Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Adenoidhypertrofi


Uppdaterad den: 2021-01-21

Annons

Bakgrund

 • Förstorade adenoider:
  • Adenoida vegetationer (körtel bakom näsan) består av lymfoid vävnad i tonsilla pharyngea överst i och på den bakre väggen av rinofarynx
 • Hyperplasi i den lymfoida vävnaden är ett fysiologiskt fenomen:
  • Efter cirka 7 års ålder atrofierar adenoiderna

Epidemiologi

 • Finns hos barn i alla åldrar, även hos nyfödda.
 • Vanligast vid 3–7 års ålder.
 • Förekomsten har uppskattats till cirka 35 %.

Etiologi och patogenes

 • Infektioner spelar en central roll vid utvecklingen av hyperplasin, men även faktorer som allergi, exponering för rök och gastroesofagal reflux.
 • Hos vuxna kan adenoidhypertrofi tyda på hiv-infektion, lymfom eller lokal malignitet.
Annons
Annons

ICD-10

 • J35.2 Hypertrofi av adenoider

Anamnes

 • Medför nasal obstruktion/nästäppa med eller utan snuva, högljudd andning, munandning, svårigheter att andas genom näsan, nasal röst (rhinolalia clausa), nattlig eller långvarig hosta, snarkning och orolig nattsömn.
 • Sekretorisk otit >3 månader kan ge misstanke om adenoidhypertrofi.
 • Ocklusion av tubarostier kan ge hörselnedsättning till följd av undertryck i mellanörat, lockkänsla; rasslande, knastrande, klickade eller ploppande ljud och öronsmärta.
 • Vid infektion av adenoider kan man ha upptäckt svullnad av lymfkörtlarna på halsen och i nackregionen.
 • Beror sannolikt på nasal obstruktion som ger orolig nattsömn och trötthet.

Kliniska fynd

 • Nasal röst och typiskt adenoidutseende:
  • Ett "runt" ansikte med öppen mun, avlångt ansikte, överbett
   Trött ansiktsuttryck, dilaterade och släta nasolabialveck, indragna näsvingar, förstorade lymfkörtlar
 • Undersökning av farynx:
  • I extrema fall ses adenoida vegetationer under den mjuka gommens bakre kant
 • Främre rinoskopi:
  • Kan utföras med nässpekulum
  • Görs hos barn framför allt för att bedöma om det kan finnas främmande föremål i näshålan, tydliga polyper och/eller anatomiska förklaringar till symtomen
 • Bakre rinoskopi:
  • De adenoida vegetationerna som täcker den övre delen av samt bakväggen i rinofarynx kan ses, en del av choanerna samt eventuellt tubarostier
  • Undersökningen är svår och kräver i de flesta fall god erfarenhet
 • Otoskopi:
  • Eventuellt fynd som vid sekretorisk otitis media

Utredning av adenoidhypertrofi

 • Fiberskopi genom näsan kan genomföras hos de allra flesta barn för att påvisa adenoidhypertrofi.
 • Prover har inget värde.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till nasal obstruktion (nästäppa/snarkning), till exempel allergisk rinit, näspolyper, främmande kropp, anatomiska anomalier
 • Mediaotit, akut eller sekretorisk
 • Kolesteatom
 • Juvenilt angiofibrom
 • Epipharynxcancer

Behandling av adenoidhypertrofi

 • Vid lätta och ospecifika symtom ges ingen behandling:
  • Eftersom adenoiderna ofta minskar i storlek kan man gärna avvakta med åtgärd
 • Huvudindikationen för operation är tydliga obstruktiva symtom.
 • Indikationen för adenoidektomi kan också vara recidiverande sekretorisk mediaotit

Egenbehandling

 • Barn bör skyddas mot passiv rökning.
 • Höjning av huvudändan av sängen kan minska svullnaden och obstruktionen under sömnen.

Läkemedelsbehandling

 • Nasala steroider:
  • Evidensläget är något oklart men det kan prövas
  • Kan ges hos barn ≥3 år
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgi:
  • Operationen utförs oftast i 3–10-årsåldern, sällan före 2 års ålder
  • Obstruktiva symtom som munandning, kroniskt "nasal" stenos, snarkning, apné, orolig och dålig sömn är den viktigaste indikationen
  • Dokumentationen för effekten är bristfällig
  • Svenska källor anger att kirurgi är effektiv i 80 % av fallen, med en recidivrisk på 5–10 % (särskilt barn <3 år)
 • Sekretorisk eller recidiverande mellanöreinflammation kan vara en indikation:
  • Indikationerna är diskutabla och effekterna av operationerna är osäkra

Komplikationer

 • Mellanöreinflammationer.
 • Akut rinosinuit/kronisk rinosinuit.
 • Störd tal- och språkutveckling.
 • Påverkad sömnkvalitet.
 • Tillväxt- och utvecklingsstörningar i ansiktsskelettet.

Prognos

 • Prognosen är god.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.