Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD)


Uppdaterad den: 2019-08-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD) är en onormal adduktion av stämbanden under andningscykeln – särskilt under den inspiratoriska fasen – vilket medför luftvägsobstruktion i larynx.
 • Tillståndet påminner om persisterande astma.

Epidemiologi

 • Det finns ett brett spann av prevalenssiffror rapporterade för tillståndet: det finns ingen enhetlig definition.
 • Studier som gjorts på astmapatienter har visat att 2 till runt 25 % har VCD.
 • Det tycks finnas en hög incidens av VCD bland patienter med psykiska besvär som depression, tvångssyndrom, emotionellt instabila personlighetsstörningar.
 • Även faktorer som vissa kemikalier sammankopplas med VCD.

Etiologi och patogenes

 • Vid VCD adducerar stämbanden under inspiration och endast en liten glipa är öppen baktill i röstspringan.
 • Orsaken är okänd. 

ICD-10

 • J38 Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes.

Anamnes

 • Det är liten skillnad mellan anamnesen för VCD och astma eftersom båda tillstånden ger väsande andning, hosta och andfåddhet.

Kliniska fynd

 • Auskultation av larynx kan avslöja stridor i symtomatisk fas.
 • Inspiratorisk stridor (vid astma är det oftast expiratorisk stridor).

Utredning av VCD

 • Blodprover kan vara aktuella inom differentialdiagnostiken, men inga tester bidrar till positiv diagnos av VCD.
 • Spirometri kan ge vägledning men har låg sensitivitet. Man kan se sammantryckt/flack inspirationskurva, och normal expiration under anfall.

Differentialdiagnoser

 • Astma.

Behandling av VCD

 • Information om att tillståndet är godartat är i många fall tillräcklig behandling.
 • Det kan dock krävas behandling av både läkare, logoped och psykiater.
 • Den huvudsakliga behandlingen består i att lära patienten avslappningstekniker för stämbanden samt andningsövningar.

Egenbehandling

 • Eventuellt andningsövningar med vägledning av en logoped.

Läkemedelsbehandling

 • Lokalbehandling med lidokain/xylokain verkar ge positiv effekt på tillståndet.
 • Amitriptylin i lågdos verkar också ge positiva resultat, men området är inte välbeforskat.

Annan behandling

 • Logoped samt terapi, både kognitiv och psykoterapi, kan ha plats i behandlingen. 

Komplikationer

 • Många har betydande besvär under en lång tid.

Prognos

 • En studie visade att hälften av patienterna var fortsatt besvärsfria fem månader efter att fått rätt diagnos och efter att ha påbörjat rätt behandling.
 • Det är inte känt om tillståndet påverkar mortaliteten, men troligtvis inte.

Annons
Annons
Annons

Annons