Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Gasgangrän


Uppdaterad den: 2020-01-02

Annons

Bakgrund

 • Gasgangrän, gasbrand, klostridiemyonekros:
  • Snabb, progressiv och destruktiv infektion i skelettmuskulatur och omkringliggande mjukdelsvävnad

Epidemiologi

 • Sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Klostridier:
  • Grampositiva stavar, sporbildande, anaeroba
  • Påvisas i jord, ruttnande plantor och i tarmflora
 • Patogenes:
  • Traumatisk:
   • Inokulerad från miljön, exempelvis från jord, ofta vid djup skada
   • Clostridium perfringens är vanligast
  • Spontant:
   • Fekalflora som når muskulatur via blodbanan
   • Koloncancer ökar risken – Clostridium septicum är vanligast
  • Toxiner:
   • Patogenesen vid klostridieinfektioner beror till stor del av  toxinproduktion
 • Inkubationstid:
  • Oftast 1–3 dagar
  • Ibland endast minuter eller några få timmar
 • Kliniska presentationsformer:
  • Sårkontaminering utan infektionstecken
  • Flegmone/cellulit:
   • Avgränsad mjukdelsinfektion, ofta associerat till sårkontaminering eller kirurgi
   • Gasproduktion från infektionsstället till omkringliggande vävnad
  • Myonekros:
   • Snabb, progressiv och destruktiv infektion i skelettmuskulatur
Annons
Annons

ICD-10

 • A48.0 Gasgangrän

Anamnes

 • Plötsligt uppträdande svår smärta och ödem i område med trauma eller sårinfektion.

Kliniska fynd

 • Krepitationer i vävnaden.
 • Brunt till blodfärgat vattnigt vätska från sår.
 • Missfärgad hud.
 • Systemiskt påverkad patient med hypotoni.

Utredning av gasgangrän

 • Anatomisk diagnostik:
  • Devitaliserad vävnadsnekros vid kirurgisk exploration
  • Ingen kontraktionsförmåga i muskulatur
 • Radiologisk diagnostik:
  • Gas i vävnad vid röntgen, DT eller MRT:
   • Kan ge information om infektionens utbredning men får inte fördröja operation
 • Mikrobiologisk diagnostik:
  • Grampositiva stavar i utstryk av exsudat, biopsi eller blododling
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Enterobacter, Escherichia och blandade anaeroba infektioner, däribland infektioner med Bacteroides och peptostreptokocker.

Behandling av gasgangrän

 • Vid klinisk misstanke om gasgangrän krävs omedelbar transport till akutsjukhus och telefonkontakt med akutmottagningen.
 • Multidisciplinärt tillvägagångssätt med infektionsläkare, kirurg, mikrobiolog och narkosläkare eftersträvas.

Läkemedelsbehandling

 • Initialt antibiotikabehandling med bred täckning:
  • Imipenem 1 g x 3–4 intravenöst (starta med en bolusdos på 1 g och därefter ny dos ett par timmar senare för att få upp koncentrationen) + klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 4 intravenöst.
  • Vid septisk chock övervägs även engångsdos, gentamicin (5- )7 mg/kg intravenöst.

Annan behandling

 • Intensivvårdsbehandling:
  • Intravenös vätska
  • Respirator
  • Övervakning
 • Kirurgi:
  • Liberal kirurgisk exploration
  • Radikal excision av all drabbad vävnad
  • Ofta behövs upprepade ingrepp
 • Hyperbar syrgasbehandling:
  • Kan begränsa infektionen och den toxinmedierade skadan1
 • Högdos immunglobuliner:
  • Används på de flesta sjukhus
  • Effekt är inte bevisad i randomiserade studier
  • Neutraliserar cirkulerande toxinkomponenter
  • Tetanusprofylax
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Toxiskt delirium.
 • Septisk chock.
 • Muskelnekros.
 • njursvikt.

Prognos

 • Traumatiskt gasgangrän:
  • Mortaliteten är 50 %
  • Tid till kirurgi och antibiotikabehandling är av betydelse
  • Lokalisation:
   • Excision är lättare på extremiteter än övriga lokalisationer
 • Spontant gasgangrän:
  • Mortaliteten är 70–100 %

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.