Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Förkylning


Uppdaterad den: 2023-12-11

Annons

Bakgrund

 • En övre luftvägsinfektion, ÖLI, vars orsak är virus och som är lokaliserad till slemhinnorna i näsa, svalg och nedre luftvägar, men inte alveolerna.
 • Tillståndet karakteriseras av initialt av halsont, trötthet och lätt feber. Dessa symtom försvinner efter få dagar och efterföljs i typiska fall av täppt näsa, snuva och hosta som uppträder inom 24–48 timmar efter symtomstart.

Epidemiologi

 • Vuxna har i genomsnitt 3–4 förkylningar per år.
 • Barn har i genomsnitt 6–8 förkylningar per år.
 • Barn i åldern 1,5–3 år drabbas särskilt ofta.

Etiologi och patogenes

 • Förkylning orsakas av olika respiratoriska virus, rinovirus är vanligaste agens.
 • Det stora antalet olika virustyper gör att människor kan få förkylning under hela livet.
 • Klinisk sjukdom uppträder hos 2 av 3 smittade.
Annons
Annons

ICD-10

 • J00 Akut nasofaryngit (vanlig förkylning)

Anamnes

 • Initialt av halsont, trötthet och lätt feber som går över inom några dagar och som efterföljs av näsatäppa, snuva och hosta.
 • Symtomen är ofta mest uttalade runt dag 3–4 och brukar och börjar försvinna runt dag 7.
 • Barn <1 år får ofta hög feber, äter lite, blir griniga och kan få orolig sömn på grund av nästäppa.

Kliniska fynd

 • Rodnad i svalget, speciellt på främre gombågen.
 • Ödematös nässlemhinna, eventuellt med sekret.
 • Barn med adenovirusinfektion får ofta konjunktival injektion.
 • Trakeit med produktiv hosta under ett par veckor kan förekomma.

Utredning av förkylning

 • Laboratorietester är sällan användbara.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Influensa
 • Streptokockfaryngit
 • Sinuit
 • Pneumoni

Behandling av förkylning

 • Symtomlindring vid behov.

Egenbehandling

 • Vila om det behövs.
 • Högt huvudläge kan lätta ödem och sekretion i slemhinnorna.
 • Snorsug kan användas till små barn vid sömnsvårigheter på grund av nästäppa.
 • Honung har sannolikt förmåga att lindra hosta bättre än placebo och kan ges som en dos till natten:
  • Barn <1 år kan utveckla spädbarnsbotulism och ska inte ges honung

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol eller NSAID kan minska feber och obehag vid förkylning, men påverkar inte förlopp eller luftvägssymtom.
 • Slemhinneavsvällande nässprej/koksaltlösning kan ge kortvarig lindring av nästäppa och därmed förbättra nattsömnen.
 • Dokumentationen för hostmedicin är dålig. De receptfria läkemedlen bromhexin och guaifenesin kan möjligen ha gynnsam effekt på hosta.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Pneumoni – risk när nedre delen av luftvägarna är involverad.
 • Sinuit.
 • Öroninflammation är en vanlig komplikation bland barn, speciellt under de första levnadsåren.
 • RSV-infektion hos barn kan kräva inläggning på sjukhus.

Prognos

 • En förkylning predisponerar för bakteriell infektion.
 • Symtomen går vanligtvis över inom en vecka.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.