Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Amöbainfektion


Uppdaterad den: 2021-10-12

Annons

Definition

 • Amöbainfektion är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig infektion med tarmprotozon Entamoeba histolytica.

Bakgrund och epidemiologi

 • Infektioner med Entamoeba histolytica förekommer över hela världen, främst i tropiska och subtropiska områden där förekomsten kan överstiga 40 %:
  • Central- och Sydamerika, Afrika och Asien, särskilt Indien
 • Sverige:
  • Under 2018 verifierades 41 fall av amöbainfektion i Sverige, varav 30 var smittade utomlands. De vanligaste smittländerna var Indien, Sverige, Eritrea, Somalia och Filippinerna

Etiologi och patogenes

 • Infektionen orsakas av protozon Entamoeba histolytica som förekommer antingen i sin cystform eller som trofozoit.
 • Infektionen startar vanligtvis med intag av cystor i mat eller vatten som är förorenat med mänsklig avföring.
 • Smittan kan överföras genom oral-analsex, händer eller kontakt med fekalier på annat sätt:
  • Enbart små mängder cystor behövs för att infektera en annan person
  • Inkubationstiden är cirka 2–4 veckor men kan sträcka sig från några dagar till flera månader
 • Risk för sjukdom efter exponering:
  • 90 % får en självbegränsande, asymtomatisk sjukdom
  • 10 % får en invasiv sjukdom
  • <1 % får extraintestinal sjukdom
Annons
Annons

ICD-10

 • A06 Amöbainfektion (exklusive andra protozosjukdomar i tarmen) med underkategorier A06.0–.9

Anamnes och kliniska fynd

 • Riskfaktorer:
  • Resa i tropiskt eller subtropiskt område
  • Sexuella kontakter och vilken typ av sex
 • Symtom:
  • De flesta amöbainfektioner förlöper utan symtom, cirka 10 % av de infekterade utvecklar symtom
  • Ofta subakut debut, med diarré i flera dagar eller längre, tillsammans med buksmärtor
  • Diarrén är vanligtvis utan blod och slem och kan därmed presentera sig som diarré som vid övrig gastroenterit
  • Ungefär hälften av patienterna rapporterar viktnedgång
  • Akut sjukdom ger ofta småklumpig avföring med slem, blod och buksmärtor
  • Rektalblödning utan diarré förekommer, i synnerhet hos barn
 • I sällsynta fall föreligger en dysenteribild:
  • Kraftig blodig diarré med feber, undantagsvis uppstår fulminant amöbakolit
 • Vid akut sjukdom:
  • Ömhet, hyperperistaltik, eventuellt distention av buken
  • Feber är ovanligt vid intestinal infektion men vanlig vid engagemang av levern
 • Vid kronisk infektion:
  • Eventuellt tjock och palpabel kolon, speciellt caekum och kolon descendens
 • Förstorad lever vid leverpåverkan/abscesser:
  • Patienter med leversjukdom har ofta inga tarmsymtom
  • Leverabscess kan ge ikterus, ömhet i buken och hepatomegali

Diagnostik och undersökning

 • Provtagning för misstänkt amöbainfektion görs enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Enbart förekomsten av cystor i avföringen hos en patient med diarré bevisar inte att amöbiasis är orsaken:
  • PCR kan skilja patogen från apatogen amöba – detta kan användas hos bärare som testas
 • Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Differentialdiagnoser

 • Akut eller kronisk diarré.
 • Leverabscesser.
 • Strikturerade förändringar av kolon.
 • Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.
Annons
Annons

Allmänt

 • Antibiotikabehandling.
 • Även symtomfria bärare rekommenderas behandling vid säker påvisning av Entamoeba histolytica.

Egenbehandling

 • Tillräckligt vätskeintag.
 • Hygienråd enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad för patienter. 

Läkemedelsbehandling

 • I samråd med infektionsläkare. 
 • Metronidazol eller tinidazol mot trofozoiter (endast symtomatisk sjukdom) följt av diloxanidfurorat eller paromomycin mot cystor (intraluminal behandling)
  • Till exempel metronidazol:
   • Vuxna: 800 mg x 3
   • Barn: 12,5 mg/kg kroppsvikt (maximalt 500 mg) x 3
   • Duration:
    • Enterit: 7–10 dygn
    • Amöbaabscess: 10 dygn
  • Till exempel diloxanidfurorat:
   • Vuxna: 500 g x 3
   • Barn: 7 mg/kg kroppsvikt (maximalt 500 mg) x 3
   • Duration oavsett indikation: 10 dygn

Komplikationer

 • Komplikationer är sällsynta, men omfattar perforation av tarmen, som i sin tur kan leda till peritonit och extraintestinal invasion, toxisk megakolon med perforation och peritonit, striktur av kolon, allvarliga blödningar, amöbom, appendicit och fulminant kolit med paralytisk ileus, hypotension, kraftig inflammation i slemhinnan och blödning.
 • Trofozoiter kan spridas via blodet till lever och hjärna och leda till att abscesser bildas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Om antiparasitära läkemedel sätts in tidigt i förloppet är prognosen god, men det finns en viss risk för reinfektion.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.