Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Genital klamydiainfektion hos kvinnor


Uppdaterad den: 2023-05-03

Annons

Bakgrund

 • Cervicit, uretrit eller salpingit/PID som orsakats av bakterien Chlamydia trachomatis.

Epidemiologi

 • Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektionen både globalt och i Sverige.
 • Under 2018 diagnostiserades 32 006 fall av genital klamydiainfektion i Sverige.
 • Fördelningen är relativt jämn mellan kvinnor och män genom åren, med en lätt förskjutning mot fler kvinnor med smittan.
 • Hos kvinnor är infektionen vanligast i grupperna 15–19 år och 20–24, vilket är något yngre än hos männen.
 • Globalt räknar man med en incidens på 38 fall per 1 000 kvinnor, och 33 fall per 1 000 män.
 • Prevalensen beräknas till 4,2 % för kvinnor och 2,7 % för män.

Etiologi och patogenes

 • Infektion som orsakas av den intracellulära bakterien Chlamydia trachomatis.
 • Inkubationstiden är en till tre veckor tills eventuella symtom ses.
 • Långvarigt bärarskap, på flera år, kan ses.
 • Smitta sker bara sexuellt och är svårt att förebygga eftersom infektionen ofta är asymtomatisk. Därför är det viktigt att spåra smittkällan.
 • Smittrisken vid oskyddat samlag är cirka 20 % både för kvinnor och för män.
 • Smitta kan ske vid vaginala och anala samlag men också överföras via sexleksaker och dylikt på grund av sekret.
 • Troligtvis kan smitta ske från mun till könsorgan då klamydia kan finnas i svalget, dock är denna smittväg inte säkerställd.
Annons
Annons

ICD-10

 • A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar

Anamnes

 • Hos båda könen är 60–80 % av de infekterade asymtomatiska.
 • Klamydiainfektion kan inte skiljas från andra urogenitala infektioner utifrån bara anamnesen.
 • Cervicit:
  • Mukopurulent och grumlig vaginalfluor
  • Lättblödande cervix
 • Uretrit:
  • Dysuri utan frekvent eller stort vattenkastningsbehov
  • Uretral fluor (klar, grumlig eller purulent)
 • Akut salpingit/PID:
  • Ofta endast måttliga besvär
  • Symtomen varierar från inga besvär till kraftiga magsmärtor med hög feber
  • Ofta även smärta vid samlag, extra lång menstruation och mellanblödningar

Kliniska fynd

 • De flesta är asymtomatiska, men vid symtom ses oftast:
  • Uretral/vaginal flytning
  • Lättblödande cervix täckt med mukopurulent sekret

Utredning av klamydia

 • I princip bör alla som önskar provtagning provtas.
 • Indikationer för klamydiaprov
 • Vid ny sexuell kontakt:
  • Alla som haft ny, oskyddad sexkontakt senaste året oavsett symtom eller ej bör provtas
  • Om patienten är asymtomatisk räcker klamydiaprov, vid symtomatologi bör gonorréprov läggas till
  • Mycoplasma genitalium kan provtas om symtom finnes och klamydiatext är negativt
 • Vid följande symtom eller tecken:
  • Symtom på uretrit
  • Unga kvinnor med mukopurulent eller grumligt sekret från cervix eller lättblödande cervix
  • Vid ökade flytningar utan annan känd orsak
  • Hos kvinnor med symtom på salpingit/PID
  • Vid mellanblödningar eller andra blödningsrubbningar (också hos p-pilleranvändare)
  • Om patienten har symtom ska gonorré-prov övervägas
 • Vid smittsspårning:
  • Provet bör tas minst 7 dagar efter misstänkt exponering för smittan
 • Vid övriga tillfällen:
  • Före framkallad abort
  • Hos gravida på vida indikationer
  • Vid risk eller rädsla för smitta
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Bakteriell vaginos
 • Candidavaginit
 • Trichomonasvaginit
 • Aerob vaginit
 • Gonorré
 • Uretrit av annan orsak
 • Mycoplasma genitalium (eventuellt)
 • Akut cystit
 • Morbus Reiter

Behandling av klamydia

 • Klamydiainfektion är klassad som en allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen samt till Folkhälsomyndigheten (SmiNet).
 • Sjukdomen är också smittspårningspliktig:
  • Kontaktspårning är obligatorisk. Se vidare information från Smittskyddsläkarföreningen
   Behandlingen är gratis
 • Fast partner som blivit exponerad ska behandlas oavsett resultat av laboratorietest.

Egenbehandling

 • Den smittade måste avstå från oskyddat sex tills behandling har genomförts och besvärsfrihet nåtts.

Läkemedelsbehandling

 • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka är förstahandsalternativ.
 • Vid stark UV-exposition kan man ge peroralt lymecyklin 300 mg × 2 i 10 dagar eller peroralt oxitetracyklin 250 mg 2 × 2 i 10 dagar.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Smittskyddsföreskrifter måste ges.
 • Kontaktspårning måste ske. 

Komplikationer

 • Akut bäckeninfektion.
 • Om salpingit/PID inte behandlas kan den förstöra äggledarfimbrierna och därmed öka risken för extrauterin graviditet eller orsaka infertilitet.
 • Ökad risk för perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom).
 • Risker hos en gravid: komplikationer som abort, för tidig vattenavgång, för tidig förlossning, låg födelsevikt och dödfödsel.
 • Patienter med vävnadstyp HLA-B27 kan utveckla Reiters syndrom.
 • Hos ett fåtal ses reaktiv artrit som en komplikation.
 • Konjuktivit på grund av passiv smitta från könsorgan till ögon.

Prognos

 • Prognosen är avhängig när infektionen upptäcks.
 • Effekten av behandling är god.
 • Tubainfertilitet har setts hos 11 % av kvinnor med en enstaka episod av PID, och risken för ektopisk graviditet är sex- till sjudubblad.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.