Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

E. coli-infektioner i tarmen


Uppdaterad den: 2019-06-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Add content here...

Bakgrund och epidemiologi

 • Enterit som orsakas av infektion med tarmpatogena E. coli-bakterier.

Etiologi och patogenes

 • Man skiljer vanligen mellan sex typer tarmpatogena E. coli:
  • EHEC – enterohemoragiska E. coli (EHEC kallas också STEC eller VTEC)
  • EIEC – enteroinvasiva E. coli
  • EPEC – enteropatogena E. coli omfattar typiska EPEC (tEPEC) och atypiska EPEC (aEPEC)
  • ETEC – enterotoxinbildande E. coli
  • DAEC – ej toxinbildande stammar av E. coli (fäster sig i vävnadsceller)
  • EAggEC – enteroaggregativa E. coli (fäster sig i tarmslemhinnan, kan också vara toxinproducerande)

ICD-10

 • A04.0 Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Det är svårt att differentiera mellan e. coli-infektioner och andra orsaker till tarminfektioner rent anamnestiskt.
 • Diarré, oftast vattnig sådan, ses. 
 • Vid vissa sorter, såsom EHEC och EIEC kan blod ses i diarréerna. 
 • Febrilitet är ovanligt men kan ses.
 • Inkubationstider:
  • EHEC: 2–4 dagar, med variation från 1–14 dagar
  • EIEC: 10–18 timmar
  • EPEC: Okänt
  • ETEC: 1–3 dagar
  • DAEC: Okänt
  • EAggEC: Inkubationstid på 20–48 timmar

Diagnostik och undersökning

 • Klinisk sjukdom och agenspåvisning i avföringen.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till diarré:
  • Campylobakter
  • Salmonella
  • Shigella
  • Yersinia
  • Virusinfektioner
  • Matförgiftning

Allmänt

 • Symtomatisk behandling.

Egenbehandling

 • Vätskeersättning, helst industriframställd, bör rekommenderas.
 • Motilitetshämmande läkemedel i vissa fall, var god se nästa rubrik. 

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling har inget eller mycket begränsat värde. Kan dock vara aktuellt i vissa patientgrupper.
 • Loperamid kan ges vid lindrig till måttlig sjukdom utan feber, utan allmänpåverkan och utan dysenterisk sjukdomsbild.

Förlopp

 • Vanligen självbegränsande sjukdom med varaktighet på två till fyra dagar upp till två veckor.

Komplikationer

 • EHEC-infektion kan kompliceras av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) i ungefär 5–10 % av fallen, som drabbar framför allt små barn.

Prognos

 • Vanligen mycket god prognos.

Källor

 • Folkhälsomyndighetens Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen. Hämtad 2019-06-20. www.folkhälsomyndigheten.se
 • Smittskyddsläkarföreningen. 2017. EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion. (Hämtad 2018-02-08) https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/EHEC/
 • Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, DuPont HL, Hamer DH, Kozarsky P, Libman M, Steffen R, Taylor D, Tribble DR, Vila J, Zanger P, Ericsson CD. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report.. J Travel Med 2017; Apr 1: 57-74. doi:10.1093/jtm/tax026.

 


Annons
Annons
Annons

Annons