Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit B


Uppdaterad den: 2022-10-28

Annons

Definition

 • En leverinflammation orsakad av hepatit B-virus (HBV).
 • Kan både uppträda akut och kroniskt. 

Epidemiologi

 • Hepatit B är en av de vanligaste infektionerna i världen.
 • Under perioden 2017–2021 rapporterades i Sverige 500–1 000 fall av hepatit B årligen.
 • Incidensen speglar i hög grad antalet asylsökande, flyktingar och andra utlandsfödda som kommer till Sverige från hög- och mellanendemiska områden.

Etiologi och patogenes

 • Hepatit B-virus (HBV) är mycket infektiöst och kan överleva utanför kroppen i torkat blod i över en vecka.
 • Inkubationstiden är en till sex månader, i genomsnitt 60–90 dagar.
 • Risken för kronisk utveckling är större om den smittade är under 6 år, allra störst är risken för spädbarn som smittas vid förlossningen.
 • Sjukdomen är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, både vid akut infektion och vid kroniskt bärartillstånd.
Annons
Annons

ICD-10

 • B16 Akut hepatit B
 • B17 Annan akut virushepatit
 • B18 Kronisk virushepatit

Anamnes och kliniska fynd

 • Detta akuta infektionen är subklinisk hos cirka 70 % av vuxna och 90 % av barn under fem år.
 • Prodromalsymtom före eventuell ikterisk fas: Orkeslöshet, trötthet, feber, minskad matlust, viktnedgång, ihållande värk eller obehag i höger hypokondrium, ledsmärtor och diarré.
 • Ikterisk fas: Mörk urin, ljus avföring. Ikterus kan uppträda sent i förloppet när det kliniska tillståndet har förbättrats.
 • Kroniskt bärarskap kännetecknas av symtomfrihet, eventuellt med skov av symtom liknande den akuta fasen.

Diagnostik och undersökning

 • Typisk sjukhistoria, förhöjda transaminaser, hyperbilirubinemi och positiv serologi.
 • Olika serologiska prover tas beroende på vad frågeställningen är. 
 • Vid diagnos av akut hepatit rekommenderas HBsAg, HBeAg, anti-HBe, anti-HBc IgM, anti-HBc, HBV-DNA som val av serologiska prover. 
 • Många infektioner är dock subkliniska eller helt symtomfria.

Differentialdiagnoser

 • Andra virusorsakade hepatiter.
 • Toxisk eller läkemedelsorsakad hepatit. 
Annons
Annons

Allmänt

 • Vid akut hepatit finns ingen specifik behandling utan symtomlindring rekommenderas.
 • Vid kronisk hepatit finns virusdämpande läkemedel. 

Egenbehandling

 • Vid akut fas: Råd om smittförebyggande förhållningssätt i förhållande till omgivningen och avhållsamhet från alkohol och andra levertoxiska ämnen.

Läkemedelsbehandling

 • Nukleosidanaloger ges vid utvalda fall. 
 • Behandlingen är livslång och nästan aldrig kurativ. 
 • Begränsar progressen av inflammationen och därmed begränsas utvecklingen till cirros och levercarcinom.

Förlopp

 • Det är av avgörande betydelse för sjukdomsutvecklingen vid vilken ålder patienten smittas.
 • Över 90 % av smittade barn utvecklar en kronisk variant medan siffran hos vuxna är mycket lägre. 
 • Den akuta sjukdomen är oftast mindre intensiv och mer långdragen hos vuxna som smittas.
 • Lång period av trötthet brukar förekomma efter infektion. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • 5–10 % blir kroniska bärare (HBsAg-positiva), några av dessa får kronisk hepatit.
 • Av de kroniska bärarna kommer cirka 30 % på sikt att utveckla cirros med påföljande risk för leversvikt, portahypertension och hepatocellulärt carcinom.

Komplikationer

 • Kroniskt bärartillstånd.
 • Övergång till fulminant hepatit är ovanlig men förekommer.
 • Cirka 12 % av de med kronisk HBV-infektion utvecklar cirros årligen.
 • Kronisk hepatit B associeras med överrepresentation av hepatocellulärt carcinom.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten: Statistik hepatit B.
 • Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology.
 • WHO (2015). Fact sheet om hepatit B. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.