Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Otoskleros


Uppdaterad den: 2019-06-26

Annons

Definition

 • Otoskleros är en långsamt progredierande degenerativ sjukdom, med patologisk bennybildning, som drabbar temporalbenet och särskilt benlabyrinten och därmed koklea.
 • Med tiden kan det medföra att stigbygeln fixeras till det ovala fönstret.

Bakgrund och epidemiologi

 • Prevalens:
  • Förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen
 • Kön:
  • Kvinnor drabbas oftare än män (1:1,4)
 • Ålder:
  • Typisk debutålder är 15–30 år men det går ofta 10–15 år innan patienten känner behov av behandling på grund av hörselnedsättning

Etiologi och patogenes

 • Etiologi:
  • Uppemot 50 % av patienterna har en familjär predisposition
  • Många samverkande faktorer har föreslagits såsom ändrad östrogenkänslighet, autoimmun sjukdom, kronisk mässlingvirusinfektion lokalt i örat och brist på kontroll över benomsättningen i innerörat
 • Patogenes:
  • Tillståndet medförnedsatt rörlighet av stapes (stigbygeln) och därmed nedsatt luftledningshörsel (konduktiv hörselnedsättning-ledningshinder)
  • Varefter sjukdomen progredierar, ses i en del fall en påverkan av innerörat i större eller mindre grad med förlust av sensorineural hörsel
Annons
Annons

ICD-10

 • H80 Otoskleros
  • H80.0 Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke oblitererande
  • H80.1 Otoskleros som involverar ovala fönstret, oblitererande
  • H80.2 Kokleär otoskleros
  • H80.8 Annan specificerad otoskleros
  • H80.9 Otoskleros, ospecificerad

Anamnes 

 • Långsamt ökande hörselnedsättning som är mest uttalad vid låga frekvenser, exempelvis svårt att höra mansöster.
 • Cirka 50 % har tinnitus.
 • Cirka 10 % rapporterar yrsel, vilket uppträder först när sjukdomen har nått innerörat.
 • 80 % har bilateral otoskleros, men i tidiga stadier ses ofta unilateralt engagemang.

Diagnostik och undersökning

 • Otoskopi visar en normal trumhinna.
 • Webers test lateraliseras till det sämre örat.
 • Rinnes test är negativt, det vill säga ledning i ben är bättre än ledning i luft.
 • Audiometri:
  • Tillståndet ger ett maximalt ledningshinder på 60 dB
 • Tympanometri för att utesluta sekretorisk mellanöreinflammation.
 • Stapediusreflex-test kan visa en upphävd stapediusreflex.
 • Alltid nödvändigt med otomikroskopi.

Differentialdiagnoser

 • Presbyakusis
 • Inflammation i mellanörat, kronisk
 • Kongenital hörselnedsättning
Annons
Annons

Behandling

Allmänt

 • Otoskleros behandlas med hörhjälpmedel och ibland kirurgi.

Hörhjälpmedel

 • Hörhjälpmedel är behandlingsalternativ vid låggradig hörselnedsättning:
  • Patienter med en hörselnedsättning på >25 dB är kandidater för hörhjälpmedel
 • Även vid vid sensorineural hörselnedsättning är hörhjälpmedel ett alternativ.

Kirurgi

 • 10–20 % behöver kirurgi på grund av progredierande sjukdom.
 • Två operationsmetoder:
  • Stapedektomi – stigbygeln ersätts med en protes
  • Stapedotomi – ett litet hål görs i stigbygelplattan där protesen fästs
 • Metoderna har inte effekt på sensorineural hörselnedsättning vid utbredning av otoskleros till koklea.
 • Operationen utförs i narkos eller lokalbedövning och tar cirka 1,5 timmar.
 • Stigbygelkirurgi ger utmärkta resultat i över 90 % av fallen.

Förlopp

 • Långsamt ökande hörselnedsättning på grund av ledningshinder.

Prognos

 • Vid kirurgi är risken för dövhet cirka 0,5 % och risken för permanent yrsel mindre än 1 %.
 • En uppföljningsstudie visade att 30 år efter stigbygeloperation hade 88 % bilateralt engagemang och 66% måttlig till svår sensorineural hörselnedsättning.
 • Det går inte att predicera vilka som progredierar i sjukdomen eller som får påverkan på koklea.

Komplikationer

 • Hörselnedsättningen kan bli kraftig.
 • Hos vissa kan det också uppkomma en sensorineural hörselnedsättning som troligtvis beror på en degenerativ process i koklea.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor

Referenser


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.