Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Genital klamydiainfektion hos män


Uppdaterad den: 2021-08-19

Annons

Bakgrund

 • Sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av Chlamydia trachomatis.
 • Är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige.
 • Klamydiainfektion i de nedre urinvägarna hos män kan ge uretrit och i vissa fall epididymit.
 • Förekomst

Epidemiologi

 • Under 2019 rapporterades 34 726 fall av genital klamydiainfektion i Sverige:1
  • Av dessa var cirka 44 % män
  • Denna fördelning har varit relativt stabil under åren
  • Antalet fall 2018 gick ner med 6 % gentemot året innan
  • Förekomsten i förhållande till antalet invånare var högst i Stockholm, Västmanland, Örebro, Västra Götaland och Gotland

Etiologi och patogenes

 • Smitta:
  • Sker bara sexuellt och är svår att förebygga eftersom infektionen ofta är asymtomatisk. Därför är det viktigt att spåra smittkällan
  • Smittrisken vid oskyddat samlag är cirka 20 % både för kvinnor och för män
  • Smitta kan ske vid vaginala och anala samlag men också överföras via sexleksaker och dylikt på grund av sekret
  • Eventuellt kan smitta ske från mun till könsorgan då klamydia kan finnas i svalget, dock är denna smittväg inte säkerställd
  • Smittan sker inte via handskakningar, handdukar eller dylikt då bakterien har dålig överlevnad utanför kroppslig vävnad
Annons
Annons

ICD-10

 • A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
  • A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
  • A56.1 Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan
  • A56.2 Klamydiainfektion i urin- och könsorgan, ospecificerad
  • A56.3 Klamydiainfektion i anus och rektum
  • A56.4 Klamydiainfektion i svalget
  • A56.8 Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

Anamnes

 • De flesta är asymtomatiska men smittsamma.
 • Många som söker gör det i del av smittspårning där en sexuell partner haft positivt test.
 • Eventuella symtom är lindriga till måttliga.
 • De vanligaste symtomen:
  • Miktionssveda
  • Miktionsklåda
 • Flytningar kan noteras hos de som drabbas av uretrit:
  • Kan vara både av slemkaraktär och vattnig karaktär
  • Hos de flesta kommer inte flytningen spontant utan måste mjölkas fram
 • Vissa kan utveckla epididymit eller prostatit.

Kliniska fynd

 • Eventuella flytningar är relativt sparsamma och mer mukoida än purulenta.
  Vid epididymit:
  • Svullnad, rodnad och lokal värmeökning motsvarande epididymis, i regel ensidig
  • Ibland samtidig feber

Utredning av klamydiainfektion

 • Provtagning för klamydia bör tidigast ske en vecka efter misstänkt exponering.
 • Indikationer för klamydiaprovtagning:
  • Vid ny sexuell kontakt:
   • Alla som haft ny, oskyddad sexkontakt senaste året oavsett symtom eller ej bör provtas10
   • Om patienten är asymtomatisk räcker klamydia-prov, vid symtomatologi bör gonorréprov läggas till10
   • Mycoplasma genitalium kan provtas om symtom finnes och klamydiatest är negativt10
  • Vid följande symtom eller tecken:
   • Symtom på uretrit
   • Epididymit
   • Om patienten har symtom ska gonorré-prov övervägas
  • Vid smittsspårning:
   • Provet bör tas tidigast 7 dagar efter misstänkt exponering för smittan
  • Vid övriga tillfällen:
   • Vid risk eller rädsla för smitta
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Genital gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • Ospecificerad uretrit
 • Morbus Reiter

Behandling av klamydiainfektion

 • Hos män:
  • Uretrit är den vanligaste manifestationen, men infektionen är oftast inte symtomgivande
  • Uretritsymtomen brukar debutera en vecka efter smittotillfället
  • Infektionen kan ge epididymit och i sällsynta fall prostatit

Läkemedelsbehandling

 • Vid okomplicerad genital klamydiainfektion:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka är förstahandsalternativ
  • Vid stark UV-exposition kan man ge peroralt lymecyklin 300 mg × 2 i 10 dagar eller peroralt oxitetracyklin 250 mg 2 × 2 i 10 dagar
 • Vid extragenital klamydiainfektion, inklusive konjunktivit:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka
 • Vid epididymit:
  • Doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 10 dagar
  • Vid stark misstanke om gonorré ges även ceftriaxon 500 mg intramuskulärt som engångsdos

Annan behandling

 • Smittskyddsblad kan med fördel delas ut till patienter:
  • Den smittade skall ges förhållningsregler muntligt och skriftligt att undvika samlag tills behandlingen är avslutad. Givna förhållningsregler skall anges i journalen. Partnerspårning är viktig
  • Behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens (ofta kurator, barnmorska eller sjuksköterska) ska genomföra smittspårning
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Epididymit:
  • Obehandlad infektion kan sprida sig till epididymis
  • Vanligtvis föreligger ensidig testikulär smärta med skrotalt erytem, ömhet och svullnad över epididymis
 • Infertilitet.
 • Proktit
 • Reaktiv artrit.
 • Patienter med vävnadstyp HLA-B27 kan utveckla Reiters syndrom.

Prognos

 • Effekten av behandling är god.
 • Det antas att de flesta som inte behandlas blir bra spontant inom ett till två år.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten. Statistik klamydiainfektion. Hämtad 2020-08-13. www.folkhalsomyndigheten.se
 • Behandlingsrekommendationer vid sexuellt överförbar sjukdom, Läkemedelsverket, 2015 http://www.lakemedelsverket.se/ www.lakemedelsverket.se
 • Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Klamydia och Lymphogranuloma venereum (LGV), läkarinformation.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.