Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD)


Uppdaterad den: 2019-08-28

Annons

Bakgrund

 • Paradoxal stämbandsrörlighet, Vocal Cord Dysfunction (VCD) är en onormal adduktion av stämbanden under andningscykeln – särskilt under den inspiratoriska fasen – vilket medför luftvägsobstruktion i larynx.
 • Tillståndet påminner om persisterande astma.

Epidemiologi

 • Det finns ett brett spann av prevalenssiffror rapporterade för tillståndet: det finns ingen enhetlig definition.
 • Studier som gjorts på astmapatienter har visat att 2 till runt 25 % har VCD.
 • Det tycks finnas en hög incidens av VCD bland patienter med psykiska besvär som depression, tvångssyndrom, emotionellt instabila personlighetsstörningar.
 • Även faktorer som vissa kemikalier sammankopplas med VCD.

Etiologi och patogenes

 • Vid VCD adducerar stämbanden under inspiration och endast en liten glipa är öppen baktill i röstspringan.
 • Orsaken är okänd. 
Annons
Annons

ICD-10

 • J38 Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes.

Anamnes

 • Det är liten skillnad mellan anamnesen för VCD och astma eftersom båda tillstånden ger väsande andning, hosta och andfåddhet.

Kliniska fynd

 • Auskultation av larynx kan avslöja stridor i symtomatisk fas.
 • Inspiratorisk stridor (vid astma är det oftast expiratorisk stridor).

Utredning av VCD

 • Blodprover kan vara aktuella inom differentialdiagnostiken, men inga tester bidrar till positiv diagnos av VCD.
 • Spirometri kan ge vägledning men har låg sensitivitet. Man kan se sammantryckt/flack inspirationskurva, och normal expiration under anfall.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Astma.

Behandling av VCD

 • Information om att tillståndet är godartat är i många fall tillräcklig behandling.
 • Det kan dock krävas behandling av både läkare, logoped och psykiater.
 • Den huvudsakliga behandlingen består i att lära patienten avslappningstekniker för stämbanden samt andningsövningar.

Egenbehandling

 • Eventuellt andningsövningar med vägledning av en logoped.

Läkemedelsbehandling

 • Lokalbehandling med lidokain/xylokain verkar ge positiv effekt på tillståndet.
 • Amitriptylin i lågdos verkar också ge positiva resultat, men området är inte välbeforskat.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Logoped samt terapi, både kognitiv och psykoterapi, kan ha plats i behandlingen. 

Komplikationer

 • Många har betydande besvär under en lång tid.

Prognos

 • En studie visade att hälften av patienterna var fortsatt besvärsfria fem månader efter att fått rätt diagnos och efter att ha påbörjat rätt behandling.
 • Det är inte känt om tillståndet påverkar mortaliteten, men troligtvis inte.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.