Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Genital klamydiainfektion hos män


Uppdaterad den: 2020-08-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av Chlamydia trachomatis.
 • Är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige.
 • Klamydiainfektion i de nedre urinvägarna hos män kan ge uretrit och i vissa fall epididymit.
 • Förekomst

Epidemiologi

 • Under 2019 rapporterades 34 726 fall av genital klamydiainfektion i Sverige:1
  • Av dessa var cirka 44 % män
  • Denna fördelning har varit relativt stabil under åren
  • Antalet fall 2018 gick ner med 6 % gentemot året innan
  • Förekomsten i förhållande till antalet invånare var högst i Stockholm, Västmanland, Örebro, Västra Götaland och Gotland

Etiologi och patogenes

 • Smitta:
  • Sker bara sexuellt och är svår att förebygga eftersom infektionen ofta är asymtomatisk. Därför är det viktigt att spåra smittkällan
  • Smittrisken vid oskyddat samlag är cirka 20 % både för kvinnor och för män
  • Smitta kan ske vid vaginala och anala samlag men också överföras via sexleksaker och dylikt på grund av sekret
  • Eventuellt kan smitta ske från mun till könsorgan då klamydia kan finnas i svalget, dock är denna smittväg inte säkerställd
  • Smittan sker inte via handskakningar, handdukar eller dylikt då bakterien har dålig överlevnad utanför kroppslig vävnad

ICD-10

 • A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
  • A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
  • A56.1 Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan
  • A56.2 Klamydiainfektion i urin- och könsorgan, ospecificerad
  • A56.3 Klamydiainfektion i anus och rektum
  • A56.4 Klamydiainfektion i svalget
  • A56.8 Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • De flesta är asymtomatiska men smittsamma.
 • Många som söker gör det i del av smittspårning där en sexuell partner haft positivt test.
 • Eventuella symtom är lindriga till måttliga.
 • De vanligaste symtomen:
  • Miktionssveda
  • Miktionsklåda
 • Flytningar kan noteras hos de som drabbas av uretrit:
  • Kan vara både av slemkaraktär och vattnig karaktär
  • Hos de flesta kommer inte flytningen spontant utan måste mjölkas fram
 • Vissa kan utveckla epididymit eller prostatit.

Kliniska fynd

 • Eventuella flytningar är relativt sparsamma och mer mukoida än purulenta.
  Vid epididymit:
  • Svullnad, rodnad och lokal värmeökning motsvarande epididymis, i regel ensidig
  • Ibland samtidig feber

Utredning av klamydiainfektion

 • Provtagning för klamydia bör tidigast ske en vecka efter misstänkt exponering.
 • Indikationer för klamydiaprovtagning:
  • Vid ny sexuell kontakt:
   • Alla som haft ny, oskyddad sexkontakt senaste året oavsett symtom eller ej bör provtas10
   • Om patienten är asymtomatisk räcker klamydia-prov, vid symtomatologi bör gonorréprov läggas till10
   • Mycoplasma genitalium kan provtas om symtom finnes och klamydiatest är negativt10
  • Vid följande symtom eller tecken:
   • Symtom på uretrit
   • Epididymit
   • Om patienten har symtom ska gonorré-prov övervägas
  • Vid smittsspårning:
   • Provet bör tas tidigast 7 dagar efter misstänkt exponering för smittan
  • Vid övriga tillfällen:
   • Vid risk eller rädsla för smitta

Differentialdiagnoser

 • Genital gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • Ospecificerad uretrit
 • Morbus Reiter

Behandling av klamydiainfektion

 • Hos män:
  • Uretrit är den vanligaste manifestationen, men infektionen är oftast inte symtomgivande
  • Uretritsymtomen brukar debutera en vecka efter smittotillfället
  • Infektionen kan ge epididymit och i sällsynta fall prostatit

Läkemedelsbehandling

 • Vid okomplicerad genital klamydiainfektion:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka är förstahandsalternativ
  • Vid stark UV-exposition kan man ge peroralt lymecyklin 300 mg × 2 i 10 dagar eller peroralt oxitetracyklin 250 mg 2 × 2 i 10 dagar
 • Vid extragenital klamydiainfektion, inklusive konjunktivit:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka
 • Vid epididymit:
  • Doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 10 dagar
  • Vid stark misstanke om gonorré ges även ceftriaxon 500 mg intramuskulärt som engångsdos

Annan behandling

 • Smittskyddsblad kan med fördel delas ut till patienter:
  • Den smittade skall ges förhållningsregler muntligt och skriftligt att undvika samlag tills behandlingen är avslutad. Givna förhållningsregler skall anges i journalen. Partnerspårning är viktig
  • Behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens (ofta kurator, barnmorska eller sjuksköterska) ska genomföra smittspårning

Komplikationer

 • Epididymit:
  • Obehandlad infektion kan sprida sig till epididymis
  • Vanligtvis föreligger ensidig testikulär smärta med skrotalt erytem, ömhet och svullnad över epididymis
 • Infertilitet.
 • Proktit
 • Reaktiv artrit.
 • Patienter med vävnadstyp HLA-B27 kan utveckla Reiters syndrom.

Prognos

 • Effekten av behandling är god.
 • Det antas att de flesta som inte behandlas blir bra spontant inom ett till två år.

Källor

 • Folkhälsomyndigheten. Statistik klamydiainfektion. Hämtad 2020-08-13. www.folkhalsomyndigheten.se
 • Behandlingsrekommendationer vid sexuellt överförbar sjukdom, Läkemedelsverket, 2015 http://www.lakemedelsverket.se/ www.lakemedelsverket.se
 • Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Klamydia och Lymphogranuloma venereum (LGV), läkarinformation.

Annons
Annons
Annons

Annons