Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Bursit, prepatellär


Uppdaterad den: 2020-11-03

Annons

Bakgrund

 • Huvudfunktionen för den prepatellära bursan är att skydda patella från patellarsenan och huden, minska friktion och medverka till att få så stort rörelseomfång som möjligt.
 • Vid en bursit ökar mängden vätska markant i bursan.
 • Orsaken till bursiten kan vara flertalet, och behöver inte vara inflammation vilket nmanet indikerar.

Epidemiologi

 • Ett ganska vanligt fenomen, men det finns ingen bra statistik på området.
 • Ses oftare hos män än hos kvinnor.
 • Är efter olekranonbursit den vanligaste bursiten.

Etiologi och patogenes

 • Bursit kan uppstå både till följd av ett trauma, mekanisk långvarig retning, inflammatoriska sjukdomar såsom gikt och reumatoid artrit.
Annons
Annons

ICD-10

 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
  • M70.5 Annan bursit i knä

Anamnes

 • Upprepade mindre skador, särskilt förknippat med vissa yrken:
  • Yrken där man står mycket på knä, som rörmokare, golvläggare med flera
 • Efterfråga om trauma mot knäet finns i anamnesen.
 • Prepatellär eller infrapatellär smärta.
 • Det är ofta svårt att skilja mellan septisk och aseptisk bursit:
  • Kraftig smärta, värme, kraftig svullnad och feber indikerar septisk bursit
  • Septisk prepatellär bursit är vanligt i synnerhet hos barn

Kliniska fynd

 • Infrapatellär eller prepatellär lokalisation:
  • Svullnad
  • Smärta
  • Ofta värmekänsla och rubor
 • Rörlighet:
  • Vanligtvis minskad extension vid infrapatellär bursit
  • Minskad flexion vid akut bursit
  • Eventuellt hörs krepitationer
  • Generaliserad hydrops är sällsynt.
 • Kroniskt förlopp:
  • Inte nödvändigtvis öm vid palpation
  • Palperbara och rörliga "gryn" subkutant
  • Förtjockade, fibrösa strängar i slemsäcken

Utredning av prepatellär bursit

 • Är främst en klinisk diagnos som kan bekräftas med aspiration vid behov.
 • Aspiration kan tillämpas vid misstanke om septisk bursit exempelvis, men finns inga differentialdiagnostiska misstankar rekommenderas inte aspiration.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Septisk bursit.

Behandling av prepatellär bursit

 • Smärtlindring.
 • Återfå funktionen.

Egenbehandling

 • Avlastning:
  • Kan vara nödvändigt i akutfasen
 • Undvik att sitta på knä:
  • Rekommendera användningen av en kudde under knäet eller knäskydd vid arbete i knästående
 • Eventuellt kyla och kompression.
 • Aktiva strechningsövningar kan vara aktuellt.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat kan behövas i akutfasen:
  • Till exempel naproxen 250–500 mg morgon och kväll i 5–7 dagar
 • Steroidinjektioner:
  • Kombineras med aspiration
  • Kan användas som försök till behandling, men inte om den aspirerade vätskan ger misstanke om infektion
 • Kompressionsförband bör användas efteråt, för att undvika ny ansamling av vätska:
  • Till exempel betametason: 1 ml, eventuellt blandat i 1 ml lokalanestesi kan instilleras i slemsäcken efter aspiration
  • Till exempel triamcinolon: 10–20 mg (0,5–1 ml) i slemsäcken efter aspiration
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Vid återkommande besvär kan det vara aktuellt att operera bort slemsäcken.

Komplikationer

 • Septisk artrit:
  • Kommunikation till knäleden vid punktering av en septisk bursit

Prognos

 • Kan recidivera.

Källor

 • Khodaee M. Common Superficial Bursitis. Am Fam Physician. 2017;95(4):224-231. PubMed
 • Charles H Parker, MS USA, Jeffrey C Leggit, MC USA (Ret.), Novel Treatment of Prepatellar Bursitis, Military Medicine, Volume 183, Issue 11-12, November-December 2018, Pages e768–e770, https://doi.org/10.1093/milmed/usy098
 • Baumbach SF, Lobo CM, Badyine I, et al. Prepatellar and olecranon bursitis: literature review and development of a treatment algorithm. Arch Orthop Trauma Surg. 2014 Mar;134(3):359-70. doi: 10.1007/s00402-013-1882-7.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.