Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Hörselgång, exostos


Uppdaterad den: 2022-07-04
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Förekomst

 • Godartade exostoser, benutväxter i hörselgången, ofta bilateralt med bred bas.1

Förekomst

 • Exostos är den vanligaste formen av benabnormalitet i den yttre hörselgången.
 • Prevalensen uppskattas till 1:150 patienter som söker med ÖNH-problematik.

Etiologi och patogenes

 • Kallt vatten är den enskilt vanligaste orsaken framförallt upprepad exponering: 
  • Hörselgångsexostoser är vanliga hos simmare och surfare2
 • Benpålagringen som ger exostosen antas vara sekundär till en kronisk periosteit till följd av exponering för låga temperaturer.

ICD-10

 • H61 Andra sjukdomar i ytterörat
  • H61.8 Andra specificerade sjukdomar i ytterörat

Diagnos

Differentialdiagnoser

 • Kolesteatom.
 • Osteom, godartad benvävnadstumör.3
 • Extern otit.
 • Hörselgångsstenos, medfödd eller förvärvad efter till exempel operation.4 

Anamnes

 • Vanligare hos dem som upprepat vistas i kallt vatten. till exempel simmare på öppet vatten och surfare.
 • Hörselgångsexostos kan predisponera för vaxpropp, extern otit och orsaka konduktiv hörselnedsättning i uttalade fall. 1,5

Kliniska fynd

 • Förträngning i hörselgången vid undersökning.
 • Eventuellt konduktiv hörselnedsättning (ledningshinder).

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Audiometri.

När remittera?

 • Mindre symtomfria exostoser som noteras bifynd kräver ingen åtgärd.
 • Vid oklara fall och större och symtomgivande stenoser i hörselgångarna bör bedömas av ÖNH-läkare för eventuell kirurgisk åtgärd.

Behandling

 • Rengöring av hörselgången och behandling av eventuell vaxpropp eller extern otit.
 • Kirurgisk behandling kan bli aktuellt när exostosen ockluderar hörselgången eller upprepade externa otiter.

Annan behandling

 • Kirurgi, kanalplastik

Förebyggande åtgärder

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Hörselgångsexostoser kan bli mer uttalade över tid.

Komplikationer

 • Extern otit.
 • Vaxpropp.
 • Hörselgångskolesteatom.
 • Hörselnedsättning, ledningshinder.

Prognos

 • Prognosen är god, om man inte fortsätter att exponera sig för kallt vatten.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Exostos i hörselgången

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons