Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Traumatisk trumhinneruptur


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Ruptur av trumhinnan, i regel på grund av traumatisk händelse.
 • En icke-traumatisk perforation förekommer ofta hos barn med akut mediaotit.

Epidemiologi

 • Det finns inga tydliga uppgifter om förekomsten.

Etiologi och patogenes

 • Orsaker:
  • Barotrauma (oftast flygning, men även dykning)
   • Även annan plötslig tryckstegring i örongången som till exempel vid slag mot örat eller explosioner
  • Andra trauman som till exempel petning i örat
  • Skallfraktur
  • Öronspolning (särskilt om tunn trumhinna)

ICD-10

 • S09.2 Traumatisk ruptur av trumhinna

Anamnes

 • Vid traumautlöst ruptur uppstår initialt smärta, lätt hörselnedsättning, öronsusningar och lock för örat.

Kliniska fynd

 • Ruptur efter trauma ger oftast en central defekt med flikiga trumhinnekanter och koagel efter blödning.
 • Audiometri och stämgaffeltest dokumenterar skadan.
 • Sekretion från näsa eller öra, blod bakom trumhinnan trumhinnan, nervskador, illamående, kräkningar, ataxi och nystagmus är tecken på allvarligare skada.

Utredning av trumhinneruptur

 • Baseras i regel på anamnes och kliniska fynd. 
 • Bilddiagnostik (DT/MRT) kan göras vid misstanke om allvarligare sjukdom.

Differentialdiagnoser

 • Icke-traumatisk trumhinneperforation.
 • Kronisk otitis media.

Behandling av trumhinneruptur

 • Förhindra sekundärinfektion.
 • Återskapa normal hörsel.

Egenbehandling

 • Infektionsförebyggande åtgärder, undvik vatten i mellanörat, ingen öronspolning, inga örondroppar.
 • Undvik att rengöra örongången för mycket vid trauma/fraktur/nervskador.

Läkemedelsbehandling

 • Vid infektion eller trauma/fraktur kan antibiotika bli aktuellt.

Annan behandling

 • Kirurgi kan behövas vid skador på andra strukturer och komplikationer.

Komplikationer

 • Permanent hörselnedsättning.
 • Permanent perforation och risk för utveckling av kronisk mellanöreinflammation

Prognos

 • I regel god med läkning inom några veckor.
 • Konduktiv hörselnedsättning har i regel en god prognos.
 • Sensorineural hörselnedsättning har dålig prognos.

Källor

 • Sagiv D, Migirov L, Glikson E, et al. Traumatic Perforation of the Tympanic Membrane: A Review of 80 Cases. J Emerg Med. 2018. 54(2):186-90. 
 • Lou ZC, Lou ZH, Zhang QP. Traumatic tympanic membrane perforations: a study of etiology and factors affecting outcome. Am J Otolaryngol 2012; 3(5): 549-55. 

Annons
Annons
Annons

Annons