Medicinska översikter Infektion

Titel Uppdaterad
Postcovid, långvariga symtom efter covid-19

2023-08-30

Meningit

2023-02-06

Vibrio vulnificus, badsårsfeber

2019-04-20

Influensa

2023-09-01

Förkylning

2023-04-24

Malaria

2019-09-09

Covid-19

2023-08-25

Mpox (tidigare apkoppor)

2023-09-01

Mononukleos

2023-07-11

Hepatit D

2023-08-08

Hepatit A

2019-04-29

Hepatit B

2022-10-28

Hepatit E

2019-06-10

Herpes genitalis

2020-10-29

Antrax

2022-05-11

Psoasabscess

2022-10-06

Infektion vid intravasala katetrar

2023-06-01

Gonorré

2020-11-13

Tetanus

2019-05-15

Gonorré

2018-10-11

Impetigo (svinkoppor)

2018-10-10

Förkylning

2018-07-17

Pneumoni (lunginflammation)

2023-02-14

Mässling (morbilli)

2018-03-26

Körtelfeber (mononucleos)

2018-03-01

Calicivirus gastroenterit (Vinterkräksjuka)

2018-02-27

Kikhosta (pertussis)

2018-02-27

Genital klamydiainfektion hos kvinnor

2023-05-03

Mycoplasma genitalium

2021-11-16

TBE (Tick-borne encephalitis)

2017-03-31

Borrelia (lyme borrelios)

2021-10-25

Hosta

2022-03-07

Hepatit C

2020-08-26

Humant immunbristvirus (hiv)

2022-03-22

Herpes zoster, bältros

2021-02-25

Herpes zoster oftalmicus

2022-03-29

Kondylom (Genital papillomvirusinfektion)

2016-05-16

Akut mediaotit, AOM (öroninflammation)

2016-08-09

Sekretorisk mediaotit (SOM), sekretorisk otit

2016-08-11

Klamydia (Chlamydia)

2016-04-25

Harpest (tularemi)

2020-03-02

Syfilis

2020-08-13

Vaccin mot covid-19

2022-09-12

Rotavirusinfektion

2019-08-28

Amöbainfektion

2021-10-12

Springmask

2021-08-25

Giardiainfektion, giardiasis

2019-06-25

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

2020-04-28

Kondylom

2021-12-15

Genital klamydiainfektion hos män

2021-08-19

Yersiniainfektion

2019-05-31

Shigellainfektion

2020-04-20

Gasgangrän

2020-01-02

E. coli-infektioner i tarmen

2019-06-24


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons