
   • Apofysitis calcanei
   • Osgood-Schlatters sjukdom
  • Nervskada
  • Överrörlighetssyndrom
  • Överbelastning
 • Metabola tillstånd:
  • D-vitaminbrist
  • Rabdomyolys
  • Ärftliga muskeldystrofier:
   • Bland annat Duchennes muskeldystrofi och Beckers muskeldystrofi
 • Komplext regionalt smärtsyndrom
 • Fibromyalgi
 • Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS)

Behandling av växtvärk

 • Behandlingen är i första hand symtomatisk.

Egenbehandling

 • Massage och värmebehandling kan hos vissa lindra besvären.

Läkemedelsbehandling

 • Hos vissa barn med svår växtvärk kan receptfria smärtstillande ibland lindra smärtan.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

 • Rikshandboken. Växtvärk. Senast reviderat: 2019-05-13. (Hämtad 2022-01-28). www.rikshandboken-bhv.se
 • Lehman, P. J., & Carl, R. L. (2017). Growing Pains. Sports health, 9(2), 132–138. PMID: 28177851. PubMed
 • Tinning, F. B., Hestbæk, L., & Andersen, A. N. (2017). Vokseværk er velkendt, men årsagen er fortsat uklar. Ugeskrift for laeger, 179(16), V11160851. PMID: 28416062. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.