Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Burning mouth syndrome (BMS)


Uppdaterad den: 2019-07-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Det finns olika definitioner av (primary) burning mouth syndrome (BMS).
 • En brännande känsla eller dysestesi på tungan eller i munhålan som inte kan förklaras med hjälp av kliniska fynd eller laboratoriefynd.
 • Durationen ska vara åtminstone 3–6 månader, det ska finnas minst 2 timmar/dag enligt the International Headache Society in the International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version, ICHD-3 beta).

Epidemiologi

 • Det finns inga säkra siffror men tillståndet anses vara ovanligt.
 • Tillståndet uppges vara cirka 5–7 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.
 • Tillståndet blir vanligare med stigande ålder och är ovanligt under 30 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Man har sett ett samband med stress, ångest och depression, men är det inte tydligt om det orsakar tillståndet eller om det är en konsekvens av BMS.
 • Man tror att minskad smärtinhibition centralt kan spela en roll vid BMS, vilket förklarar att läkemedel som påverkar central sensitisering kan användas som behandling.
 • Man tror att onormala fysiologiska responser i nervus trigeminus kan bidra till tillståndet.
 • Det är oklart om vrist på vitamin B12, folsyra, järn eller zink spelar någon roll vid genesen av BMS.

ICD-10

 • K14 Sjukdomar i tungan
  • K14.6 Glossodyni

Anamnes

 • Patienten har ofta flera typer av obehag som är knutna till tillståndet, särskilt brännande känsla i munhålan, muntorrhet och smakändringar.
 • Symtombeskrivning:
  • Ofta en brännande känsla
  • Oftast lokaliserad till tungan, men läpp, gom, tandkött, mucosa eller hela munhålan kan vara påverkad
  • Andra samtidiga symtom kan vara förändrad känsla i munnen, domningar, överkänslighet, allodyni, smakförändringar (bitter, metallisk smak) och torr mun (upp till >2/3 av alla patienter)
  • Intensiteten av symtomen brukar beskrivas som måttlig till kraftig

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning visar normal slemhinna med normal sensibilitet.

Utredning av burning mouth syndrome

 • Tillståndet är en exklusionsdiagnos.

Differentialdiagnoser

 • Slemhinnesjukdom:
  • Till exempel oral lichen planus, candidos, herpes simplex, aftös stomatit, maligna förändringar
 • Brist på näringsämnen (vitamin B1, -B2, -B6, zink och andra ämnen).
 • Torr mun (till exempel Sjögrens syndrom, biverkning av strålning/cytostatika, ändrat innehåll i saliven).
 • Biverkningar av läkemedel, till exempel ACE-hämmare, TCA eller antikolinergika.
 • Bruxism.
 • Glossofaryngeusneuralgi.

Behandling av burning mouth syndrome

 • Består av noggrann information om tillståndet och lugnande besked.
 • Lokalbehandling och systemisk behandling.
 • Kognitiv beteendeterapi kan vara till nytta vid BMS.

Egenbehandling

 • Enskilda åtgärder kan testas för att lindra besvären:
  • Undvik sådant som irriterar munhålan som till exempel alkoholbaserat munvatten, kanel, mint eller cigarettrök
  • Det kan lindra att suga eller tugga på isbitar eller sockerfritt tuggummi
  • Ta ut tandprotes och liknande under natten
  • Använd natriumkarbonat istället för tandkräm för att borsta tänderna

Läkemedelsbehandling

 • Man har uppskattat att mindre än hälften av patienter med BMS har nytta av läkemedel.
 • Det finns begränsad dokumentation med låggradig evidens om läkemedelsbehandling vid BMS.
 • Lokalbehandling som kan prövas är:
  • Klonazepam (1 mg tablett 3 gånger dagligen som sugs på i 3 minuter innan den spottas ut) 
  • Capsaicinkräm eller chilipepparsåssköljning (blandning med vatten)
  • Lokala medel mot svamp
  • Sköljning eller tabletter med bensydamin
  • Medel mot muntorrhet
 • Systemisk behandling som kan prövas är:
  • I första hand amitriptylin 10–25 mg dagligen eller gabapentin 300–900 mg dagligen
  • Klonazepam 0,5 mg dagligen kan möjligen ha effekt men risk för biverkningar och tillvänjning föreligger
  • Liponsyra:
   • Säljs ofta som kosttillskott
   • 300–1800 mg dagligen kan prövas 
  • SSRI/SNRI och dopaminagonister (till exempel pramipexol) har inte studerats i någon större omfattning
 • Vitaminer:
  • Tillskott av vitamin B12, folsyra och hög dos av vitamin C kan prövas och har i vissa fall haft effekt
 • Behandling med östrogen/HRT:
  • Oklar effekt men kan prövas hos enskilda postmenopausala kvinnor

Annan behandling

 • KBT:
  • Kan ha god effekt hos vissa personer

Komplikationer

 • Sömnstörning.
 • Ångest/depression.

Prognos

 • Tillståndet persisterar i >95 % av alla fall, trots behandling.
 • Många får symtomlindring av behandling.

Annons
Annons
Annons

Annons