Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Dysfunktion i örontrumpeten


Publicerad den: 2020-11-19

Annons

Bakgrund

 • Dysfunktion i örontrumpeten (ETD) definieras som ett syndrom med en sammanställning av symtom och fynd som talar för dysfunktion i örontrumpeten.

Epidemiologi

 • ETD har en prevalens på cirka 1 %.

Etiologi och patogenes

 • En normal örontrumpet har olika funktioner:
  • Tryckutjämning och ventilation av mellanörat
  • Mukociliär rening av mellanörats avsöndringar
  • Skydd av mellanörat mot ljud, patogener och nasofarynx avsöndringar
 • ETD kan uppstå när en av funktionerna av örontrumpeten inte fungerar som den ska. Den kliniskt mest relevanta dysfunktionen är bristande tryckutjämning och nedsatt ventilation av mellanörat.
Annons
Annons

ICD-10

 • H68.0 Inflammation i örontrumpeten
 • H68.1 Tilltäppning av örontrumpeten
 • H69.0 Öppetstående örontrumpet
 • H69.8 Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten
 • H69.9 Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad

Anamnes

 • ETD kan ge olika uni- eller bilaterala symtom:
  • Lockkänsla
  • Fyllnadskänsla
  • Sprakande och poppande ljud
  • Obehag/smärta
  • Tryckkänsla
  • Känsla av att vara under vatten
  • Autofoni (man hör sig själv prata, andas eller man hör sitt hjärta slå)
  • Förändrad hörsel, dovt ljud
  • Tinnitus
  • Balansproblem
 • Vid öppetstående ETD besväras patienten ofta av fyllnadskänsla och autofoni.
 • Predisponerande faktorer (exempel):
  • Nyligen genomgången infektion
  • Allergi
  • Obstruktiva symtom (nästäppa, snabb progression av symtomen)

Kliniska fynd

 • Otoskopi:
  • Tecken på undertryck i mellanörat (indragen trumhinna) vid bristande öppning av örontrumpet
  • Vid en öppetstående örontrumpet kan trumhinnan röra sig vid andning
 • Webers och Rinnes test:
  • Kan tyda på mild–måttlig hörselnedsättning till följd av ledningshinder

Utredning av dysfunktion i örontrumpeten

 • Diagnosen kan vanligen ställas vid typiska symtom och kliniska fynd.
 • Övriga undersökningar som kan ge stöd åt diagnosen_
  • Tympanometri
  • Audiometri
  • Nasofaryngoskopi
  • Tubomanometri
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Sekretorisk otitis media (SOM):
  • Det är inte klarlagt om ETD orsakar ETD eller om SOM kan bero på andra saker
  • Denna diagnos ska sättas istället för dysfunktion i örontrumpeten om patienten uppfyller diagnoskriterierna
 • Kronisk otit och kolesteatom
 • Vaxpropp
 • Käkledssjukdom
 • Fistel i innerörat
 • Främmande kropp i hörselgången
 • Malign process i nasofarynx

Behandling av dysfunktion i örontrumpeten

 • Många behöver ingen specifik behandling och man kan vänta tills tillståndet går över utan särskild åtgärd.
 • Behandling av eventuella predisponerande faktorer rekommenderas.

Egenbehandling

 • Att svälja, gäspa eller tugga kan bidra till att öppna örontrumpeten.
 • Upprepade Valsalvamanövrer eller användning av en näsballong (finns receptfritt) kan användas för att försöka öppna örontrumpeten.
 • Nässköljning med koksaltlösning kan prövas.

Läkemedelsbehandling

 • Det saknas evidens om effekten av läkemededelsbehandling.
 • Vid pågående ÖLI kan avsvällande läkemedel och lokala steroider prövas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgi.
 • Ballongdilatation av örontrumpeten.

Komplikationer

 • Hörselnedsättning.
 • Utveckling av andra tillstånd, såsom sekretorisk mediaotit.
 • Kolesteatom.

Prognos

 • Det saknas god dokumentation om prognosen vid ETD.
 • ETD hos barn försvinner ofta när örontrumpeten utvecklar sig.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.