Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Sialolitiasis, spottstenar


Uppdaterad den: 2020-04-29

Annons

Bakgrund

 • Stenbildning i spottkörtlar eller spottkörtlarnas utförsgångar.
 • Den vanligaste lokalisationen av sten är i utförsgången till submandibularis, därefter i g. parotis.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • 1 per 10 000 – 1 per 30 000 invånare per år
 • Ålder och kön:
  • Vanligast hos personer 30–60 år

Etiologi och patogenes

 • Dehydrering, användning av antikolinerga läkemedel och malnutrition kan disponera för stenbildning.
Annons
Annons

ICD-10

 • K11.5 Spottsten

Anamnes

 • Smärtor, svullnad och en sprängande känsla över den aktuella körteln efter måltider.
 • Kan också förekomma som smärtfri svullnad.

Kliniska fynd

 • Klinisk undersökning med inspektion och bimanuell palpation av spottkörtlarna:
  • Palpabel sten i munnens främre botten (gäller stenar i närheten av öppningen till utförsgången för glandula submandibularis)
  • Eventuellt palpabel sten i utförsgången till parotis på kinden, känns bäst vid bimanuell palpation
  • Eventuellt palpabla konkrementer också i själva körtlarna
 • Tecken på infektion:
  • Erytem
  • Varbildning

Utredning av sialolithiasis/spottsten

 • Val av bästa undersökningen görs ofta på ÖNH-mottagning. 
 • Slätröntgen.
 • Ultraljud.
 • DT.
 • MR.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Påssjuka
 • Sialoadenit
 • Sjögrens syndrom/autoimmun sjukdom
 • Tumörer
 • Sarkoidos

Behandling av sialolitiasis/spottsten

 • Behandlingen utgörs av manipulation och eventuellt kirurgi. I förekommande fall även behandling av infektionen.
 • Användning av antikolinerga läkemedel bör avslutas om möjligt.

Egenbehandling

 • Patienten kan själv försiktigt massera körteln och utförsgång och försöka mjölka ut konkrementet.
 • Rikligt med vätskeintag.

Läkemedelsbehandling

 • Salivstimulerande läkemedel.
 • Smärtstillande behandling med NSAID kan vara aktuell.
 • Antibiotika vid tecken på infektion.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Bimanuell palpation med försök att mjölka ur stenen (utförd av vårdgivare).
 • Kirurgisk borttagning av sten genom öppning av utförsgång (särskilt större stenar).
 • Sialografi med intervention, sialoendoskopi.
 • Stötvågsterapi.

Komplikationer

 • Infektion, abscess.
 • Upprepade episoder med sialoadenit kan leda till striktur och kronisk infektion.
 • Atrofi av spottkörteln.

Prognos

 • Mycket god.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.