Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Sialoadenit


Uppdaterad den: 2020-02-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Omfattar inflammatoriska förändringar och bakteriella och virala infektioner i spottkörtlarna:
  • Påverkar vanligen en av de större körtlarna, vanligt parotiskörteln

Epidemiologi

 • Förhållandevis ovanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Retrograd bakteriell smitta från munhålan antas vara orsaken.
 • Patogenesen är obstruktion av spottkörtelns utförsgång ofta i form av en slemplugg eller sten, följt av salivstas och sekundär infektion.
 • S. aureus och anaeroba bakterier är de organismer som oftast associeras med sialoadenit.
 • Virala patogener kan vara EBV, human betaherpesvirus 6B och paramyxovirus.
 • En kronisk inflammation beror vanligen på obstruktion i spottkörtelgångarna beroende på stenar, strikturer, ärrvävnad, främmande kroppar eller extern kompression från en tumör.

ICD-10

 • K11.2 Spottkörtelinflammation

Anamnes

 • Akut sialoadenit:
  • Akut svullnad av spottkörteln
  • Ökad smärta och svullnad vid måltider, i vissa fall käkspärr och tuggsmärtor
  • Feber
 • Kronisk sialoadenit:
  • Karaktiseras av upprepade episoder med smärta och inflammation
  • Ofta mindre intensiv sjukdomsbild än vid akut inflammation
  • Ömhet över körteln när patienten äter

Kliniska fynd

 • Akut sialoadenit:
  • Öm och svullen spottkörtel vid palpation
  • Ömhet och erytem runt öppningen av utförsgången till munnen
  • Var kan masseras från utförsgången
  • Allmänsymtom
 • Kronisk sialoadenit:
  • Körteln kan vara förstorad.

Utredning av sialoadenit

 • Eventuellt CRP, SR, LPK.
 • Ultraljud är en mycket känslig metod. Beroende på lokal expertis bör detta vara den rekommenderade undersökningen.
 • MRT är utmärkt vid omfattande och återkommande smärtor.
 • DT har begränsat värde.

Differentialdiagnoser

 • Sialolithiasis
 • Påssjuka
 • Autoimmun sjukdom
 • Tumörer
 • Duktal striktur
 • Abscess

Behandling av sialoadenit

 • Egenbehandling och antibiotika vid bakteriell orsak.
 • Behandla eventuella underliggande orsaker.

Egenbehandling

 • God munhygien.
 • Stimulera salivproduktionen:
  • Suga på citronskiva, syrlig karamell, eller särskilda produkter för att öka salivproduktionen (receptfria alternativ)
  • Tuggummi
 • Massage av körteln kan övervägas.

Läkemedelsbehandling

 • Empirisk behandling före odlingssvar omfattar antibiotika med effekt på S. aureus och anaeroba bakterier, till exempel doxycyklin, flukloxacillin och metronidazol, eller klindamycin.
 • Antibiotikavalet ska justeras efter odling.
 • Smärtstillande (NSAID, paracetamol) kan övervägas vid besvär.

Annan behandling

 • Kronisk sialoadenit:
  • Sialoendoskopi
  • Öppen kirurgi med borttagning av körteln
 • Behandling av bakomliggande orsaker. 

Källor

 • Wilson KF, Meier JD, Ward PD. Salivary gland disorders. Am Fam Physician. 2014 Jun 1;89(11):882-888.

Annons
Annons
Annons

Annons