Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i os naviculare pedis


Uppdaterad den: 2013-08-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Os naviculare är ett av benen i tarsus.
 • Tillståndet kan uppstå till följd av trauma eller efter stress.
 • Stressfraktur:1-2
  • Diagnosen kan lätt missas i månader när tillståndet är ett resultat av överbelastning
  • Studier har visat att det i genomsnitt går fyra till sju månader från symtomdebuten och till dess att diagnosen är ställd3
 • Det skiljs mellan följande tre frakturtyper:
  • Dorsal, kortikal avulsionsfraktur
  • Fraktur av tuberositas (fästet för tibialis posteriorsenan)
  • Corpusfrakturer, ofta associerade med andra frakturer i mellanfoten

Förekomst

 • En sällsynt frakturtyp.
 • Stressfrakturer förekommer oftast bland unga idrottare och motionärer.4

Etiologi och patogenes

 • Är ofta en stressfraktur hos yngre idrottare eller motionärer som utsätter sig för betydande viktbelastningar på fötterna.5
 • Upprepade muskelkontraktioner och viktbelastning utan tillräcklig vila medför en onormalt hög belastning som kan ge en stressfraktur i den avaskulära mittersta tredjedelen av benet.

Predisponerande faktorer

 • Överbelastning:
  • Vissa idrotter förefaller att predisponera mer än andra, i synnerhet gäller detta löpning
 • En strukturell (anatomisk) predisposition för tillståndet verkar vara att den mittersta tredjedelen av os naviculare är avaskulär.6

ICD-10

 • S92 Fraktur på fot med undantagför fotled
  • S92.2 Fraktur på andra tarsalben

ICD-10 Primärvård

 • M843 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes
 • S929P Fraktur på fot UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes som ger misstanke om tillståndet.
 • Bilddiagnostik som bekräftar diagnosen:
  • Notera att röntgen har låg sensitivitet och att tillståndet därför kan missas

Differentialdiagnoser

 • Andra frakturer i foten.
 • Plantarfasciit eller andra tendiniter i mellanfoten.
 • Osteokondros i os naviculare (Köhlers sjukdom).

Anamnes

 • Eventuellt trauma.

Stressfraktur

 • Tillståndet startar ofta vagt, men ger efter hand ökade besvär.
 • Smärtan är ofta svår att lokalisera:
  • Kan upplevas som smärtor i dorsala mellanfoten med episoder med utstrålning till det mediala fotvalvet
 • Smärtorna provoceras särskilt under löpning, hoppning, sprinterträning och de lindras av vila.
 • Patienten förnekar tecken på att blödning, svullnad eller trauma har förekommit.
 • Vid fördröjd diagnos medför smärtorna efterhand att det är svårt att gå på foten och dagliga aktiviteter hämmas.

Kliniska fynd

 • Vaga fynd (om tillståndet inte orsakats av trauma).
 • Svag ömhet som strålar ut längs den mediala delen av fotvalvet eller fotryggen.
 • Med tiden kan smärtan efter hand lokaliseras till os naviculare ("N-punkten").7

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Är ofta opålitlig vid stressfrakturer
  • Cirka 33 % sensitivitet5
  • Av samma anledning är röntgen inte heller lämplig för bedömning av läkning
 • CT, MR eller skintigrafi kan krävas för att ställa diagnosen:8
  • Skintigrafi har högst känslighet3,9
  • CT kan vara till hjälp för att följa läkningen av en stressfraktur

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Normal läkning av frakturen.
 • Få tillbaka normal funktion i foten.

Allmänt om behandlingen

 • Det rekommenderas att stressfrakturer utan dislokation behandlas konservativt.
 • Avulsionsfrakturer av tuberositas ossis navicularis, odislokerade corpusfrakturer och krossfrakturer behandlas konservativt.
 • Corpusfrakturer med dislokation > 2 mm, vissa krossfrakturer och frakturer som inte läker vid konservativ behandling opereras.

Konservativ behandling

 • Stressfrakturer:
  • De flesta ortopeder rekommenderar avlastning och gips i sex till åtta veckor vid behandling av stressfraktur:
   • Åsikterna om huruvida patienten ska få belasta foten under gipsperioden går dock något isär
   • Efter att gipset tagits bort och det inte föreligger någon ömhet i "N-punkten" räknas det med sex veckor till dess att full aktivitet kan återupptas:2
    • Patienten bör följas upp med kontroller varannan vecka och kontrolleras att inte ömheten i "N-punkten" återkommer
    • Kvarstående ömhet motiverar ytterligare två veckor med gips
  • CT kan också användas under behandlingens gång för att bedöma stressfrakturens läkning
  • Kirurgisk behandling kan bli nödvändig någon sällsynt gång eller hos idrottsutövare som har bråttom med att återuppta sin idrott2
 • Tuberositasfraktur:
  • Stövelgips i sex veckor, belastning till smärtgränsen
  • Kontroll vid borttagning av gipset
  • Avmejsling kan senare vara indikerad om tuberositas ger nötning
 • Corpusfraktur:
  • Odislokerade frakturer behandlas med stövelgips i åtta veckor
  • Kontroll efter två veckor och vid borttagning av gipset
 • Krossfraktur av corpus:
  • Behandlas efter individuell bedömning med operation eller konservativt med stövelgips som smärtlindring i två till tre veckor, därefter belastning till smärtgränsen
  • Kontroll vid borttagning av gipset och därefter individuellt

Kirurgisk behandling

 • Krossfraktur av corpus ossis navicularis:
  • I de flesta fallen försöker ortopeden reponera och fixera frakturen (eventuellt med en temporär artrodes)
  • Artrodes senare i förloppet kan bli aktuell om en smärtsam posttraumatisk artros utvecklas
 • Corpusfrakturer med dislokation behandlas med kirurgisk reponering och osteosyntes (gäller även stressfrakturer).
 • Foten avlastas därefter i fyra veckor, eventuellt med rörelseträning.

Annan behandling

 • Gradvis återuppträning

Förebyggande åtgärder

 • Förnuftig träningsplan som gör att personen undviker ensidiga och stora belastningar på fötterna:
  • Varierad träning
  • Tillräcklig vila
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Stressfrakturer utvecklas som regel långsamt och patienten kan ha haft tillståndet länge när han/hon söker läkare.

Komplikationer

 • Kan ge avaskulär nekros eller smärtor på grund av artros:
  • Artrodes är i så fall indikerad

Prognos

 • Stressfrakturer:
  • Konservativ behandling:9
   • Immobilisering med gips utan viktbelastning i sex till åtta veckor gav läkning hos 86 %
   • Den genomsnittliga tiden innan patienten var tillbaka i aktiv idrott var 5,6 månader
   • Viktbelastning i kombination med den konservativa behandlingen ökade risken för utebliven läkning och avaskulär nekros
  • Kirurgisk behandling:9
   • Som primärbehandling får 83 % ett gott resultat
   • Den genomsnittliga tiden innan patienten var tillbaka i aktiv idrott var 3,8 månader
   • Som sekundärbehandling sjönk frekvensen lyckade resultat till 68 % och den genomsnittliga tiden innan patienterna var tillbaka i aktiv idrott var 5,4 månader
 • Traumatiska frakturer:
  • Denna frakturtyp läker vanligtvis fint med immobilisering och viktbelastning till smärtgränsen

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Båtbensfraktur
 • Gipsbehandling, möjliga komplikationer
 • Gipsbehandling – skötsel av gipset

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons