Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Extern otit


Uppdaterad den: 2021-10-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Inflammation i huden i hörselgången:
  • På grund av infektion, allergi eller hudsjukdom/eksem
 • Indelning:
  • Akut: Mindre än sex veckor, oftast bakteriell
  • Kronisk: Symtom såsom vid akut extern otit, mer än tre månader, mer sällsynt, ofta svampinfektion eller kontaktallergi

Epidemiologi

 • Ganska vanligt tillstånd i primärvården över hela världen.
 • Förekommer framför allt under sommarhalvåret, sannolikt på grund av högre luftfuktighet och mer frekventa badaktiviteter.

Etiologi och patogenes

 • En rubbning av hud-cerumenbarriären anses vara den första delen av patogenesen.
 • Inflammation och ödem leder till klåda och obstruktion, vilket kan leda till sämre kvalitet av cerumen, rubbning av örats självrensande förmåga och ger ett högre pH-värde.
 • Detta kan ge en grogrund för mikrober och leder till en infektion i huden (cellulit).
 • Akut extern otit: 
  • Nästan alltid på grund av bakteriell infektion men ibland förekommer svampinfektion

ICD-10

 • H60 Inflammation i ytterörat

Anamnes

 • Klåda och obehag i hörselgången är dominerande symtom:
  • Otalgi (öronvärk), klåda, svullnadskänsla, hörselnedsättning och smärta vid tuggning
  • Smärta av varierande styrka, men smärtan kan bli mycket intensiv
 • Vid kroniskt förlopp kan andra problem, som svullnad, sekretion och hörselnedsättning på grund av ledningshinder uppträda.
 • Komplicerande faktorer:
  • Patienter med diabetes, aids eller med lokala cirkulatoriska svagheter (till exempel efter strålbehandling) riskerar att sjukdomen snabbt förvärras från mild till allvarlig på grund av sämre immunförsvar

Kliniska fynd

 • Den vanligaste fynden är intensiv smärta vid tryck på tragus och när man drar i ytterörat, mer än man kan förvänta sig i vanliga fall.
 • Otoskopi:
  • Huden i hörselgången är erytematös och/eller ödematös – ofta så att det hindrar insyn till trumhinnan
   Ibland finns debris/sekretion (öronflytning)
 • Undersök lokala lymfkörtlar, som kan vara förstorade och ömma.

Utredning av extern otit

 • Klinisk diagnos med typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Mikrobiologiska prover för bakterier och svamp är aktuellt vid misslyckad behandling eller vid allvarlig infektion.
 • Vid osäkerhet om otitis media föreligger kan tympanometri vara användbart. Denna är normal vid extern otit och indikerar luft i mellanörat.

Differentialdiagnoser

 • Otitis media, akut.
 • Hörselgångsfurunkel.
 • Nekrotiserande extern otit.
 • Kronisk mellanöreinflammation och kolesteatom.
 • Käkledsbesvär och andra sjukdomar i ÖNH-området (maligniteter).
 • Diverse hudsjukdomar i hörselgången, såsom psoriasis, seborroisk dermatit, hudmalignitet och andra inflammatoriska hudsjukdomar (såsom atopiskt eksem och irritativt/allergiskt kontakteksem).
 • Virusinfektioner, såsom varicella zoster, mässling och herpes simplex.

Behandling av extern otit

 • Mekanisk rengöring av hörselgången, med sug i första hand eller sköljning i andra hand.
 • Vid stark svullnad kan man föra in en tamponad dränkt i alsolspritlösning eller där man kan applicera läkemedel enligt nedan på.
 • Lokalbehandling med örondroppar med kortikosteroider och antimikrobiell agens i kombination i 5-6 dygn rekommenderas.
 • Eventuellt en tamponad doppad i antibiotika och steroider vid uttalade smärtor eller svullnad.
 • Lokalbehandling med antimykotikum vid svampinfektion
 • Systemisk antibiotika rekommenderas inte och kan ha negativa biverkningar och bör endast ges vid svåra fall och/eller komplicerande faktorer.
 • Adekvat smärtlindring bör påbörjas tidigt i förloppet.

Egenbehandling

 • Undvik att peta, klia eller tvätta hörselgången.
 • Undvik fukt i det kliande örat. Avstå från att simma tills tillståndet är under kontroll.
 • Undvik att använda öronproppar.

Läkemedelsbehandling

 • För att behandling med läkemedel ska kunna fungera bör sekret och debris tas bort:
  • Kan göras genom öronspolning med lågt tryck med vatten, koksalt, väteperoxid, alsolsprit med kroppstemperatur
 • Gäller patienter utan osteit, abscess, mellanöresjukdom, trumhinneperforation eller recidiverande infektioner:
  • Behandling med örondroppar som innehåller en kombination av kortison och antibiotika är vanligast
  • Till exempel mild glukokortikoid (Grupp I) + antibiotikakombination örondroppar (terracortril med polymyxin B). Dosering: 2–4 droppar 3 gånger dagligen
  • Dropparna ska fylla hörselgången och patienten ska ligga på sidan för att dropparna ska kunna verka i 3–5 minuter
 • Tamponad används vid svårare ödem som gör det svårt för lokala läkemedel att verka:
  • Tamponaden förs in i hörselgången och kan blötas med vatten, koksalt eller aluminiumacetotartrat (alsolsprit)
  • Tamponaden kan därefter blötas med örondroppar
  • Efter att ödemet har minskat kan man ta bort tamponaden. Tamponaden kan tas bort av sjukvårdspersonal eller patienten själv
 • Hos patienter med diabetes, tidigare radioterapi, hivinfektion med nedsatt immunförsvar, spridd/djupare infektion och svårigheter att ge lokalbehandling bör peroral antibiotikabehandling sättas in.
 • Ren steroidlösning kan användas:
  • Betametason örondroppar 0,05 %: En pipett i hörselgången två gånger dagligen de första dagarna, därefter en gång dagligen – i maximalt två veckor. Ges ej vid trumhinneperforation
 • Använd ett icke-toxiskt lokalt preparat vid perforation eller rör:
  • Undvik preparat med lågt pH och alkohol, samt aminoglykosider 
  • Terracortril med polymyxin B har inte visat sig ha ototoxisk effekt vid normal användning
 • Svampinfektion (otomykos):
  • Milda varianter kan behandlas med alsolspritlösning (med eller utan tamponad)
  • Vid mer symtomgivande infektion: lokalbehandling med flumetason + kliokinol, eller pensling med metylrosanilin (gentianaviolett)

Annan behandling

 • Adekvat smärtlindring med paracetamol och NSAID rekommenderas hos de flesta patienter.
 • I vissa fall kan tillägg av opioider behövas under en kortare tid:
  • Risken för tillvänjning verkar vara minimal på grund av det korta sjukdomsförloppet
 • För att förebygga att extern otit uppstår, bör en sur miljö med god hudbarriär upprätthållas samt vattenansamling/fukt i hörselgången begränsas:
  • Borttagning av större mängder cerumen (som ockluderar)
  • Droppar/sprej som sänker pH-värdet (till exempel alsollösning) före, efter och/eller vid sänggåendet eller efter risksituationer (exempelvis simning):
   • Receptfria preparat med aluminiumacetat/ättikssyra utan antibiotika finns på apotek
  • Användning av öronproppar vid simning
  • Försiktighet med användning av saker som kan skada hörselgången, inkluderande bomullstops
  • Vid klåda i hörselgången som predisponerar för recidiverande extern otit kan lokal behandling med alsolsprit eller hydrokortison ges som förebyggande

Komplikationer

 • Malign extern otit.
 • Kronisk extern otit.

Prognos

 • Enskilda episoder har god prognos men tillståndet är ofta recidiverande.

Källor

 • Schaefer P1, Baugh RF. Acute otitis externa: an update. Am Fam Physician. 2012 Dec 1;86(11):1055-61.

Annons
Annons
Annons

Annons