Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Giardiainfektion, giardiasis


Uppdaterad den: 2019-06-25

Annons

Definition

 • Tarminfektion orsakad av protozon Giardia lamblia, som också kan benämnas Giardia intestinalis eller Giardia duodenalis.

Bakgrund och epidemiologi

 • År 2018 anmäldes 1 252 fall till Folkhälsomyndigheten. Antalet fall har de senaste fem åren varierat mellan 1 145–1 491.
 • 2018 var 20 % av de sjuka smittade inom landet. Av de som smittats utomlands hade flest fall skett i Indien.

Etiologi och patogenes

 • Protozon finns i två former: trofozoit och cysta, där cysta är den smittsamma formen.
 • Reservoar för protozon är människor, och eventuellt vissa djurarter.
  Infektionen är asymtomatisk hos cirka 50 %. Cirka 15 % kan ha en asymtomatisk eller symtomatisk kronisk infektion i flera månader eller år.
 • Överförs oftast via dricksvatten, eventuellt genom matvaror.
Annons
Annons

ICD-10

 • A07.1 Giardiasis

Anamnes och kliniska fynd

 • Inkubationstiden är vanligtvis 7–10 dagar, men kan vara 5–25 dagar.
 • Runt hälften av de som smittas blir av med infektionen spontant, utan att det gett några kliniska symtom.
 • Av de som får symtom kan bilden se olika ut. Magsmärtor och diarré förkeommer ofta.

Diagnostik och undersökning

 • PCR-diagnostik (Giardia intestinalis-DNA) används oftast vid klinisk misstanke.
 • Om det ej är möjligt kan mikroskopering (cystor-och-maskägg) utföras, men det har lägre träffgrad.

Differentialdiagnoser

 • Andra former av infektiös diarré.
Annons
Annons

Allmänt

 • Sanering av infektionen är målet.

Egenbehandling

 • Bra hygien, särskilt omsorgsfull handtvätt efter toalettbesök och före matlagning för att inte sprida sjukdomen.

Läkemedelsbehandling

 • Tinidazol:
  • 2 g x 1 som engångsdos. Barn 50 mg/kg kroppsvikt (max 2 g) som engångsdos
 • Metronidazol:
  • 600 mg x 2 i 6 dagar, barn <25 kg: 25 mg/kg kroppsvikt och dygn fördelat på två doser
 • Gravida:
  • Infektionsläkare bör konsulteras

Förlopp

 • Ofta asymtomatiskt med långvarigt bärarskap hos hälften av de smittade.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Sjukdomen har en god prognos, men obehandlad kan infektionen leda till långvarigt bärarskap och fara för sekundärsmitta.

Komplikationer

 • Allvarliga komplikationer förekommer sällan.
 • Vid ytterst sällsynta tillfällen kan spridning av giardia ses till pankreas och gallvägarna vilket i sin tur kan medföra kolangit, cholecystit och hepatit.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik och information om Giardiainfektion. Hämtad 2019-06-25. 
 • Heyworth MF. Diagnostic testing for Giardia infections. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2014; 108 (3):123-5.
 • Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Giardiainfektion, läkarinformation, 2019-01-17.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.