Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Hepatit D


Uppdaterad den: 2019-06-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Hepatit D-virus, HDV, är ett inkomplett virus som kräver symbios med hepatit B-virus (HBV).
 • Infektion med HDV och HBV kan ske samtidigt och benämns då coinfektion. Inkubationstiden blir då samma som för HBV-infektion, men ger ofta två faser med höga levervärden.
 • Infektion med HDV kan ske hos patient som redan har HBV, och benämns då superinfektion. Hos de flesta patienter ger det ett mer allvarligt förlopp av hepatiten.

Bakgrund och epidemiologi

 • Hepatit B-infektion måste föreligga för att hepatit D, också kallad deltavirus, ska infektera.
 • På grund av denna anledning förekommer hepatit D främst där hepatit B förekommer. 
 • De senaste tio åren har cirka 43 fall rapporterats årligen i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Det finn flera genotyper av viruset. Den dominerande genotypen i västvärlden är genotyp I.
 • När en kronisk HDV-infektion har etablerat sig förvärrar den vanligen den redan befintliga leversjukdomen orsakad av hepatit B.
 • Progression mot cirros kan ske snabbt, men uppträder inte hos alla patienter.

ICD-10

 • 18.0 Kronisk (virus)hepatit B med hepatit D (coinfection)

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Anamnesen är densamma som vid hepatit B. 
 • Sjukdomsbilden kan variera från godartad akut hepatit till fulminant hepatit, och från asymtomatiskt bärartillstånd till snabbt progredierande kronisk leversjukdom.

Diagnostik och undersökning

 • Man kan påvisa viruset med olika serologiska tester.
 • Först och främst måste HBsAg föreligga för att det ska vara aktuellt med tester hepatit D. Man måste inte rutinmässigt kontrollera hepatit D vid B-infektion, utan om misstanke föreligger exempelvi på grund av osedvanligt aggressivt förlopp. 
 • Diagnosen ställs genom att antikroppar påvisas – anti-HDV-IgM vid akut infektion och anti-HDV-IgG vid akut, kronisk och genomgången utläkt infektion.

Differentialdiagnoser

 • Alla andra virala hepatiter.
 • Andra orsaker till hepatit, såsom läkemedel.

Allmänt

 • Målet med behandling är att uppnå långvarig suppression av både HDV och HBV.
 • Minska risken för allvarlig leverskada.
 • Minska smittrisken.
 • Lindra eventuella symtom.

Läkemedelsbehandling

 • Pegylerat interferon alfa är för tillfället (juni 2018) det enda aktuella läkemedlet.

Förlopp

 • HBV-HDV coinfektion innebär större risk för fulminant hepatit än endast HBV-infektion.

Komplikationer

 • Vid coinfektion ses en ökad risk för kronisk infektion, fibrosutveckling och leversvikt jämfört med infektion med enbart hepatit B.

Källor

 • Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation och sjukdomsstatistik om hepatit D. Hämtad 2019-06-17
 • Bahcecioglu IH, Sahin A. Treatment of delta hepatitis: today and in the future - a review. Infect Dis (Lond). 2017 Apr. 49(4):241-50.

Annons
Annons
Annons

Annons