Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i klavikeln


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Bakgrund

 • Fraktur i klavikeln är en vanligt förekommande frakturtyp.

Epidemiologi

 • Frakturerna utgör cirka 3–4 % av alla vuxenfrakturer.
 • Frakturen är även vanlig förekommande hos barn och kan ses hos spädbarn i samband med förlossning.
 • Majoriteten av frakturer är skaftfrakturer som påverkar den mittersta delen av klavikeln.

Etiologi och patogenes

 • Majoriteten av klavikelfrakturer orsakas av fall där man landar direkt på utsidan av axeln.
 • Direkt slag och fall på utsträckt arm hos vuxna kan även orsaka fraktur men är mindre vanligt: 
  • Hos barn är fall på utsträckt arm en av de vanligaste orsakerna till fraktur
  • Mediala klavikelfrakturer kan ses vid hög-energitrauman och som av ett multitrauma.
Annons
Annons

ICD-10

 • S42 Fraktur på skuldra och överarm
  • S42.0 Nyckelbensfraktur
  • S42.7 Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus
  • S42.8 Fraktur på andra specificerade delar av skulderblad och överarm
  • S42.9 Fraktur på skuldergördel med ospecificerad lokalisation

Anamnes

 • I de flesta fall finns en anamnes på trauma med fall, slag eller transportolyckor (högenergitrauma).

Kliniska fynd

 • Smärta, nedsatt rörlighet och krepitation vid palpation av axeln och klavikeln samt vid rörelse.

Utredning av klavikelfraktur

 • Klinisk misstanke som bekräftas med röntgenundersökning.
 • Vid misstanke om medial fraktur krävs ofta DT eftersom frakturen kan vara svår att visualisera på slätröntgen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Luxation i akromioklavikularleden.
 • Luxation i sternoklavikularleden.
 • Skapulafraktur.
 • Kongenital klavikelpseudoartros:
  • Är ett sällsynt tillstånd som kännetecknas av utebliven fusion av klavikelns mediala och laterala ossifikationscentra
  • Differentialdiagnos hos barn och spädbarn

Behandling av klavikelfraktur

 • Klavikelfraktur kan behandlas med icke-operativ behandling eller med operation.
 • De flesta klavikelfrakturer kan behandlas med icke-operativ behandling:
  • Mitella eller collar'n'cuff som kan stödja och lyfta upp armen
  • 8-förband kan även användas
  • Behandlingslängden är 1 vecka, därefter ska behandlingen avslutas och armen ska användas som vanligt
  • Spädbarn med klavikelfraktur behöver ingen behandling men man bör undvika att lägga barnet på den sida som frakturen är under 3 veckor
 • Det finns ingen tydlig konsensus kring vilka frakturtyper som bör behandlas icke-operativt eller kirurgiskt:
  • Indikationer för operativ behandling:
   • Öppna frakturer
   • Risk för hudpenetration
   • Risk för hudnekros
   • Skada på a. subclavia och/eller plexus brachialis
  • Operativ behandling kan övervägas vid:
   • Multipla skador
   • Uttalad sänkning av axelns kontur
   • Framåtrotation av axel (vingskapula)
   • Förkortning
   • Lateral fraktur med felställning

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande läkemedel vid behov.

Annan behandling

 • Rehabilitation med fysioterapi/rörelsesträning kan påbörjas när smärtan minskar.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Huvudparten av klavikelfrakturer läker utan kvarstående besvär.
 • Kraftig kallusbildning som kan trycka på kringliggande strukturer eller besvära under huden, till exempel under en axelrem till väska.
 • Utebliven läkning av fraktur.
 • Utebliven läkning av fraktur.
 • Felläkning.
 • Pneumothorax.
 • Infektion i samband med operation.

Prognos

 • Prognosen är god.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.