Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit E


Uppdaterad den: 2019-06-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Hepatit E är en leverinfektion med hepatit E-virus (HEV) som smittar fekalt-oralt.

Bakgrund och epidemiologi

 • Viruset är endemiskt i de flesta subtropiska och tropiska låginkomstländer i Asien, Afrika och Centralamerika.
 • Viruset förekommer dock även i Sverige och andra europeiska länder.
 • De senaste 5 åren har 22–42 fall rapporterats in årligen till Folkhälsomyndigheten.

Etiologi och patogenes

 • HEV är ett RNA-virus som tillhör gruppen Hepeviridae.
 • Fekal-oral smitta är den mest dominerande smittovägen.
 • Vanligtvis uppträder utbrott när dricksvatten förorenas av avföring vid dåliga sanitära förhållanden, till exempel vid översvämningar.

ICD-10

 • B17 Annan akut virushepatit

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnesen och fynden är samma som vid en hepatit A-infektion, förloppet är i princip likadant. 
 • Inkubationstiden är runt 3–8 veckor.
 • De flesta patienter utvecklar inte klinisk hepatit och många har en asymtomatisk infektion.
 • I prodromalfasen ses influensaliknande symtom,l och följs därefter av en ikterisk fas med klassiska hepatiska symtom som ikterisk hud, avfärgad avföring och mörk urin. 

Diagnostik och undersökning

 • Anamnes och kliniska fynd ger hållpunkter för att misstänka hepatit.
 • Diagnosen bekräftas vid påvisning av anti-HEV IgM, som stiger snabbt efter symtomdebut.

Differentialdiagnoser

 • Andra virala hepatiter.

Allmänt

 • Det finns ingen specifik behandling. Sjukdomen är självbegränsande.
 • Behandlingens huvudmål är att förebygga ytterligare smitta genom att se till att tillhandahålla rent dricksvatten, goda sanitetsförhållanden och god personlig hygien.

Egenbehandling

 • Aktivitetsnivån bestäms av den enskilda patientens ork och allmäntillstånd.
 • Personer med riskyrken (bland annat hantering av oförpackade livsmedel, arbete inom vård och omsorg) bör sjukskrivas, kan bedömas beroende på gentyp av viruset.

Läkemedelsbehandling

 • Vid kronisk hepatit E hos immunsupprimerade patienter används läkemedel (peginterferon-alfa eller ribavirin).

Förlopp

 • Sjukdomensföloppet är som vid hepatit A, med en prodromalfas, därefter en ikterisk fas följt av tillfrisknande.

Prognos

 • Den totala dödligheten under epidemier har uppskattats till 0,2–4 %.
 • Dödligheten bland gravida, särskilt i sista trimestern, verkar dock vara så hög som uppemot 20 % i vissa studier.

Komplikationer

 • Kan ge akut leversvikt hos personer med tidigare känd leversjukdom.
 • Neurologiska komplikationer förekommer.

Källor

 • Kamar N, Izopet J, Tripon S, et al. Ribavirin for chronic hepatitis E virus infection in transplant recipients. N Engl J Med 2014 Mar 20
 • European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis E in the EU/EEA, 2005–2015. Stockholm: ECDC; 2017
 • Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation och sjukdomsstatistik om Hepatit E, hämtad 2019-06-05 

Annons
Annons
Annons

Annons