Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kompartmentsyndrom


Uppdaterad den: 2022-12-15

Annons

Bakgrund

 • Med akut kompartmentsyndrom menas ett sällsynt tillstånd som uppstår när ökat tryck i ett kompartment stör cirkulationen och funktionerna hos den fasciaomslutande vävnaden.
 • Kroniskt kompartmentsyndrom på vaden är ett strikt ansträngningsutlöst tillstånd med smärta i främre underbenet.
 • Denna artikel handlar främst om akut kompartmentsyndrom. 

Epidemiologi

 • Män 12–29 år har högst risk att utveckla akut kompartmentsyndrom.

Etiologi och patogenes

 • Vanligt uppstår tillståndet som akut komplikation till trauma/frakturer, penetrerande trauma (inklusive lokalanestesi) och krosskador av extremiteter med blödning inne i muskelfascian
 • Atraumatiska orsaker förekommer:
  • Till följd av åtstramning av kompartmentet vid till exempel gipsning eller stödstrumpor
  • Reperfusion av ischemisk muskelvävnad (leder till ödem)
  • Infektioner, särskilt med grupp A-streptokocker
  • Djup ventrombos
  • Överträning
 • Andra orsaker:
  • Blödning/ödem postoperativt
  • Mindre traumata såsom akupunktur
  • Tryckskada
Annons
Annons

ICD-10

 • T79.6 Traumatisk ischemi i muskel

Anamnes

 • Aktuella uppgifter:
  • Föregående trauma eller skada mot en kroppsdel
  • Smärta som inte står i relation till skadan är typisk. Smärtan reagerar i regel inte på smärtstillande läkemedel
  • Ofta stark smärta vid användning av muskulaturen distalt om skadan
  • Patienten kan ha upptäckt en svullnad i området, smärta kan vara frånvarande

Kliniska fynd

 • Spänd konsistens av det skadade området. Smärta vid palpation av området.
 • Ökade smärtor vid passiv sträckning av berörda senor och muskler.

Utredning av akut kompartmentsyndrom

 • Det saknas vedertagna kriterier för akut kompartmentsyndrom. Viktiga uppgifter är svårlindrad smärta i en avgränsad muskelloge hos en person med risk för kompartmentsyndrom.
 • Blodprover och bilddiagnostik rekommenderas inte rutinmässigt vid diagnostik av akut kompartmentsyndrom. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Djup ventrombos
 • Nervskador
 • Primärskadan, till exempel underbensfraktur
 • Stressfraktur
 • Periostit
 • Tibialisanteriortendinit

Behandling av akut kompartmentsyndrom

 • Vid konstaterat eller förmodat akut kompartmentsyndrom är fasciotomi indicerat, helst inom 2 timmar men senast inom 6 timmar. Efter 24–48 timmar finns sannolikt ingen behandlingsvinst med denna behandling.

Egenbehandling

 • Ta bort eller lossa åtsittande bandage/gips.
 • Höja kroppsdelen till hjärthöjd.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtlindring. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Muskelkontrakturer och nedsatt rörlighet.
 • Amputation.
 • Sensoneurala komplikationer såsom känselnedsättning och kronisk smärta.10
 • Akut njurskada vid rabdomyolys.
 • Ärr, infektioner efter fasciotomi.

Prognos

 • Tidig diagnos och tidig behandling är viktig för att undvika bestående skador. Behandling senare än 6–8 timmar ger irreversibla skador.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.