Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Sialoadenit


Uppdaterad den: 2020-02-25

Annons

Bakgrund

 • Omfattar inflammatoriska förändringar och bakteriella och virala infektioner i spottkörtlarna:
  • Påverkar vanligen en av de större körtlarna, vanligt parotiskörteln

Epidemiologi

 • Förhållandevis ovanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Retrograd bakteriell smitta från munhålan antas vara orsaken.
 • Patogenesen är obstruktion av spottkörtelns utförsgång ofta i form av en slemplugg eller sten, följt av salivstas och sekundär infektion.
 • S. aureus och anaeroba bakterier är de organismer som oftast associeras med sialoadenit.
 • Virala patogener kan vara EBV, human betaherpesvirus 6B och paramyxovirus.
 • En kronisk inflammation beror vanligen på obstruktion i spottkörtelgångarna beroende på stenar, strikturer, ärrvävnad, främmande kroppar eller extern kompression från en tumör.
Annons
Annons

ICD-10

 • K11.2 Spottkörtelinflammation

Anamnes

 • Akut sialoadenit:
  • Akut svullnad av spottkörteln
  • Ökad smärta och svullnad vid måltider, i vissa fall käkspärr och tuggsmärtor
  • Feber
 • Kronisk sialoadenit:
  • Karaktiseras av upprepade episoder med smärta och inflammation
  • Ofta mindre intensiv sjukdomsbild än vid akut inflammation
  • Ömhet över körteln när patienten äter

Kliniska fynd

 • Akut sialoadenit:
  • Öm och svullen spottkörtel vid palpation
  • Ömhet och erytem runt öppningen av utförsgången till munnen
  • Var kan masseras från utförsgången
  • Allmänsymtom
 • Kronisk sialoadenit:
  • Körteln kan vara förstorad.

Utredning av sialoadenit

 • Eventuellt CRP, SR, LPK.
 • Ultraljud är en mycket känslig metod. Beroende på lokal expertis bör detta vara den rekommenderade undersökningen.
 • MRT är utmärkt vid omfattande och återkommande smärtor.
 • DT har begränsat värde.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Sialolithiasis
 • Påssjuka
 • Autoimmun sjukdom
 • Tumörer
 • Duktal striktur
 • Abscess

Behandling av sialoadenit

 • Egenbehandling och antibiotika vid bakteriell orsak.
 • Behandla eventuella underliggande orsaker.

Egenbehandling

 • God munhygien.
 • Stimulera salivproduktionen:
  • Suga på citronskiva, syrlig karamell, eller särskilda produkter för att öka salivproduktionen (receptfria alternativ)
  • Tuggummi
 • Massage av körteln kan övervägas.

Läkemedelsbehandling

 • Empirisk behandling före odlingssvar omfattar antibiotika med effekt på S. aureus och anaeroba bakterier, till exempel doxycyklin, flukloxacillin och metronidazol, eller klindamycin.
 • Antibiotikavalet ska justeras efter odling.
 • Smärtstillande (NSAID, paracetamol) kan övervägas vid besvär.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kronisk sialoadenit:
  • Sialoendoskopi
  • Öppen kirurgi med borttagning av körteln
 • Behandling av bakomliggande orsaker. 

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.