Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Herpes genitalis


Uppdaterad den: 2020-10-29

Annons

Bakgrund

 • En sexuellt överförbar sjukdom som ger blåsor och sår genitalt och orsakas av herpes simplex-virus 2 (HSV-2) eller herpes simplex-virus 1 (HSV-1).
 • Livslångt bärartillstånd som kan reaktiveras periodvis.

Epidemiologi

 • Incidensen verkar vara ökande.
 • Prevalensen är dubbelt så hög hos kvinnor jämfört män.
 • På global nivå har över 400 miljoner personer genital herpes orsakad av HSV-2.
 • Amerikanska siffror visar att prevalensen av HSV-2 är runt 20 %.
 • 70 % av alla vuxna har antikroppar mot HSV-1.

Etiologi och patogenes

 • HSV-1 genitalt överförs främst via oralsex men kan också smitta från underliv till underliv.
 • HSV-2 överförs praktiskt taget uteslutande från underliv till underliv.
 • Smitta sker både via direktkontakt och via sekret.
 • Efter ett primärutbrott ger HSV-1 cirka 25–30 % sannolikhet för recidiv medans HSV-2 ger cirka 80–90 % sannolikhet.
 • De flesta med HSV-infektion vet inte att de har genital herpes men är ändå smittsamma.
Annons
Annons

ICD-10

 • A60 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
  • A60.0 Urogenital infektion med herpes simplex-virus
  • A60.1 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum
  • A60.9 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
 • N77 Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • N77.0 Ulceration i vulva vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
  • N77.1 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Primärinfektionen är asymtomatisk hos majoriteten av smittade.
 • Vissa känner prodromer:
  • Milda parestesier och brännande, svidande obehag i perineum före lesionerna kommer
 • Allmänpåverkan:
  • Ses hos cirka 70 % av kvinnorna och 40 % av männen i form av huvudvärk, generell sjukdomskänsla, lätt feber och muskelsmärtor
 • Lokala symtom:
  • Förstagångsutbrott kan ge svåra smärtor i vulva och betydande ömhet
  • Om uretra eller slemhinnan i urinblåsan påverkas kan detta leda till allvarlig dysuri och ibland urinretention
  • Vesiklerna brister och blir till små grunda sår som ofta blir sekundärinfekterade, men läker utan att efterlämna ärr
 • Utbrottet varar vanligtvis i 2–4 veckor.
 • Såren kan finnas kvar i 4–6 veckor.
 • HSV-1 infektioner brukar vara mildare än HSV-2, och recidiv sker mer sällan.

Utredning av herpes genitalis

 • Inspektion och undersökning räcker.
 • Vid osäkerhet på diagnosen kan provtagning från vesikler/sår/sekret tas.
 • PCR är den vanligaste analysmetoden.

Differentialdiagnoser

 • Cervicit
 • Candidavaginit
 • Trichomonasvaginit
 • Bakteriell vaginos
 • Tumör i vagina och vulva
 • Behçets sjukdom
Annons
Annons

Behandling av herpes genitalis

 • Det går inte att behandla bort sjukdomen.
 • Däremot kan utbrotten symtomlindras och eventuellt förkortas.
 • Vid svårare primärinfektioner kan hjälp med kateter och liknande behöva ges.

Egenbehandling

 • Sårhygien, skölja såren försiktigt med kroppstempererat vatten.
 • Lokalbedövningssalva kan eventuellt hjälpa.
 • Låta bli åtsittande kläder.
 • Värktabletter.

Läkemedelsbehandling

 • En Cochranerapport från 2016 konkluderar att perorala antivirala medel som aciklovir eller valaciklovir kan minska symtomdurationen vid den första episoden av genital herpes, men dokumentationen är av låg kvalitet.
 • Antiviral behandling rekommenderas vid primärutbrott och vid besvärande recidivutbrott.
 • Tiden med virusutsöndring samt symtom förkortas, men det ger inte någon dramatisk förkortning.
 • Resistensutveckling är mycket ovanligt.
 • Vid primärutbrottet rekommenderas valaciklovir eller aciklovir:
  • Valaciclovir-tabletter: 500 mg x 2 i 5–10 dagar
  • Aciklovir-tabletter: 200 mg x 1 x 5 i 5–10 dagar
  • Behandlingen måste påbörjas inom de första 2–3 dagarna efter utbrottet för att ha effekt
  • I praktiken förskriver man dock behandling vid primärutbrott oavsett debuttid

Annan behandling

 • Vid recidiv kan behandling ges, men om utbrotten är få och korta hinner medicinering inte ge effekt:
  • Behandling bör initieras inom 48 timmar för att ge effekt
 • Vid täta recidiv kan supressionsbehandling dagligen under en period vara aktuellt:
  • Det är aktuellt vid ≥6 skov/år
  • Behandling måste omprövas efter maximalt 12 månader
  • Vid 2 nya recidiv kan supressionsbehandling återupptas
 • Vaccinationsutveckling mot HSV-2 har kommit långt men än finns inget vaccin.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Under svårare primärutbrott: urinretention, blåspares.
 • Psykosociala besvär, dilemmat över att inte veta när man utsöndrar virus.
 • Neonatal HSV, särskilt vid primärinfektion tätt inpå förlossningen.
 • HSV-2-infektion är associerad med ökad risk för att bli smittad av eller överföra HIV-virus.

Prognos

 • Recidiverande utbrott blir ofta mindre besvärande med tiden.
 • Vissa får frekventa och smärtsamma recidiv.

Källor

 • Groves MJ. Genital herpes: a review. Am Fam Physician. 2016 Jun 1;93(11):928-934.
 • Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 30;(8):CD010684. PMID: 27575957.
 • LeGoff J, Péré H, Bélec L. Diagnosis of genital herpes simplex virus infection in the clinical laboratory published correction appears in Virol J. 2015;12:167. Virol J. 2014;11:83. Published 2014 May 12. doi:10.1186/1743-422X-11-83.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.