Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit B


Uppdaterad den: 2022-10-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • En leverinflammation orsakad av hepatit B-virus (HBV).
 • Kan både uppträda akut och kroniskt. 

Epidemiologi

 • Hepatit B är en av de vanligaste infektionerna i världen.
 • Under perioden 2017–2021 rapporterades i Sverige 500–1 000 fall av hepatit B årligen.
 • Incidensen speglar i hög grad antalet asylsökande, flyktingar och andra utlandsfödda som kommer till Sverige från hög- och mellanendemiska områden.

Etiologi och patogenes

 • Hepatit B-virus (HBV) är mycket infektiöst och kan överleva utanför kroppen i torkat blod i över en vecka.
 • Inkubationstiden är en till sex månader, i genomsnitt 60–90 dagar.
 • Risken för kronisk utveckling är större om den smittade är under 6 år, allra störst är risken för spädbarn som smittas vid förlossningen.
 • Sjukdomen är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, både vid akut infektion och vid kroniskt bärartillstånd.

ICD-10

 • B16 Akut hepatit B
 • B17 Annan akut virushepatit
 • B18 Kronisk virushepatit

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Detta akuta infektionen är subklinisk hos cirka 70 % av vuxna och 90 % av barn under fem år.
 • Prodromalsymtom före eventuell ikterisk fas: Orkeslöshet, trötthet, feber, minskad matlust, viktnedgång, ihållande värk eller obehag i höger hypokondrium, ledsmärtor och diarré.
 • Ikterisk fas: Mörk urin, ljus avföring. Ikterus kan uppträda sent i förloppet när det kliniska tillståndet har förbättrats.
 • Kroniskt bärarskap kännetecknas av symtomfrihet, eventuellt med skov av symtom liknande den akuta fasen.

Diagnostik och undersökning

 • Typisk sjukhistoria, förhöjda transaminaser, hyperbilirubinemi och positiv serologi.
 • Olika serologiska prover tas beroende på vad frågeställningen är. 
 • Vid diagnos av akut hepatit rekommenderas HBsAg, HBeAg, anti-HBe, anti-HBc IgM, anti-HBc, HBV-DNA som val av serologiska prover. 
 • Många infektioner är dock subkliniska eller helt symtomfria.

Differentialdiagnoser

 • Andra virusorsakade hepatiter.
 • Toxisk eller läkemedelsorsakad hepatit. 

Allmänt

 • Vid akut hepatit finns ingen specifik behandling utan symtomlindring rekommenderas.
 • Vid kronisk hepatit finns virusdämpande läkemedel. 

Egenbehandling

 • Vid akut fas: Råd om smittförebyggande förhållningssätt i förhållande till omgivningen och avhållsamhet från alkohol och andra levertoxiska ämnen.

Läkemedelsbehandling

 • Nukleosidanaloger ges vid utvalda fall. 
 • Behandlingen är livslång och nästan aldrig kurativ. 
 • Begränsar progressen av inflammationen och därmed begränsas utvecklingen till cirros och levercarcinom.

Förlopp

 • Det är av avgörande betydelse för sjukdomsutvecklingen vid vilken ålder patienten smittas.
 • Över 90 % av smittade barn utvecklar en kronisk variant medan siffran hos vuxna är mycket lägre. 
 • Den akuta sjukdomen är oftast mindre intensiv och mer långdragen hos vuxna som smittas.
 • Lång period av trötthet brukar förekomma efter infektion. 

Prognos

 • 5–10 % blir kroniska bärare (HBsAg-positiva), några av dessa får kronisk hepatit.
 • Av de kroniska bärarna kommer cirka 30 % på sikt att utveckla cirros med påföljande risk för leversvikt, portahypertension och hepatocellulärt carcinom.

Komplikationer

 • Kroniskt bärartillstånd.
 • Övergång till fulminant hepatit är ovanlig men förekommer.
 • Cirka 12 % av de med kronisk HBV-infektion utvecklar cirros årligen.
 • Kronisk hepatit B associeras med överrepresentation av hepatocellulärt carcinom.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten: Statistik hepatit B.
 • Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology.
 • WHO (2015). Fact sheet om hepatit B. 

Annons
Annons
Annons

Annons