Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Näspolyper


Uppdaterad den: 2019-08-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Utbuktningar av inflammerad och svullen/ödematös slemhinna i näsa eller bihålor. Förorsakar symtom till följd av lokalisation och storlek.
 • Tillståndet betraktas som en undergrupp till kronisk rinosinuit.

Epidemiologi

 • Vid undersökning med vanligt nässpekulum anges prevalensen i området 2–4 %. Undersökningar som gjorts med nyare metoder, såsom nasal endoskopi, ger intryck av en högre prevalens.

Etiologi och patogenes

 • Koincidens med kronisk rinosinuit.
 • Polyperna består av lös bindväv, ödem, inflammatoriska celler (främst eosinofila), körtelceller och kapillärer. De är täckta med olika typer av epitel.

ICD-10

 • J33 Näspolyp

Anamnes

 • Börjar oftast med nästäppa.
 • Efter hand börjar patienten andas genom munnen, får sämre luktsinne, börjar snarka, får nasal röst och huvudvärk.

Kliniska fynd

 • Kan synas som gråbleka och glänsande utbuktningar i näskaviteten, men kan också vara svagt röda i den främre delen.

Utredning av näspolyper

 • Eventuell biopsi och histologi bekräftar diagnosen.
 • Nasal endoskopi kan också tydligt påvisa polyperna.

Differentialdiagnoser

 • Allergisk rinit.
 • Mucocele från frontalsinus eller maxilarsinus.
 • Malignitet, i synnerhet genom ensidig lokalisation.
 • Främmande föremål.
 • Meningocele hos barn.
 • Granulomatös polyangit (GPA).
 • Cystisk fibros hos barn.
 • Solitär choanalpolyp:
  • Ensidig snarast cysta som utvecklas från sinus maxillaris, i synnerhet hos unga
 • Kartageners syndrom.

Behandling av näspolyper

 • Den primära behandlingen är läkemedel, och i första hand riktat mot orsaken till inflammationen, till exempel sanering av bihålor, eventuellt allergidämpande behandling.

Egenbehandling

 • Dagliga nässköljningar med koksaltlösning.
 • Rökstopp eller minskning rekommenderas.

Läkemedelsbehandling

 • Lokal steroidbehandling rekommenderas i första hand. 
 • Vid uttalad polypos kan systemisk steroidbehandling övervägas.

Annan behandling

 • Kirurgi kan bli aktuellt när läkemedelsbehandling inte är tillräcklig.

Komplikationer

 • Kan predisponera för sinuit.
 • Om tillståndet inte korrigeras kan det ge abnorm tillväxt av ansiktsskelettet i form av bred, benig näsa.

Prognos

 • Det finns en hög recidivtendens, i synnerhet om orsaken är allergi.

Källor

 • Chong LY, Head K, Hopkins C, Philpott C, Burton MJ, Schilder GM A.. Different types of intranasal steroids for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016. 
 • Johansson L, Akerlund A, Holmberg K, et al. Prevalence of nasal polyps in adults: the Skovde population-based study. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003; 112: 625-9.
 • Rimmer J, Fokkens W, Chong LY, Hopkins C. Surgical versus medical interventions for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD006991. 

Annons
Annons
Annons

Annons