Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Dysfunktion i örontrumpeten


Publicerad den: 2020-11-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Dysfunktion i örontrumpeten (ETD) definieras som ett syndrom med en sammanställning av symtom och fynd som talar för dysfunktion i örontrumpeten.

Epidemiologi

 • ETD har en prevalens på cirka 1 %.

Etiologi och patogenes

 • En normal örontrumpet har olika funktioner:
  • Tryckutjämning och ventilation av mellanörat
  • Mukociliär rening av mellanörats avsöndringar
  • Skydd av mellanörat mot ljud, patogener och nasofarynx avsöndringar
 • ETD kan uppstå när en av funktionerna av örontrumpeten inte fungerar som den ska. Den kliniskt mest relevanta dysfunktionen är bristande tryckutjämning och nedsatt ventilation av mellanörat.

ICD-10

 • H68.0 Inflammation i örontrumpeten
 • H68.1 Tilltäppning av örontrumpeten
 • H69.0 Öppetstående örontrumpet
 • H69.8 Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten
 • H69.9 Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad

Anamnes

 • ETD kan ge olika uni- eller bilaterala symtom:
  • Lockkänsla
  • Fyllnadskänsla
  • Sprakande och poppande ljud
  • Obehag/smärta
  • Tryckkänsla
  • Känsla av att vara under vatten
  • Autofoni (man hör sig själv prata, andas eller man hör sitt hjärta slå)
  • Förändrad hörsel, dovt ljud
  • Tinnitus
  • Balansproblem
 • Vid öppetstående ETD besväras patienten ofta av fyllnadskänsla och autofoni.
 • Predisponerande faktorer (exempel):
  • Nyligen genomgången infektion
  • Allergi
  • Obstruktiva symtom (nästäppa, snabb progression av symtomen)

Kliniska fynd

 • Otoskopi:
  • Tecken på undertryck i mellanörat (indragen trumhinna) vid bristande öppning av örontrumpet
  • Vid en öppetstående örontrumpet kan trumhinnan röra sig vid andning
 • Webers och Rinnes test:
  • Kan tyda på mild–måttlig hörselnedsättning till följd av ledningshinder

Utredning av dysfunktion i örontrumpeten

 • Diagnosen kan vanligen ställas vid typiska symtom och kliniska fynd.
 • Övriga undersökningar som kan ge stöd åt diagnosen_
  • Tympanometri
  • Audiometri
  • Nasofaryngoskopi
  • Tubomanometri

Differentialdiagnoser

 • Sekretorisk otitis media (SOM):
  • Det är inte klarlagt om ETD orsakar ETD eller om SOM kan bero på andra saker
  • Denna diagnos ska sättas istället för dysfunktion i örontrumpeten om patienten uppfyller diagnoskriterierna
 • Kronisk otit och kolesteatom
 • Vaxpropp
 • Käkledssjukdom
 • Fistel i innerörat
 • Främmande kropp i hörselgången
 • Malign process i nasofarynx

Behandling av dysfunktion i örontrumpeten

 • Många behöver ingen specifik behandling och man kan vänta tills tillståndet går över utan särskild åtgärd.
 • Behandling av eventuella predisponerande faktorer rekommenderas.

Egenbehandling

 • Att svälja, gäspa eller tugga kan bidra till att öppna örontrumpeten.
 • Upprepade Valsalvamanövrer eller användning av en näsballong (finns receptfritt) kan användas för att försöka öppna örontrumpeten.
 • Nässköljning med koksaltlösning kan prövas.

Läkemedelsbehandling

 • Det saknas evidens om effekten av läkemededelsbehandling.
 • Vid pågående ÖLI kan avsvällande läkemedel och lokala steroider prövas.

Annan behandling

 • Kirurgi.
 • Ballongdilatation av örontrumpeten.

Komplikationer

 • Hörselnedsättning.
 • Utveckling av andra tillstånd, såsom sekretorisk mediaotit.
 • Kolesteatom.

Prognos

 • Det saknas god dokumentation om prognosen vid ETD.
 • ETD hos barn försvinner ofta när örontrumpeten utvecklar sig.

Källor

 • Tysome JR, Sudhoff H. The Role of the Eustachian Tube in Middle Ear Disease. Adv Otorhinolaryngol. 2018;81:146-152.
 • Schilder AG, Bhutta MF, Butler CC, et al. Eustachian tube dysfunction: consensus statement on definition, types, clinical presentation and diagnosis. Clin Otolaryngol. 2015;40(5):407-411.

Annons
Annons
Annons

Annons