Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Extern otit


Uppdaterad den: 2021-10-14

Annons

Bakgrund

 • Inflammation i huden i hörselgången:
  • På grund av infektion, allergi eller hudsjukdom/eksem
 • Indelning:
  • Akut: Mindre än sex veckor, oftast bakteriell
  • Kronisk: Symtom såsom vid akut extern otit, mer än tre månader, mer sällsynt, ofta svampinfektion eller kontaktallergi

Epidemiologi

 • Ganska vanligt tillstånd i primärvården över hela världen.
 • Förekommer framför allt under sommarhalvåret, sannolikt på grund av högre luftfuktighet och mer frekventa badaktiviteter.

Etiologi och patogenes

 • En rubbning av hud-cerumenbarriären anses vara den första delen av patogenesen.
 • Inflammation och ödem leder till klåda och obstruktion, vilket kan leda till sämre kvalitet av cerumen, rubbning av örats självrensande förmåga och ger ett högre pH-värde.
 • Detta kan ge en grogrund för mikrober och leder till en infektion i huden (cellulit).
 • Akut extern otit: 
  • Nästan alltid på grund av bakteriell infektion men ibland förekommer svampinfektion
Annons
Annons

ICD-10

 • H60 Inflammation i ytterörat

Anamnes

 • Klåda och obehag i hörselgången är dominerande symtom:
  • Otalgi (öronvärk), klåda, svullnadskänsla, hörselnedsättning och smärta vid tuggning
  • Smärta av varierande styrka, men smärtan kan bli mycket intensiv
 • Vid kroniskt förlopp kan andra problem, som svullnad, sekretion och hörselnedsättning på grund av ledningshinder uppträda.
 • Komplicerande faktorer:
  • Patienter med diabetes, aids eller med lokala cirkulatoriska svagheter (till exempel efter strålbehandling) riskerar att sjukdomen snabbt förvärras från mild till allvarlig på grund av sämre immunförsvar

Kliniska fynd

 • Den vanligaste fynden är intensiv smärta vid tryck på tragus och när man drar i ytterörat, mer än man kan förvänta sig i vanliga fall.
 • Otoskopi:
  • Huden i hörselgången är erytematös och/eller ödematös – ofta så att det hindrar insyn till trumhinnan
   Ibland finns debris/sekretion (öronflytning)
 • Undersök lokala lymfkörtlar, som kan vara förstorade och ömma.

Utredning av extern otit

 • Klinisk diagnos med typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Mikrobiologiska prover för bakterier och svamp är aktuellt vid misslyckad behandling eller vid allvarlig infektion.
 • Vid osäkerhet om otitis media föreligger kan tympanometri vara användbart. Denna är normal vid extern otit och indikerar luft i mellanörat.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Otitis media, akut.
 • Hörselgångsfurunkel.
 • Nekrotiserande extern otit.
 • Kronisk mellanöreinflammation och kolesteatom.
 • Käkledsbesvär och andra sjukdomar i ÖNH-området (maligniteter).
 • Diverse hudsjukdomar i hörselgången, såsom psoriasis, seborroisk dermatit, hudmalignitet och andra inflammatoriska hudsjukdomar (såsom atopiskt eksem och irritativt/allergiskt kontakteksem).
 • Virusinfektioner, såsom varicella zoster, mässling och herpes simplex.

Behandling av extern otit

 • Mekanisk rengöring av hörselgången, med sug i första hand eller sköljning i andra hand.
 • Vid stark svullnad kan man föra in en tamponad dränkt i alsolspritlösning eller där man kan applicera läkemedel enligt nedan på.
 • Lokalbehandling med örondroppar med kortikosteroider och antimikrobiell agens i kombination i 5-6 dygn rekommenderas.
 • Eventuellt en tamponad doppad i antibiotika och steroider vid uttalade smärtor eller svullnad.
 • Lokalbehandling med antimykotikum vid svampinfektion
 • Systemisk antibiotika rekommenderas inte och kan ha negativa biverkningar och bör endast ges vid svåra fall och/eller komplicerande faktorer.
 • Adekvat smärtlindring bör påbörjas tidigt i förloppet.

Egenbehandling

 • Undvik att peta, klia eller tvätta hörselgången.
 • Undvik fukt i det kliande örat. Avstå från att simma tills tillståndet är under kontroll.
 • Undvik att använda öronproppar.

Läkemedelsbehandling

 • För att behandling med läkemedel ska kunna fungera bör sekret och debris tas bort:
  • Kan göras genom öronspolning med lågt tryck med vatten, koksalt, väteperoxid, alsolsprit med kroppstemperatur
 • Gäller patienter utan osteit, abscess, mellanöresjukdom, trumhinneperforation eller recidiverande infektioner:
  • Behandling med örondroppar som innehåller en kombination av kortison och antibiotika är vanligast
  • Till exempel mild glukokortikoid (Grupp I) + antibiotikakombination örondroppar (terracortril med polymyxin B). Dosering: 2–4 droppar 3 gånger dagligen
  • Dropparna ska fylla hörselgången och patienten ska ligga på sidan för att dropparna ska kunna verka i 3–5 minuter
 • Tamponad används vid svårare ödem som gör det svårt för lokala läkemedel att verka:
  • Tamponaden förs in i hörselgången och kan blötas med vatten, koksalt eller aluminiumacetotartrat (alsolsprit)
  • Tamponaden kan därefter blötas med örondroppar
  • Efter att ödemet har minskat kan man ta bort tamponaden. Tamponaden kan tas bort av sjukvårdspersonal eller patienten själv
 • Hos patienter med diabetes, tidigare radioterapi, hivinfektion med nedsatt immunförsvar, spridd/djupare infektion och svårigheter att ge lokalbehandling bör peroral antibiotikabehandling sättas in.
 • Ren steroidlösning kan användas:
  • Betametason örondroppar 0,05 %: En pipett i hörselgången två gånger dagligen de första dagarna, därefter en gång dagligen – i maximalt två veckor. Ges ej vid trumhinneperforation
 • Använd ett icke-toxiskt lokalt preparat vid perforation eller rör:
  • Undvik preparat med lågt pH och alkohol, samt aminoglykosider 
  • Terracortril med polymyxin B har inte visat sig ha ototoxisk effekt vid normal användning
 • Svampinfektion (otomykos):
  • Milda varianter kan behandlas med alsolspritlösning (med eller utan tamponad)
  • Vid mer symtomgivande infektion: lokalbehandling med flumetason + kliokinol, eller pensling med metylrosanilin (gentianaviolett)
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Adekvat smärtlindring med paracetamol och NSAID rekommenderas hos de flesta patienter.
 • I vissa fall kan tillägg av opioider behövas under en kortare tid:
  • Risken för tillvänjning verkar vara minimal på grund av det korta sjukdomsförloppet
 • För att förebygga att extern otit uppstår, bör en sur miljö med god hudbarriär upprätthållas samt vattenansamling/fukt i hörselgången begränsas:
  • Borttagning av större mängder cerumen (som ockluderar)
  • Droppar/sprej som sänker pH-värdet (till exempel alsollösning) före, efter och/eller vid sänggåendet eller efter risksituationer (exempelvis simning):
   • Receptfria preparat med aluminiumacetat/ättikssyra utan antibiotika finns på apotek
  • Användning av öronproppar vid simning
  • Försiktighet med användning av saker som kan skada hörselgången, inkluderande bomullstops
  • Vid klåda i hörselgången som predisponerar för recidiverande extern otit kan lokal behandling med alsolsprit eller hydrokortison ges som förebyggande

Komplikationer

 • Malign extern otit.
 • Kronisk extern otit.

Prognos

 • Enskilda episoder har god prognos men tillståndet är ofta recidiverande.

Källor

 • Schaefer P1, Baugh RF. Acute otitis externa: an update. Am Fam Physician. 2012 Dec 1;86(11):1055-61.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.