Medicinska översikter Infektion

Titel Uppdaterad
Genital klamydiainfektion hos kvinnor

2022-06-23

Vaccin mot covid-19

2022-09-12

Rotavirusinfektion

2019-08-28

Mpox (tidigare apkoppor)

2023-02-27

Influensa

2022-06-20

Covid-19 (SARS-CoV-2)

2022-09-08

Malaria

2019-09-09

Amöbainfektion

2021-10-12

Springmask

2021-08-25

Giardiainfektion, giardiasis

2019-06-25

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

2020-04-28

Mycoplasma genitalium

2021-11-16

Kondylom

2021-12-15

Genital klamydiainfektion hos män

2021-08-19

Herpes genitalis

2020-10-29

Gonorré

2020-11-13

Hepatit E

2019-06-10

Hepatit D

2019-06-17

Hepatit B

2022-10-28

Hepatit A

2019-04-29

Yersiniainfektion

2019-05-31

Vibrio vulnificus, badsårsfeber

2019-04-20

Tetanus

2019-05-15

Syfilis

2020-08-13

Shigellainfektion

2020-04-20

Psoasabscess

2022-10-06

Meningit

2023-02-06

Harpest (tularemi)

2020-03-02

Gasgangrän

2020-01-02

E. coli-infektioner i tarmen

2019-06-24

Antrax

2022-05-11

TBE, tick-borne encephalitis

2022-08-18

Reyes syndrom

2013-03-06

Poliomyelit

2019-12-10

Parvovirusinfektioner

2013-03-06

Ockelbosjuka

2013-04-23

Norovirusenterit

2020-01-14

Nephropathia epidemica

2017-11-27

Mononukleos

2019-05-17

Postcovid, långvariga symtom vid covid-19, långtidscovid

2022-09-08

Humant papillomvirus (HPV)

2020-07-14

Hiv och aids

2021-04-26

Hepatit, kronisk

2016-03-29

Förkylning

2022-03-10

Infektioner med enterovirus

2013-03-06

Coronavirus: sars och mers

2020-03-06

Adenovirusinfektion

2013-03-06

Zikavirusinfektion

2019-04-01

Afrikansk trypanosomiasis

2019-03-31

West Nile fever

2019-03-31

Tyfoidfeber och paratyfoidfeber

2019-03-31

Rickettsioser

2019-03-31

Tungiasis

2019-03-31

Rabies

2019-03-31

Q-feber

2019-03-31

Pest

2019-03-31

Marburgvirusinfektion

2019-03-31

Leptospirainfektion, leptospiros

2019-03-30

Lepra (spetälska)

2019-03-28

Leishmaniasis

2020-07-14

Lassafeber

2019-03-28

Japansk encefalit

2019-03-28

Gula febern\r\n

2019-03-28

Denguefeber

2020-01-14

Ebolavirusinfektion

2023-01-26

Chikungunyavirusinfektion

2018-03-05

Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis)

2019-03-12

Brucellos

2019-03-12

Babesios

2019-03-11

Systemisk svampinfektion

2013-04-23

Pneumocystis pneumonia

2017-06-08

Kryptokockos

2013-03-06

Koccidioidomykos

2013-03-06

Histoplasmos

2019-06-07

Aspergillos

2015-11-09

Toxoplasmos

2014-08-06

Spolmask, ascariasis

2019-06-19

Schistosomiasis (snäckfeber)

2018-03-16

Piskmaskinfektion

2018-03-16

Kryptosporidios

2021-10-12

Onchocerciasis (flodblindhet)

2019-03-31

Hakmaskinfektion

2019-03-28

Lymfatisk filariasis (elefantiasis)

2018-03-23

Alveolär ekinokockos

2020-02-24

Cerkariedermatit

2022-08-22

Bandmask

2022-04-21

Anisakiasis

2020-08-27

Acantamöbainfektion

2013-09-06

Prionsjukdomar

2015-10-06

Atypisk mykobakterieinfektion

2014-05-16

Lymfogranuloma venereum

2021-10-19

Hepatit G

2019-06-05

Hepatit C

2023-01-26

Toxiskt chocksyndrom

2013-03-19

Sepsis

2022-12-02

Salmonella, tarminfektion

2019-05-27

Råttbettsfeber

2013-03-18

Invasiv pneumokocksjukdom hos barn

2022-10-03

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

2021-06-29

Multiresistenta bakterier, MRB

2022-01-03

Listeria

2014-05-09

Lemierres syndrom

2013-03-06

Legionärssjuka, legionellos

2018-01-25

Kattklössjuka

2013-02-08

Erysipeloid

2018-07-06

Enterokockinfektioner

2013-03-06

Clostridium difficile-infektion

2022-11-17

Difteri

2021-10-12

Campylobacterinfektion

2022-08-04

Botulism

2018-08-15

Borreliainfektion

2021-11-15

Anaplasmos

2013-03-06

Aktinomykos

2013-02-08

Infektion och träning

2021-10-18

Fågelinfluensa

2019-03-26

Vaccination av patienter med nedsatt immunförsvar

2022-05-09

Vaccination av personer med allergi

2022-05-09

Infektion vid intravasala katetrar

2015-01-15

Pneumoni (lunginflammation)

2023-02-14

Kikhosta (pertussis)

2018-02-27

Sekretorisk mediaotit (SOM), sekretorisk otit

2016-08-11

Herpes zoster oftalmicus

2022-03-29

Humant immunbristvirus (hiv)

2022-03-22

Hosta

2022-03-07

Herpes zoster, bältros

2021-02-25

TBE (Tick-borne encephalitis)

2017-03-31

Borrelia (lyme borrelios)

2021-10-25

Hepatit C

2020-08-26

Mässling (morbilli)

2018-03-26

Akut mediaotit, AOM (öroninflammation)

2016-08-09

Kondylom (Genital papillomvirusinfektion)

2016-05-16

Gonorré

2018-10-11

Calicivirus gastroenterit (Vinterkräksjuka)

2018-02-27

Impetigo (svinkoppor)

2018-10-10

Förkylning

2018-07-17

Körtelfeber (mononucleos)

2018-03-01

Klamydia (Chlamydia)

2016-04-25


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons