Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit E


Uppdaterad den: 2019-06-10

Annons

Definition

 • Hepatit E är en leverinfektion med hepatit E-virus (HEV) som smittar fekalt-oralt.

Bakgrund och epidemiologi

 • Viruset är endemiskt i de flesta subtropiska och tropiska låginkomstländer i Asien, Afrika och Centralamerika.
 • Viruset förekommer dock även i Sverige och andra europeiska länder.
 • De senaste 5 åren har 22–42 fall rapporterats in årligen till Folkhälsomyndigheten.

Etiologi och patogenes

 • HEV är ett RNA-virus som tillhör gruppen Hepeviridae.
 • Fekal-oral smitta är den mest dominerande smittovägen.
 • Vanligtvis uppträder utbrott när dricksvatten förorenas av avföring vid dåliga sanitära förhållanden, till exempel vid översvämningar.
Annons
Annons

ICD-10

 • B17 Annan akut virushepatit

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnesen och fynden är samma som vid en hepatit A-infektion, förloppet är i princip likadant. 
 • Inkubationstiden är runt 3–8 veckor.
 • De flesta patienter utvecklar inte klinisk hepatit och många har en asymtomatisk infektion.
 • I prodromalfasen ses influensaliknande symtom,l och följs därefter av en ikterisk fas med klassiska hepatiska symtom som ikterisk hud, avfärgad avföring och mörk urin. 

Diagnostik och undersökning

 • Anamnes och kliniska fynd ger hållpunkter för att misstänka hepatit.
 • Diagnosen bekräftas vid påvisning av anti-HEV IgM, som stiger snabbt efter symtomdebut.

Differentialdiagnoser

 • Andra virala hepatiter.
Annons
Annons

Allmänt

 • Det finns ingen specifik behandling. Sjukdomen är självbegränsande.
 • Behandlingens huvudmål är att förebygga ytterligare smitta genom att se till att tillhandahålla rent dricksvatten, goda sanitetsförhållanden och god personlig hygien.

Egenbehandling

 • Aktivitetsnivån bestäms av den enskilda patientens ork och allmäntillstånd.
 • Personer med riskyrken (bland annat hantering av oförpackade livsmedel, arbete inom vård och omsorg) bör sjukskrivas, kan bedömas beroende på gentyp av viruset.

Läkemedelsbehandling

 • Vid kronisk hepatit E hos immunsupprimerade patienter används läkemedel (peginterferon-alfa eller ribavirin).

Förlopp

 • Sjukdomensföloppet är som vid hepatit A, med en prodromalfas, därefter en ikterisk fas följt av tillfrisknande.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Den totala dödligheten under epidemier har uppskattats till 0,2–4 %.
 • Dödligheten bland gravida, särskilt i sista trimestern, verkar dock vara så hög som uppemot 20 % i vissa studier.

Komplikationer

 • Kan ge akut leversvikt hos personer med tidigare känd leversjukdom.
 • Neurologiska komplikationer förekommer.

Källor

 • Kamar N, Izopet J, Tripon S, et al. Ribavirin for chronic hepatitis E virus infection in transplant recipients. N Engl J Med 2014 Mar 20
 • European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis E in the EU/EEA, 2005–2015. Stockholm: ECDC; 2017
 • Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation och sjukdomsstatistik om Hepatit E, hämtad 2019-06-05 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.