Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit A


Uppdaterad den: 2019-04-29

Annons

Definition

 • Leverinflammation som orsakas av hepatit A-virus (HAV).

Bakgrund och epidemiologi

 • Utbrott ses framförallt på platser i världen som har sämre hygienstandard.
 • Dock ses utbrott även i Europa då och då, Sverige inkluderat.
 • Under perioden 2010–2018 förekom i genomsnitt knappt 100 fall per år i Sverige, 60 % är smittade utomlands.

Etiologi och patogenes

 • HAV är ett motståndskraftigt virus som överlever på människans händer och kräver en temperatur över 85 °C för att inaktiveras.
 • Överföringen följer som regel ett fekalt-oralt mönster efter person-till-person-kontakt, och spridningen ökar vid trångboddhet och dåliga sanitära förhållanden.
Annons
Annons

ICD-10

 • B15 Akut hepatit A

Anamnes och kliniska fynd

 • Många infektioner är asymtomatiska.
 • Ikterus utvecklas hos cirka 70 % av smittade över 15 år. Ju yngre den smittade är, ju lägre sannolikhet att ikterus utvecklas.
 • Prodromalsymtom innan eventuell ikterus är orkeslöshet, trötthet, feber, minskad matlust, viktnedgång, ihållande värk/obehag i höger arcus, diarré, muskel och ledvärk.

Diagnostik och undersökning

 • IgM anti-HAV är positivt redan vid sjukdomsdebuten och förblir det i tre till sex månader.
 • IgG anti-HAV utvecklas mer långsamt och tyder på immunitet efter tidigare genomgången infektion och immunitet mot nya HAV-infektioner.

Differentialdiagnoser

 • Andra virala hepatiter (B, C, D, E, EBV).
 • Läkemedelsorsakade hepatiter.
 • Alkoholorsakade hepatiter.
 • Autoimmuna hepatiter.
 • Vissa bakteriella infektioner.
Annons
Annons

Förlopp

 • Sjukdomen är mest smittsam cirka två veckor före ikterus, smittsamheten kulminerar en vecka före och varar vanligtvis endast en vecka efter sjukdomsutbrottet.
 • Inkubationstiden är två till sex veckor.
 • Infektionen kan förlöpa utan symtom, subkliniskt eller med klara kliniska symtom.

Prognos

 • Genomgången sjukdom ger varaktig immunitet.
 • Ingen övergång till kronisk hepatit eller kroniskt bärartillstånd.

Komplikationer

 • Komplikationer är vanligare bland personer som är äldre än 50 år.
 • Komplikationer kan bestå i långvarigt förlopp, extrahepatiska manifestationer, fulminant hepatit.
 • Dödligheten totalt är cirka 0,3 %.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.