Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Giardiainfektion, giardiasis


Uppdaterad den: 2019-06-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Tarminfektion orsakad av protozon Giardia lamblia, som också kan benämnas Giardia intestinalis eller Giardia duodenalis.

Bakgrund och epidemiologi

 • År 2018 anmäldes 1 252 fall till Folkhälsomyndigheten. Antalet fall har de senaste fem åren varierat mellan 1 145–1 491.
 • 2018 var 20 % av de sjuka smittade inom landet. Av de som smittats utomlands hade flest fall skett i Indien.

Etiologi och patogenes

 • Protozon finns i två former: trofozoit och cysta, där cysta är den smittsamma formen.
 • Reservoar för protozon är människor, och eventuellt vissa djurarter.
  Infektionen är asymtomatisk hos cirka 50 %. Cirka 15 % kan ha en asymtomatisk eller symtomatisk kronisk infektion i flera månader eller år.
 • Överförs oftast via dricksvatten, eventuellt genom matvaror.

ICD-10

 • A07.1 Giardiasis

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Inkubationstiden är vanligtvis 7–10 dagar, men kan vara 5–25 dagar.
 • Runt hälften av de som smittas blir av med infektionen spontant, utan att det gett några kliniska symtom.
 • Av de som får symtom kan bilden se olika ut. Magsmärtor och diarré förkeommer ofta.

Diagnostik och undersökning

 • PCR-diagnostik (Giardia intestinalis-DNA) används oftast vid klinisk misstanke.
 • Om det ej är möjligt kan mikroskopering (cystor-och-maskägg) utföras, men det har lägre träffgrad.

Differentialdiagnoser

 • Andra former av infektiös diarré.

Allmänt

 • Sanering av infektionen är målet.

Egenbehandling

 • Bra hygien, särskilt omsorgsfull handtvätt efter toalettbesök och före matlagning för att inte sprida sjukdomen.

Läkemedelsbehandling

 • Tinidazol:
  • 2 g x 1 som engångsdos. Barn 50 mg/kg kroppsvikt (max 2 g) som engångsdos
 • Metronidazol:
  • 600 mg x 2 i 6 dagar, barn <25 kg: 25 mg/kg kroppsvikt och dygn fördelat på två doser
 • Gravida:
  • Infektionsläkare bör konsulteras

Förlopp

 • Ofta asymtomatiskt med långvarigt bärarskap hos hälften av de smittade.

Prognos

 • Sjukdomen har en god prognos, men obehandlad kan infektionen leda till långvarigt bärarskap och fara för sekundärsmitta.

Komplikationer

 • Allvarliga komplikationer förekommer sällan.
 • Vid ytterst sällsynta tillfällen kan spridning av giardia ses till pankreas och gallvägarna vilket i sin tur kan medföra kolangit, cholecystit och hepatit.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik och information om Giardiainfektion. Hämtad 2019-06-25. 
 • Heyworth MF. Diagnostic testing for Giardia infections. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2014; 108 (3):123-5.
 • Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Giardiainfektion, läkarinformation, 2019-01-17.

Annons
Annons
Annons

Annons