Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Kronisk rinit


Uppdaterad den: 2024-01-11

Annons

Bakgrund

 • Kronisk rinit är inte en specifik sjukdom, utan räknas som en exklusionsdiagnos.
 • Besvären karakteriseras av näsproblem som håller i sig mer än ett år (exakt tidsgräns råder ingen konsensus kring):
  • Nysning
  • Sekretion från näsan
  • Nästäppa
  • Baksnuva
  • Post-nasalt dränage

Epidemiologi

 • Det är svårt att fastslå hur många som har besvär av just icke-allergisk kronisk rinit. Tillsammans med den allergiska varianten beräknas cirka 10-40 % av befolkningen ha besvär.

Etiologi och patogenes

 • Patogenesen är oklar, något som lett till oklar terminologi och många synonyma beteckningar (vasomotorisk rinit, idiopatisk rinit, icke-allergisk icke-infektiös rinit, intrinsisk rinit, överkänslighet).
 • Tillståndet är heterogent, även när det gäller möjliga orsaker.
 • Bidragande orsaker kan vara recidiverande akut rinit, adenoida vegetationer, septumdeviation, sinuit, exponering för damm och irriterande luft, ständiga uttalade temperaturförändringar.
Annons
Annons

ICD-10

 • J31.0 Kronisk rinit

Anamnes

 • Kvarvarande (mer än ett år) av nysningar, sekretion från näsan, nästäppa och postnasalt dränage.
 • Uttalad sekretion från näsan, sekretet är vanligtvis färglöst och bara sällan mukopurulent.
 • Ofta samtidig postnasal sekretion till svalget med mycket snörvlingar och harkligar för att "rensa" halsen.
 • Vissa är överkänsliga för olika dofter och lukter.

Kliniska fynd

 • Slemhinnan är ofta normal eller lite rödare än den blåvioletta eller bleka färg som kan ses vid allergisk rinit.
 • Finns inget diagnostiskt kliniskt fynd.

Utredning av kronisk rinit

 • Eventuellt bör man allergitesta för att utesluta orsaker.
 • Exklusionsdiagnos: hittas ingen annan förklaring till riniten betecknas det icke-allergisk kronisk rinit.
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida, ensidig återkommande blodig sekretion från näsan, ensidig serös mediaotit eller nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Allergisk rinit.
 • Rhinitis medicamentosa.
 • Vasomotorisk rinit – kan anses som en del av typen kronisk rinit med ett likartat förlopp.
 • Främmande föremål.
 • Sinuit.
 • Adenoida vegetationer hos barn.
 • Tumörer.

Behandling av kronisk rinit

 • Patienter med icke-allergisk rinit har i allmänhet mindre effekt av läkemedelsbehandling än de med allergisk rinit.
 • Om det finns irritativa faktorer såsom rök, exponering för vissa kemikalier med flera bör dessa elimineras.

Egenbehandling

 • För rensning av näsan används inhalation av fysiologiskt koksaltlösning. Om detta verkar symtomlindrande kan dagliga sköljningar rekommenderas.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns ingen kurativ läkemedelsbehandling.
 • Antihistaminer och kortisonhaltig nässpray går att använda, och kombinera.
 • Vid framförallt uttalad rhinorré utan andra symtom kan ipratropium-nässprej ha god effekt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgiska behandlingar kan bli aktuella i enstaka fall.

Komplikationer

 • Hos vissa kan tillståndet med tiden också irritera de nedre luftvägarna, och ibland är det ett delfenomen av allergisk rinit eller början till näspolyputveckling.

Prognos

 • Tillståndet går inte över hos majoriteten.

Källor

 • Bousquet J, Fokkens W, Burney P, et al. Important research questions in allergy and related diseases: nonallergic rhinitis: a GA2LEN paper. Allergy 2008; 63: 842.
 • Hellings PW, Klimek L, Cingi C, et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72:1657.
 • Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI et al. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol 2008; 122 (Suppl):S1.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.