Medicinska översikter Infektion

Titel Uppdaterad
Herpes zoster oftalmicus

2022-03-29

Hosta

2022-03-07

Herpes zoster, bältros

2021-02-25

Körtelfeber (mononucleos)

2018-03-01

Kikhosta (pertussis)

2018-02-27

TBE (Tick-borne encephalitis)

2017-03-31

Borrelia (lyme borrelios)

2021-10-25

Postcovid, långvariga symtom efter covid-19

2024-02-12

Covid-19

2024-05-03

Meningit

2024-02-15

Mässling (morbilli)

2024-04-30

Harpest (tularemi)

2020-03-02

Mononukleos

2023-07-11

Difteri

2024-04-26

Mpox (tidigare apkoppor)

2023-09-01

Rotavirusinfektion

2019-08-28

Ockelbosjuka

2024-04-19

Influensa

2023-09-01

Infektioner med enterovirus

2024-04-16

Förkylning

2023-12-11

Adenovirusinfektion

2023-04-25

Malaria

2019-09-09

Amöbainfektion

2021-10-12

Springmask

2023-10-06

Giardiainfektion, giardiasis

2019-06-25

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

2020-04-28

Mycoplasma genitalium

2021-11-16

Kondylom

2021-12-15

Genital klamydiainfektion hos män

2021-08-19

Genital klamydiainfektion hos kvinnor

2023-05-03

Herpes genitalis

2020-10-29

Gonorré

2020-11-13

Hepatit E

2019-06-10

Hepatit D

2023-08-08

Hepatit B

2022-10-28

Hepatit A

2019-04-29

Yersiniainfektion

2019-05-31

Vibrio vulnificus, badsårsfeber

2019-04-20

Tetanus

2019-05-15

Syfilis

2024-02-15

Shigellainfektion

2020-04-20

Psoasabscess

2022-10-06

Gasgangrän

2020-01-02

E. coli-infektioner i tarmen

2019-06-24

Campylobacterinfektion

2023-11-23

Antrax

2022-05-11

Infektion vid intravasala katetrar

2023-06-01

Impetigo (svinkoppor)

2018-10-10

Pneumoni (lunginflammation)

2023-02-14

Calicivirus gastroenterit (Vinterkräksjuka)

2018-02-27

Hepatit C

2020-08-26

Humant immunbristvirus (hiv)

2022-03-22

Vaccin mot covid-19

2022-09-12


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.