Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Freys syndrom


Uppdaterad den: 2024-01-29

Annons

Bakgrund

 • Freys syndrom, smakutlöst (gustatorisk) svettning, är en känd komplikation efter kirurgiska ingrepp på parotiskörteln.
 • Syndromet uppstår oftast några månader efter kirurgi, trauma eller infektion i området.
 • Sjukdomen kännetecknas av att smakstimulering utlöser svettning och rodnad i ett område ovanför, framför och under örat.

Epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd, incidensen är okänd.
 • Nästan alla som genomgår parotidektomi får i viss grad Freys syndrom, men bara några få behöver behandling.

Etiologi och patogenes

 • N. auriculotemporalis är tätt förbunden med den parasympatiska innervationen till glandula parotis.
 • Efter operationstrauma med delning av nervgrenar från spottkörtlar börjar nya axoner utvecklas.
 • Inte alla de nya axonerna kommer i kontakt med de ursprungliga spottkörtlarna, utan en del växer ut till svettkörtlar eller blodkärl i underhuden. Därmed uppstår en svettreaktion (gustatorisk svettning) vid varje smakstimulering.
Annons
Annons

ICD-10

 • R61.0 Lokaliserad hyperhidros

Anamnes

 • Svettning och rodnad ovanför, framför och under örat vid smakstimulering.
 • Freys syndrom ger inga allvarliga besvär, men den kosmetiska aspekten kan ha stor betydelse för patienten.

Utredning av Freys syndrom

Svettest

 • Används för att påvisa och dokumentera Freys syndrom.
 • En jodlösning som består av 15 delar jod, 100 delar ricinolja och 900 delar alkohol penslas på området som ska undersökas.
 • När jodlösningen har torkat lägger man på stärkelsepulver.
 • Sedan får patienten äta ett äpple (smakstimulering).
 • Med hjälp av svettestet är det lätt att avgöra om en spottkörtelfistel eller Freys syndrom föreligger. Det drabbade området färgas mörkt och färgintensiteten korrelerar med svettmängden (se bilder i denna artikel).

Differentialdiagnoser

 • Spottkörtelfistel.
 • Matallergi:
  • Vid bilateralt Freys syndrom
Annons
Annons

Behandling av Freys syndrom

 • Bara ett fåtal patienter med tillståndet behöver behandling.
 • Sjukdomen kan behandlas med botulinumtoxin.

Egenbehandling

 • Eventuellt lokalbehandling med antiperspirant vid behov.

Läkemedelsbehandling

Botulinumtoxin

 • Efter markeringen med ett rutnät (jämför svettestet) injiceras i varje kvadrat på 1,5 cm2 botulinumtoxin intrakutant.
 • En Cochranerapport (2015) konkluderar att det inte finns några RCT-studier och att ingen säker slutsats kan dras om effekten.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.