Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Förkylning


Uppdaterad den: 2022-03-10
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • En övre luftvägsinfektion, ÖLI, vars orsak är virus och som är lokaliserad till slemhinnorna i näsa, svalg och nedre luftvägar, men som inte inkluderar alveolerna.1
 • Tillståndet karakteriseras av initialt av halsont, trötthet och lätt feber. Dessa symtom försvinner efter få dagar och efterföljs av täppt näsa, snuva och hosta som uppträder inom 24–48 timmar efter symtomstart.

Förekomst

 • Så gott som hela befolkningen drabbas en eller flera gånger per år:2
  • Barn har i genomsnitt sex till åtta förkylningar per år
  • Vuxna har i genomsnitt två till fyra förkylningar per år
 • Barn från ett halvt till tre år drabbas särskilt ofta.

Etiologi och patogenes

 • Förkylning orsakas av olika respiratoriska virus.
 • Rinovirus är vanligaste agens.
 • Det stora antalet olika virustyper gör att människor kan få förkylning under hela livet:
  • Omfattar över 200 olika virus
 • Klinisk sjukdom uppträder hos två av tre smittade.

Patogenes

 • Överföring av smitta sker för det mesta genom handkontakt med senare passage över till näsborrar, mun eller ögon, oftare än genom droppsmitta.3
 • Inkubationstid är två till fyra dagar.

Predisponerande faktorer

 • Smitta/exponering för agens.
 • Barn på stora förskolor.
 • Spädbarn med äldre syskon.
 • En studie visade att mindre än sex timmars sömn per natt var associerat med ökad risk för förkylning efter exponering för smitta.4

ICD-10

 • J00 Akut nasofaryngit (vanlig förkylning)

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk sjukdomsbild.
 • Laboratorietester behövs sällan, men CRP kan ibland vara till hjälp för att utesluta bakteriell infektion.

Differentialdiagnoser

 • Influensa
 • Streptokockfaryngit
 • Sinuit
 • Pneumoni

Anamnes

 • Tillståndet karaktäriseras initialt av halsont, trötthet och lätt feber. Dessa symtom försvinner efter några dagar och efterföljs av täppt näsa, snuva och hosta som uppträder inom 24–48 timmar efter symtomstart.
 • Täppt näsa och nässekretion blir de dominerande symtomen. Nässekretet kan efter hand bli tjockt och varigt och misstolkas som sinuit.5
 • Symtomen är mest uttalade omkring dag tre till fyra och börjar försvinna runt dag sju.
 • Barn under första levnadsåret får vid förkylning ofta hög feber, de äter lite, blir griniga och kan få orolig sömn på grund av täppt näsa.

Kliniska fynd

 • Rodnad i svalget, speciellt på främre gombågen.
 • Ödematös nässlemhinna, eventuellt med sekret.
 • Barn med adenovirusinfektion får ofta konjunktival injektion.
 • Trakeit med produktiv hosta under ett par veckor kan förekomma.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Laboratorietester är sällan användbara.
 • CRP >50 kan indikera bakteriell infektion:
  • Värden upp till 50 mg/l kan dock finnas från tredje till femte sjukdomsdagen även vid viralt agens
  • Vid adenovirusinfektionkan värden upp mot 100 mg/l förekomma
 • Streptokocktest kan vara aktuellt vid halsont. Se texten Streptokockinfektion i halsen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.

Behandlingen i korthet

 • Självläkande tillstånd.
 • Eftersom det inte finns några effektiva antivirala medel som botar förkylning, och det finns få effektiva förebyggande åtgärder, består eventuell behandling av symtomlindring.6

Förskola/dagmamma

 • Inga restriktioner för att vara på förskola eller hos dagmamma.
 • Bör vara hemma vid försämrat allmäntillstånd eller feber.
 • Se också Förebyggande behandling nedan.

Egenbehandling

 • Vila om det behövs.
 • Högt huvudläge kan lätta ödem och sekretion i slemhinnorna.
 • Honung mot hosta:
  • Det saknas stark evidens för eller emot effekt av honung mot hosta7
  • En studie visade att honung som gavs till barn 30 minuter före sänggåendet gav viss bättring av natthostan. Dosering: 2–5 år ½ tesked, 6–11 år 1 tesked, 12–18 år 2 teskedar8
 • Sköljningar med koksaltlösning?
 • Zink?
 • Vitamin C?
 • Röd solhatt (echinacea)?
 • Dricka mycket (till exempel vatten eller juice)?
 • Inhalation av vattenånga?

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika:
  • NSAIDs minskar smärta och obehag vid förkylning, men påverkar inte förlopp eller luftvägssymtom6
  • Paracetamol minskar feber och obehag
 • Slemhinneavsvällande nässprej/koksaltlösning:
  • Ger kortvarig lindring av täppt näsa, och förbättrar nattsömnen1
  • Kan också minska risken för sinuit, speciellt hos patienter med kronisk eller recidiverande sinuit
 • Salva med kamfer, mentol och eukalyptus (Vaporub):
  • En enkel applikation av salva på bröstet på barn, äldre än två år, ledde i en studie till signifikant bättring av hosta, täppt näsa och nattsömn påföljande natt
  • Salvan innehåller kamfer 4,8 %, mentol 2,6 % och eukalyptusolja 1,2 %
  • Effekten motsvarade en bättring på cirka 2 punkter på en 7-punktsskala (30 %), gruppen utan behandling hade en förbättring på 0,5–1 punkt (15 %)
 • Antihistaminer:
  • Antihistaminer kan initialt (under 1-2 dagar efter behandlingsstart) ha en viss kortvarig symtomlindrande effekt med NNT 14; det saknas evidens för effekter hos barn18
 • Antibiotika?
 • Beta2-agonist mot hosta?
  • Långvarig hosta hos barn ger misstanke om astma. Av den anledningen har många
 • Leukotrien-antagonist?
 • Hostmedicin vid rethosta?

Förebyggande åtgärder

 • C-vitamin:
  • Resultaten spretar, men metaanalyser tyder på att start med vitamin C innan symtomen på förkylning inträder, kan minska sjukdomsvaraktigheten och symtomintensiteten11
  • Vitamin C minskade inte incidensen av förkylning i den generella befolkningen, men bland löpare, skidåkare och militärer i subarktiska områden sågs en 50 % relativ riskreducering11
 • Gurgling med vatten:
  • I en studie fann forskarna att gurgling med vatten under en minut tre gånger dagligen i 60 dagar hade viss förebyggande effekt mot förkylning (NNT=9)24
 • Probiotika?
 • Vitamin D?
 • Örtpreparatet echinacea (röd solhatt)?
 • Vaccination?

Förskola/dagmamma

 • Förkylning är den vanligaste infektionen hos barn. Snuva, snorbildning, hosta, täppt näsa och rinnande ögon är de vanligaste symtomen. Barnet kan återgå till förskolan när allmäntillståndet tillåter.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Inkubationstiden är vanligen två till tre dagar.
 • Symtomen når sitt maximum tredje till femte sjukdomsdagen.
 • Symtomfrihet vanligen efter en vecka, eventuellt kan hostan vara längre.3
 • Bland barn kan förkylning vara i flera veckor utan att detta är ett uttryck för komplicerande infektion.32

 Komplikationer

 • Pneumoni – risk när nedre delen av luftvägarna är involverad.
 • Sinuit.
 • Öroninflammation är en vanlig komplikation bland barn, speciellt under de första levnadsåren.
 • RSV-infektion hos barn kan kräva inläggning på sjukhus.

Prognos

 • Predisponerar för bakteriell infektion.
 • Går vanligtvis över inom en vecka.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Självläkande och ofarligt tillstånd.
 • Inga speciella restriktioner för att vara på förskola eller hos dagmamma.

Skriftlig patientinformation

Animation

 • Förkylning (övre luftvägsinfektion)

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons