Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Hörselgång, exostos


Uppdaterad den: 2022-07-04

Annons

Bakgrund

 • Godartade exostoser, benutväxter i hörselgången, ofta bilateralt med bred bas.

Epidemiologi

 • Prevalensen uppskattas till 1:150 patienter som söker med ÖNH-problematik.

Etiologi och patogenes

 • Kallt vatten är den enskilt vanligaste orsaken framförallt upprepad exponering, vanligt hos simmare och surfare.
 • Benpålagringen som ger exostosen antas vara sekundär till en kronisk periosteit till följd av exponering för låga temperaturer
Annons
Annons

ICD-10

 • H61 Andra sjukdomar i ytterörat
  • H61.8 Andra specificerade sjukdomar i ytterörat

Anamnes

 • Vanligare hos dem som upprepat vistas i kallt vatten. till exempel simmare på öppet vatten och surfare
 • Hörselgångsexostos kan predisponera för vaxpropp, extern otit och orsaka konduktiv hörselnedsättning i uttalade fall.

Kliniska fynd

 • Förträngning i hörselgången ).vid undersökning.
 • Eventuellt konduktiv hörselnedsättning (ledningshinder

Utredning av hörselgångsexostos

 • Öronstatus
 • Audiometri
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Kolesteatom
 • Osteom, godartad benvävnadstumör
 • Extern otit
 • Hörselgångsstenos, medfödd eller förvärvad efter till exempel operation

Behandling av hörselgångsexostos

 • Rengöring av hörselgången och behandling av eventuell vaxpropp eller extern otit.
 • Kirurgisk behandling kan bli aktuellt när exostosen ockluderar hörselgången eller upprepade externa otiter

Egenbehandling

 • Genom att undvika exponering för kallvatten kan man förebygga exostoser
 • Hörselproppar kan användas förebyggande vid vattenaktiviteter

Läkemedelsbehandling

 • För att minska och förebygga inflammation i hörselgången kan man använda örondroppar eller spray med ättiksyra och/eller alsolsprit.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Rengöring av hörselgången och behandling av eventuell vaxpropp eller extern otit.

Komplikationer

 • Extern otit.
 • Vaxpropp.
 • Hörselgångskolesteatom.
 • Hörselnedsättning.

Prognos

 • Hörselgångsexostoser kan bli mer uttalade över tid.
 • Prognosen är god, om man inte fortsätter att exponera sig för kallt vatten.

Källor

 • Samy RN. Benign tumors external ear. eMedicine, last updated Sep 21, 2020
 • Health Issues for Surfers.Todd B. Zoltan, M.D., J.D., S. Taylor Kenneth, M.D., and Suraj A. Achar, M.D.Am Fam Physician. 2005;71(12):2313-2317
 • Kroon DF, Lawson ML, Derkay CS, Hoffmann K, McCook J. Surfer's ear: external auditory exostoses are more prevalent in cold water surfers. Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 126: 499.PMID: 12075223

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.