Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Burning mouth syndrome (BMS)


Uppdaterad den: 2024-03-18

Annons

Bakgrund

 • Det finns olika definitioner av (primary) burning mouth syndrome (BMS).
 • En brännande känsla eller dysestesi på tungan eller i munhålan som inte kan förklaras med hjälp av kliniska fynd eller laboratoriefynd.
 • Durationen ska vara åtminstone 3–6 månader, det ska finnas minst 2 timmar/dag enligt the International Headache Society in the International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version, ICHD-3 beta).

Epidemiologi

 • Det finns inga säkra siffror men tillståndet anses vara ovanligt.
 • Tillståndet uppges vara cirka 5–7 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Tillståndet blir vanligare med stigande ålder och är ovanligt under 30 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Man har sett ett samband med stress, ångest och depression, men är det inte tydligt om det orsakar tillståndet eller om det är en konsekvens av BMS.
 • Man tror att minskad smärtinhibition centralt kan spela en roll vid BMS, vilket förklarar att läkemedel som påverkar central sensitisering kan användas som behandling.
 • Man tror att onormala fysiologiska responser i nervus trigeminus kan bidra till tillståndet.
 • Det är oklart om vrist på vitamin B12, folsyra, järn eller zink spelar någon roll vid genesen av BMS.
Annons
Annons

ICD-10

 • K14 Sjukdomar i tungan
  • K14.6 Glossodyni

Anamnes

 • Patienten har ofta flera typer av obehag som är knutna till tillståndet, särskilt brännande känsla i munhålan, muntorrhet och smakändringar.
 • Symtombeskrivning:
  • Ofta en brännande känsla
  • Oftast lokaliserad till tungan, men läpp, gom, tandkött, mucosa eller hela munhålan kan vara påverkad
  • Andra samtidiga symtom kan vara förändrad känsla i munnen, domningar, överkänslighet, allodyni, smakförändringar (bitter, metallisk smak) och torr mun (upp till >2/3 av alla patienter)
  • Intensiteten av symtomen brukar beskrivas som måttlig till kraftig

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning visar normal slemhinna med normal sensibilitet.

Utredning av burning mouth syndrome

 • Tillståndet är en exklusionsdiagnos.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Slemhinnesjukdom:
  • Till exempel oral lichen planus, candidos, herpes simplex, aftös stomatit, maligna förändringar
 • Brist på näringsämnen (vitamin B1, -B2, -B6, zink och andra ämnen).
 • Torr mun (till exempel Sjögrens syndrom, biverkning av strålning/cytostatika, ändrat innehåll i saliven).
 • Biverkningar av läkemedel, till exempel ACE-hämmare, TCA eller antikolinergika.
 • Bruxism, tungpressning.
 • Glossofaryngeusneuralgi.

Behandling av burning mouth syndrome

 • Består av noggrann information om tillståndet och lugnande besked.
 • Lokalbehandling och systemisk behandling.
 • Kognitiv beteendeterapi kan vara till nytta vid BMS.

Egenbehandling

 • Enskilda åtgärder kan testas för att lindra besvären:
  • Undvik sådant som irriterar munhålan som till exempel alkoholbaserat munvatten, kanel, mint eller cigarettrök
  • Det kan lindra att suga eller tugga på isbitar eller sockerfritt tuggummi
  • Ta ut tandprotes och liknande under natten
  • Använd natriumkarbonat istället för tandkräm för att borsta tänderna

Läkemedelsbehandling

 • Man har uppskattat att mindre än hälften av patienter med BMS har nytta av läkemedel.
 • Det finns begränsad dokumentation med låggradig evidens om läkemedelsbehandling vid BMS.
 • Lokalbehandling som kan prövas är:
  • Klonazepam (1 mg tablett 3 gånger dagligen som sugs på i 3 minuter innan den spottas ut) 
  • Capsaicinkräm eller chilipepparsåssköljning (blandning med vatten)
  • Lokala medel mot svamp
  • Sköljning eller tabletter med bensydamin
  • Medel mot muntorrhet
 • Systemisk behandling som kan prövas är:
  • I första hand amitriptylin 10–25 mg dagligen eller gabapentin 300–900 mg dagligen
  • Klonazepam 0,5 mg dagligen kan möjligen ha effekt men risk för biverkningar och tillvänjning föreligger
  • Liponsyra:
   • Säljs ofta som kosttillskott
   • 300–1800 mg dagligen kan prövas 
  • SSRI/SNRI och dopaminagonister (till exempel pramipexol) har inte studerats i någon större omfattning
 • Vitaminer:
  • Tillskott av vitamin B12, folsyra och hög dos av vitamin C kan prövas och har i vissa fall haft effekt
 • Behandling med östrogen/HRT:
  • Oklar effekt men kan prövas hos enskilda postmenopausala kvinnor
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • KBT:
  • Kan ha god effekt hos vissa personer

Komplikationer

 • Sömnstörning.
 • Ångest/depression.

Prognos

 • Tillståndet persisterar i >95 % av alla fall, trots behandling.
 • Många får symtomlindring av behandling.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.