Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit D


Uppdaterad den: 2023-08-08

Annons

Definition

 • Hepatit D-virus, HDV, är ett inkomplett virus som kräver symbios med hepatit B-virus (HBV).
 • Infektion med HDV och HBV kan ske samtidigt och benämns då coinfektion. Inkubationstiden blir då samma som för HBV-infektion, men ger ofta två faser med höga levervärden.
 • Infektion med HDV kan ske hos patient som redan har HBV, och benämns då superinfektion. Hos de flesta patienter ger det ett mer allvarligt förlopp av hepatiten.

Bakgrund och epidemiologi

 • Hepatit B-infektion måste föreligga för att hepatit D, också kallad deltavirus, ska infektera.
 • På grund av denna anledning förekommer hepatit D främst där hepatit B förekommer. 
 • De senaste tio åren har cirka 43 fall rapporterats årligen i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Det finn flera genotyper av viruset. Den dominerande genotypen i västvärlden är genotyp I.
 • När en kronisk HDV-infektion har etablerat sig förvärrar den vanligen den redan befintliga leversjukdomen orsakad av hepatit B.
 • Progression mot cirros kan ske snabbt, men uppträder inte hos alla patienter.
Annons
Annons

ICD-10

 • 18.0 Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection)

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnesen är densamma som vid hepatit B. 
 • Sjukdomsbilden kan variera från godartad akut hepatit till fulminant hepatit, och från asymtomatiskt bärartillstånd till snabbt progredierande kronisk leversjukdom.

Diagnostik och undersökning

 • Man kan påvisa viruset med olika serologiska tester.
 • Först och främst måste HBsAg föreligga för att det ska vara aktuellt med tester hepatit D. Man måste inte rutinmässigt kontrollera hepatit D vid B-infektion, utan om misstanke föreligger exempelvi på grund av osedvanligt aggressivt förlopp. 
 • Diagnosen ställs genom att antikroppar påvisas – anti-HDV-IgM vid akut infektion och anti-HDV-IgG vid akut, kronisk och genomgången utläkt infektion.

Differentialdiagnoser

 • Alla andra virala hepatiter.
 • Andra orsaker till hepatit, såsom läkemedel.
Annons
Annons

Allmänt

 • Målet med behandling är att uppnå långvarig suppression av både HDV och HBV.
 • Minska risken för allvarlig leverskada.
 • Minska smittrisken.
 • Lindra eventuella symtom.

Läkemedelsbehandling

 • Pegylerat interferon alfa:
  • Pegylerat interferon (peg-interferon) under ett år tycks vara bättre än standardinterferon, och är behandlingen som brukar ges i många länder
  • Effekt:
   • Bara en minoritet av patienterna blir fria från HDV-infektionen
   • Tidig behandling förefaller öka chanserna för god effekt
   • Eventuell peg-interferon behandling är ett år
 • Bulevirtid:
  • Ett nytt läkemedel som minskar penetrationen av hepatit D i leverceller
  • Efter behandling i 48 veckor minskade både ALAT och HDV RNA signifikant jämfört med placebobehandling
 • Det finns ingen specifik behandling mot akut hepatit D.

Förlopp

 • HBV-HDV coinfektion innebär större risk för fulminant hepatit än endast HBV-infektion.

Komplikationer

 • Vid coinfektion ses en ökad risk för kronisk infektion, fibrosutveckling och leversvikt jämfört med infektion med enbart hepatit B.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.