Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Akut mastoidit


Uppdaterad den: 2019-08-07

Annons

Bakgrund

 • Mastoidit är en sällsynt komplikation till mellanöreinflammation med lokal spridning av infektion in i mastoidbenet vilket kan leda till ett flertal följdkomplikationer.

Epidemiologi

 • På grund av att det är en komplikation av akut mediaotit (AOM) är incidensen högst när incidensen av akut mediaotit är högst, vid 0–2 års ålder (medianålder för mastoidit är 21 månader)
 • Cirka 20–60 fall/år av akut mastoidit (Sverige)
 • Förekomsten verkar inte ha ökat trots mer restriktiv antibiotikaanvändning.
 • Svensk data visade att utan antibiotika vid akut mediaotit är risken för mastoidit 1,22 per 10 000 medan den är 1,06 per 10 000 med antibiotika.

Etiologi och patogenes

 • Mastoidit uppstår när en mellanöreinflammation sprider sig från slemhinnan i mellanörat och i processus mastoideus till benvävnaden i de mastoidcellerna, något som resulterar i infektion, abscessbildning och destruktion av mastoidbenet (osteit).
 • Osteit med abscessbildning kan leda till att pus under tryck kan sprida sig till olika intra- och extrakraniella platser, såsom bakre skallgropen, mellersta skallgropen och sinus sigmoideus med abscess, empyem, facialispares, meningit eller sinustrombos som följd.
 • De vanligaste patogenerna är Streptococcus pneumoniae, därefter grupp A-streptokocker och S. aureus.
Annons
Annons

ICD-10

 • H70 Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar
  • H70.0 Akut mastoidit
  • H70.1 Kronisk mastoidit
  • H70.2 Petrosit
  • H70.8 Annan inflammation i processus mastoideus och besläktade sjukdomar
  • H70.9 Mastoidit, ospecificerad

Anamnes

 • Symtom består oftast av nedsatt allmäntillstånd/sjukdomskänsla, feber, öronvärk och sekretion från hörselgången.
 • Akut mastoidit uppstår vanligtvis som komplikation av AOM, men många barn har ett akut förlopp och inte fått diagnosen AOM innan symtom på mastoidit uppstår (det gäller framför allt unga barn).

Kliniska fynd

 • Lokala fynd:
  • Utstående öra, ömhet bakom örat, erytem, svullnad vilket kan leda till att vecket mellan huden och örat försvinner, fluktuerande massa/abscess med eller utan fistel
 • Andra fynd:
  • Feber, fecken på AOM vid otoskopi, svullnad av hörselgången (sänkning av taket eller inbuktning av bakre hörselgångsväggen), sekretion från hörselgången

Utredning av akut mastoidit

 • Diagnosen eller misstanke om diagnosen baseras på en typisk anamnes och på kliniska fynd.
 • Den bekräftas av specialister i öron-näsa-halssjukdomar (akut remiss).
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akut mellanöreinflammation.
 • Akut extern otit.
 • Lokal cellulit.
 • Perikondrit.
 • Tumörer (benigna, maligna).
 • Bakre aurikulär lymfadenopati (till exempel sekundärt till lokal infektion).

Behandling av akut mastoidit

 • Behandlingen innebär i första hand användning av antibiotika med eller utan paracentes och smärtstillande läkemedel och ibland kirurgiskt dränage och/eller mastoidektomi.

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsbehandling med antibiotika kan vara indicerat hos patienter med okomplicerat akut mastoidit. Behandlingen kombineras ofta med paracentes (myringotomi, snitt i trumhinnan) och/eller rör i trumhinnan.
 • Aktuella läkemedel kan till exempel vara cefuroxim, cefotaxim eller bensylpenicillin.
 • Adekvat smärtstillande behandling rekommenderas.

Annan behandling

 • Dränage/punktion kan vara ett alternativ hos patienter med en subperiosteal abscess (den vanligaste komplikationen).
 • Om ingen förbättring sker med antibiotikabehandling +/- paracentes eller vid misstanke om följdkomplikationer bör en akut DT göras med eventuellt mastoidektomi.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Subperiosteal abscess (vanligast).
 • Meningoencefalit.
 • Subduralt empyem eller abscess.
 • Halsabscess vid spetsen av processus mastoideus (Bezold abscess).
 • Osteomyelit.
 • Facialispares (Gradenigo syndrom).
 • Hörselnedsättning.
 • Labyrintit.
 • Venös sinustrombos.

Prognos

 • Prognosen är god. Endast drygt 5 % utvecklar långtidskomplikationer.
 • Om det inte uppträder någon intrakraniell komplikation, kan patienten förvänta sig bli fullt frisk.
 • En ny episod kan förekomma efter månader eller år men har vanligtvis ett godartat förlopp.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.