Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Infektioner med enterovirus


Uppdaterad den: 2024-04-16

Annons

Bakgrund

 • Enterovirus är en grupp av ett hundratal olika virus i familjen picornavirus (små RNA-virus).
 • Enterovirus innefattar flera serotyper av poliovirus (se separat text), coxsackievirus grupp A och B, ECHO-virus och enterovirus.
 • En nyare indelning av enterovirus har tagits fram där enterovirus (EV) klassificeras A till D och humana rinovirus (HRV) A till C.

Epidemiologi

 • Humant enterovirus är vanligt förekommande och finns över hela världen. 

Etiologi och patogenes

 • Viruset finns i avföring i tarmen och smittar främst fekalt-oralt mellan människor. Slem och saliv i luftvägar, eller hudblåsor kan också smitta via direkt eller indirekt kontakt.
Annons
Annons

ICD-10

 • A80 Akut poliomyelit
 • A85 Annan virusencefalit som ej klassificeras annorstädes
  • A85.0 Enterovirusencefalit
 • A87 Virusmeningit
  • A87.0 Enterovirusmeningit
 • A88 Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
  • A88.0 Enteroviralt exantem och feber
 • B08 Andra virusinfektioner, kännetecknade av hud- och slemhinnelesioner som ej klassificeras annorstädes
  • B08.4 Vesikulär stomatit med exantem som orsakas av enterovirus
  • B08.5 Vesikulär faryngit som orsakas av enterovirus
 • B34 Virusinfektion med ospecificerad lokalisation
  • B34.1 Ospecificerad enterovirusinfektion

Anamnes

 • De flesta infektionerna som orsakas av annat enterovirus än polio är lindriga eller asymtomatiska.
 • Ofta ses självläkande febersjukdom hos barn.
 • Spektrum och allvarlighetsgrad av kliniska manifestationer varierar med ålder, kön och immunstatus.
 • Allvarlig sjukdom förekommer främst hos spädbarn och vid sänkt immunförsvar.
 • Enterovirus är den vanligaste orsaken till virusmeningit.
 • Även myelit, paralys, myokardit, akut hepatit, acute respiratory distress syndrome och sepsisliknande tillstånd kan orsakas av enterovirus.

Kliniska fynd

 • Hudmanifestationer, exantem och enantem, kan orsakas av flera sorters enterovirus.
 • Höstblåsor med feber, enamten och exantem, ses oftast hos barn under 10 år och orsakas vanligen av  coxsackievirus A16.
 • Herpangina orsakas oftast av grupp A-coxsackievirus eller enterovirus A71och orsakar halsont med rodnad, papler och sedan vesikler hos barn.
 • Pleurodyni orsakat av enterovirus (Bornholmssjuka) innebär i typiska fall feber och intensiva paroxysmala smärtor i bröst- och övre delen av bukmuskulaturen vilket likna andra akuta tillstånd men är oftast övergående inom 4–6 dagar.
 • Allvarliga infektioner med enterovirus förutom poliovirus kan ses i alla åldrar främst hos spädbarn, och ävenhos personer med nedsatt immunförsvar.
 • Nyfödda kan bli svårt sjuka i enterovirussjukdom med sepsisliknande bild och pneumoni, myokardit, hepatit eller meningoencefalit.
 • I sällsynta fall orsakar andra virus än poliovirus akut slapp paralys.

Utredning av enterovirus

 • Lindrigare infektioner diagnosticeras på klinisk bild.
 • Vid allvarligare infektioner kan enterovirus påvisas med PCR-teknik.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra infektiösa agens.

Behandlingen i korthet

 • De flesta enterovirusinfektioner är självbegränsande och kräver ingen specifik behandling.
 • Undantag är allvarliga infektioner som akut myokardit, som kan vara livshotande, och akut viral meningit, som kan ge svår sjukdomsbild.

Läkemedelsbehandling

 • Specifik behandling saknas.
 • Symtomatisk och understödjande behandling vid behov.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.