Medicinska översikter Öron-näsa-hals

Titel Uppdaterad
Sömnapnésyndrom

2023-03-13

Karies

2019-07-24

Traumatisk trumhinneruptur

2019-10-15

Sekretorisk otitis media (SOM)

2021-09-15

Otoskleros

2019-06-26

Kronisk otitis media och kolesteatom

2019-08-01

Dysfunktion i örontrumpeten

2020-11-19

Bullös myringit/otit

2019-08-10

Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD)

2019-08-28

Akut mastoidit

2019-08-07

Sialolitiasis, spottstenar

2020-04-29

Sialoadenit

2020-02-25

Tonsillhypertrofi

2022-08-04

Peritonsillär abscess

2019-08-20

Ménières sjukdom

2019-07-23

Vasomotorisk rinit

2019-08-14

Läkemedelsutlöst rinit

2019-08-12

Kronisk rinit

2019-07-22

Rhinitis sicca

2019-08-06

Näspolyper

2019-08-07

Näsfraktur

2019-07-23

Akut rinosinuit

2020-06-08

Adenoidhypertrofi

2021-01-21

Burning mouth syndrome (BMS)

2019-07-11

Vaxpropp

2019-07-10

Extern otit

2021-10-14

Främmande kropp i hörselgången

2019-09-02

Poststreptokocksjukdom

2012-11-02

Käkledssmärta, temporomandibulär dysfunktion (TMD)

2022-06-30

Halscystor, mediala och laterala

2021-11-09

Freys syndrom

2013-01-22

Globuskänsla

2022-07-15

Retinerad eller delvis frambruten visdomstand

2013-02-15

Tandskador

2013-04-23

Pulpit

2014-03-07

Perikoronit

2014-03-07

Barotrauma

2012-09-28

Akut mediaotit (AOM)

2021-06-17

Larynxcancer

2021-07-20

Cancer i hypofarynx

2021-07-19

Spottkörtelcancer

2021-07-22

Vestibularisschwannom

2022-08-31

Vestibularisneurit

2022-01-31

Akut tonsillit

2022-08-04

Streptokockinfektion i halsen

2020-01-31

Cancer i orofarynx

2021-07-16

Herpangina

2020-02-27

Faryngit

2017-09-12

Plötslig sensorineural hörselnedsättning

2018-03-22

Hörselnedsättning hos äldre

2022-08-04

Hörselnedsättning hos barn

2022-08-04

Bullerskada

2012-10-03

Septumperforation

2013-04-12

Kronisk rinosinuit

2022-03-28

Nasofarynxcancer

2021-07-15

Näsblödning, tillstånd

2020-03-10

Cancer i näsa och bihålor

2021-07-15

Snarkning utan definierad orsak

2017-11-12

Oral herpes simplex-infektion

2018-07-18

Cancer i munhålan

2021-04-26

Kontaktallergi i munhålan

2013-02-28

Angulär cheilit

2021-06-29

Öronmusslan, sjukdomar och skador

2018-12-19

Nekrotiserande/malign extern otit

2022-05-05

Missbildningar och utstående öron

2012-09-28

Hörselgångsfurunkel

2018-12-19

Hörselgång, exostos

2022-07-04

Atoxisk benign struma

2018-04-18

Sekretorisk mediaotit (SOM), sekretorisk otit

2016-08-11

Övre luftvägsinfektion, ÖLI

2022-03-02

Akut tonsillit

2022-03-22

Hosta

2022-03-07

Akut mediaotit, AOM (öroninflammation)

2016-08-09

Vaxproppar

2016-09-16

Streptokockinfektion i halsen

2018-09-10

Förkylning

2018-07-17

Allergisk rinit

2018-10-09

Dysfagi (ät- och sväljsvårigheter)

2018-03-19


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons