Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Herpes genitalis


Uppdaterad den: 2019-09-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • En sexuellt överförbar sjukdom som ger blåsor och sår genitalt och orsakas av herpes simplex-virus 2 (HSV-2) eller herpes simplex-virus 1 (HSV-1).
 • Livslångt bärartillstånd som kan reaktiveras periodvis.

Epidemiologi

 • Incidensen verkar vara ökande.
 • Prevalensen är dubbelt så hög hos kvinnor jämfört män.
 • På global nivå har över 400 miljoner personer genital herpes orsakad av HSV-2.
 • Amerikanska siffror visar att prevalensen av HSV-2 är runt 20 %.
 • 70 % av alla vuxna har antikroppar mot HSV-1.

Etiologi och patogenes

 • HSV-1 genitalt överförs främst via oralsex men kan också smitta från underliv till underliv.
 • HSV-2 överförs praktiskt taget uteslutande från underliv till underliv.
 • Smitta sker både via direktkontakt och via sekret.
 • Efter ett primärutbrott ger HSV-1 cirka 25–30 % sannolikhet för recidiv medans HSV-2 ger cirka 80–90 % sannolikhet.
 • De flesta med HSV-infektion vet inte att de har genital herpes men är ändå smittsamma.

ICD-10

 • A60 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
  • A60.0 Urogenital infektion med herpes simplex-virus
  • A60.1 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum
  • A60.9 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
 • N77 Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • N77.0 Ulceration i vulva vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
  • N77.1 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Primärinfektionen är asymtomatisk hos majoriteten av smittade.
 • Vissa känner prodromer:
  • Milda parestesier och brännande, svidande obehag i perineum före lesionerna kommer
 • Allmänpåverkan:
  • Ses hos cirka 70 % av kvinnorna och 40 % av männen i form av huvudvärk, generell sjukdomskänsla, lätt feber och muskelsmärtor
 • Lokala symtom:
  • Förstagångsutbrott kan ge svåra smärtor i vulva och betydande ömhet
  • Om uretra eller slemhinnan i urinblåsan påverkas kan detta leda till allvarlig dysuri och ibland urinretention
  • Vesiklerna brister och blir till små grunda sår som ofta blir sekundärinfekterade, men läker utan att efterlämna ärr
 • Utbrottet varar vanligtvis i 2–4 veckor.
 • Såren kan finnas kvar i 4–6 veckor.
 • HSV-1 infektioner brukar vara mildare än HSV-2, och recidiv sker mer sällan.

Utredning av herpes genitalis

 • Inspektion och undersökning räcker.
 • Vid osäkerhet på diagnosen kan provtagning från vesikler/sår/sekret tas.
 • PCR är den vanligaste analysmetoden.

Differentialdiagnoser

 • Cervicit
 • Candidavaginit
 • Trichomonasvaginit
 • Bakteriell vaginos
 • Tumör i vagina och vulva
 • Behçets sjukdom

Behandling av herpes genitalis

 • Det går inte att behandla bort sjukdomen.
 • Däremot kan utbrotten symtomlindras och eventuellt förkortas.
 • Vid svårare primärinfektioner kan hjälp med kateter och liknande behöva ges.

Egenbehandling

 • Sårhygien, skölja såren försiktigt med kroppstempererat vatten.
 • Lokalbedövningssalva kan eventuellt hjälpa.
 • Låta bli åtsittande kläder.
 • Värktabletter.

Läkemedelsbehandling

 • En Cochranerapport från 2016 konkluderar att perorala antivirala medel som aciklovir eller valaciklovir kan minska symtomdurationen vid den första episoden av genital herpes, men dokumentationen är av låg kvalitet.
 • Antiviral behandling rekommenderas vid primärutbrott och vid besvärande recidivutbrott.
 • Tiden med virusutsöndring samt symtom förkortas, men det ger inte någon dramatisk förkortning.
 • Resistensutveckling är mycket ovanligt.
 • Vid primärutbrottet rekommenderas valaciklovir eller aciklovir:
  • Valaciclovir-tabletter: 500 mg x 2 i 5–10 dagar
  • Aciklovir-tabletter: 200 mg x 1 x 5 i 5–10 dagar
  • Behandlingen måste påbörjas inom de första 2–3 dagarna efter utbrottet för att ha effekt
  • I praktiken förskriver man dock behandling vid primärutbrott oavsett debuttid

Annan behandling

 • Vid recidiv kan behandling ges, men om utbrotten är få och korta hinner medicinering inte ge effekt:
  • Behandling bör initieras inom 48 timmar för att ge effekt
 • Vid täta recidiv kan supressionsbehandling dagligen under en period vara aktuellt:
  • Det är aktuellt vid ≥6 skov/år
  • Behandling måste omprövas efter maximalt 12 månader
  • Vid 2 nya recidiv kan supressionsbehandling återupptas
 • Vaccinationsutveckling mot HSV-2 har kommit långt men än finns inget vaccin.

Komplikationer

 • Under svårare primärutbrott: urinretention, blåspares.
 • Psykosociala besvär, dilemmat över att inte veta när man utsöndrar virus.
 • Neonatal HSV, särskilt vid primärinfektion tätt inpå förlossningen.
 • HSV-2-infektion är associerad med ökad risk för att bli smittad av eller överföra HIV-virus.

Prognos

 • Recidiverande utbrott blir ofta mindre besvärande med tiden.
 • Vissa får frekventa och smärtsamma recidiv.

Källor

 • Groves MJ. Genital herpes: a review. Am Fam Physician. 2016 Jun 1;93(11):928-934.
 • Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 30;(8):CD010684. PMID: 27575957.
 • LeGoff J, Péré H, Bélec L. Diagnosis of genital herpes simplex virus infection in the clinical laboratory published correction appears in Virol J. 2015;12:167. Virol J. 2014;11:83. Published 2014 May 12. doi:10.1186/1743-422X-11-83.

Annons
Annons
Annons

Annons