Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Shigellainfektion


Uppdaterad den: 2020-04-20

Annons

Definition

 • Tarminfektion orsakad av shigella-bakterier.

Bakgrund och epidemiologi

 • I tropiska klimat är shigella en vanlig orsak till diarré.
 • På världsbasis infekteras över 200 miljoner per år.

Etiologi och patogenes

 • Det finns fyra serogrupper: Shigella dysenteriae typ 1 och typ 2, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei.
 • I Skandinavien förekommer framförallt den lindriga S. sonnei samt S. flexneri endemiskt. Dessa ger mildare förlopp.
Annons
Annons

ICD-10

 • A03 Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)

Anamnes och kliniska fynd

 • Inkubationstiden är 1–3 dagar, upp till en vecka vid S. dysenteriae.
 • I början ses upp till 10 lösa avföringar per dag, därefter går det över till blod- och slemtillblandan avföring, i vissa fall med pus.
 • Vid många fall ses tecken på dehydrering, temperaturökning, buksmärtor. 

Diagnostik och undersökning

 • De flesta tarminfektioner är milda och behandlas endast symtomatiskt, därför är provtagning oftast onödigt.
 • Eventuella mikrobiologiska prover tas med hjälp av avföringsprover/odlingar. 

Differentialdiagnoser

 • Andra tarminfektioner. 
 • Ulcerös kolit.
Annons
Annons

Allmänt

 • I utvecklingsländer är de flesta fall av shigellos milda och självbegränsande. I allvarliga fall är rehydrering en central del av behandlingen ihop med näringsersättning och antibiotika.
 • Enligt svenska Smittläkarföreningen bör man överväga antibiotikabehandling då smittsamheten är mycket hög.

Egenbehandling

 • Rehydrering och eventuell korrigering av elektrolyter är av största vikt.
 • Motilitetshämmande medel är absolut kontraindicierat vid blodig diarré (dysenteri).

Läkemedelsbehandling

 • Rehydrering.
 • I allmänhet kan man vara betydligt mer liberal med antibiotika än vid till exempel salmonelloser, särskilt på grund av den höga smittsamheten.

Förlopp

 • Mortaliteten kan vid epidemier vara upp till 20 % vid obehandlad infektion med S. dysenteriae typ 1.
 • S. sonnei har ingen mortalitet förutom hos de allra yngsta och äldsta.
 • Sjukdomen är anmälningspliktig.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.