Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Sialolitiasis, spottstenar


Uppdaterad den: 2020-04-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Stenbildning i spottkörtlar eller spottkörtlarnas utförsgångar.
 • Den vanligaste lokalisationen av sten är i utförsgången till submandibularis, därefter i g. parotis.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • 1 per 10 000 – 1 per 30 000 invånare per år
 • Ålder och kön:
  • Vanligast hos personer 30–60 år

Etiologi och patogenes

 • Dehydrering, användning av antikolinerga läkemedel och malnutrition kan disponera för stenbildning.

ICD-10

 • K11.5 Spottsten

Anamnes

 • Smärtor, svullnad och en sprängande känsla över den aktuella körteln efter måltider.
 • Kan också förekomma som smärtfri svullnad.

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning med inspektion och bimanuell palpation av spottkörtlarna:
  • Palpabel sten i munnens främre botten (gäller stenar i närheten av öppningen till utförsgången för glandula submandibularis)
  • Eventuellt palpabel sten i utförsgången till parotis på kinden, känns bäst vid bimanuell palpation
  • Eventuellt palpabla konkrementer också i själva körtlarna
 • Tecken på infektion:
  • Erytem
  • Varbildning

Utredning av sialolithiasis/spottsten

 • Val av bästa undersökningen görs ofta på ÖNH-mottagning. 
 • Slätröntgen.
 • Ultraljud.
 • DT.
 • MR.

Differentialdiagnoser

 • Påssjuka
 • Sialoadenit
 • Sjögrens syndrom/autoimmun sjukdom
 • Tumörer
 • Sarkoidos

Behandling av sialolitiasis/spottsten

 • Behandlingen utgörs av manipulation och eventuellt kirurgi. I förekommande fall även behandling av infektionen.
 • Användning av antikolinerga läkemedel bör avslutas om möjligt.

Egenbehandling

 • Patienten kan själv försiktigt massera körteln och utförsgång och försöka mjölka ut konkrementet.
 • Rikligt med vätskeintag.

Läkemedelsbehandling

 • Salivstimulerande läkemedel.
 • Smärtstillande behandling med NSAID kan vara aktuell.
 • Antibiotika vid tecken på infektion.

Annan behandling

 • Bimanuell palpation med försök att mjölka ur stenen (utförd av vårdgivare).
 • Kirurgisk borttagning av sten genom öppning av utförsgång (särskilt större stenar).
 • Sialografi med intervention, sialoendoskopi.
 • Stötvågsterapi.

Komplikationer

 • Infektion, abscess.
 • Upprepade episoder med sialoadenit kan leda till striktur och kronisk infektion.
 • Atrofi av spottkörteln.

Prognos

 • Mycket god.

Källor

 • Diebold S, Overbeck M. Soft Tissue Disorders of the Mouth. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(1):55–68. PMID:30454780.
 • Hammett J, Walker C. Sialolithiasis. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–.2019 Oct 24.

Annons
Annons
Annons

Annons