Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Främmande kropp i hörselgången


Uppdaterad den: 2019-09-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Objekt/material som inte hör hemma i hörselgången.

Epidemiologi

 • Barn kan stoppa in föremål i hörselgången:
  • Vanligast är pärlor
 • Andra föremål är bomull från bomullstops, leksaker, matvaror och små batterier.
 • Insekter kan komma in i hörselgången.

Etiologi och patogenes

 • Särskilt vanligt bland barn i åldern 1–6 år.

ICD-10

 • T16.9 Främmande kropp i örat

Anamnes

 • Ofta inga symtom.
 • Symtomen kan vara smärta, sämre hörsel, purulent sekretion, förstärkt hörsel, klåda, lock för örat, eventuellt utveckling av infektion med sekretion.
 • En insekt i hörselgången kan höras som brummande ljud.

Kliniska fynd

 • Örat bedöms med hjälp av otoskopi:
  • Oftast är det enkelt att identifiera den främmande kroppen. Ibland kan den vara svårt att skilja det från vax och den kan vara blandat med vax
 • Genom att dra örat snett bakåt kan hörselgången visualiseras bättre. En bra ljuskälla är viktigt och ett öronspekulum.

Utredning av främmande kropp i hörselgången

 • Utredning görs med hjälp av anamnes och otoskopi. 
 • Andra främmande kroppar kan finnas samtidigt. Undersökning av näsa och hals kan vara motiverat.

Differentialdiagnoser

 • Öronvax
 • Extern otit
 • Kolesteatom

Behandling av främmande kropp i hörselgången

 • Den främmande kroppen kan tas bort genom olika tekniker:
  • Öronsug
  • Tång (tång med pincettfunktion längst fram, krokodiltång)
  • Öronslynga
  • Irrigation (öronspolning)
 • Applikation av mineralolja eller flytande lidokain i hörselgången (insekt).
 • Smärtstillande kan användas vid behov.

Annan behandling

 • De flesta främmande föremål avlägsnas utan komplikationer:
  • Misslyckade försök att avlägsna ett främmande föremål kan orsaka skada på hörselgång eller trumhinna
  • Ofta rekommenderas ett enda försök innan remiss till specialist i öronsjukdomar
  • Om det finns vassa föremål i örat behövs erfarenhet för att undvika skador i hörselgången/trumhinna – överväg remiss
 • Val av behandlingsmetod:
  • Hårda föremål kan enklast tas ut med hjälp av en tång, öronsug eller öronslynga:
   • Det är viktigt att inte trycka in föremålet längre in i hörselgången
  • Mjuka föremål kan enklast tas ut med öronsug eller irrigation (öronspolning):
   • Öronspolning görs med kroppsvarmt vatten
   • Öronspolning rekommenderas inte om objektet kan svullna upp (till exempel matvaror), om det finns ett batteri i örat eller vid misstänkt trumhinneperforation
 • Innan en insekt kan tas bort behöver det oftast dödas. Applikation av mineralolja eller flytande lidokain i hörselgången (insekt) har god effekt
 • Ibland kan mindre barn behöva narkos för att kunna ta bort den främmande kroppen.

Komplikationer

 • En obehandlad främmande kropp i hörselgången kan leda till lokal irritation med risk för infektion samt hörselnedsättning.
 • Vanliga komplikationer till följd av behandlingen är sprickor som uppstår vid avlägsnandet med risk för infektion, förflyttning av den främmande kroppen längre in i hörselgången och inkomplett borttagning.
 • Ovanligare komplikationer är skador på hörselben, yrsel, skada på n. facialis och meningit

Prognos

 • Prognosen är god med liten risk för bestående skador.

Källor

 • Oyama LC. Foreign Bodies of the Ear, Nose and Throat. Emerg Med Clin North Am 2019; 37(1): 121-130.
 • Heim SW, Maughan KL. Foreign bodies in the ear, nose, and throat. Am Fam Physician 2007; 76(8): 1185-9.

Annons
Annons
Annons

Annons