Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Campylobacterinfektion


Uppdaterad den: 2023-11-23

Annons

Bakgrund

 • Akut bakteriell tarminfektion som orsakas av bakterien Campylobacter jejuni eller Campylobacter coli.

Epidemiologi

 • Folkhälsomyndigheten har de senaste åren fått in omkring 10 000 anmälningar årligen om fall av Campylobakterinfektion:
  • 50–60 % smittas utomlands
  • Bland dem som smittas i Sverige insjuknar de flesta under sommarmånaderna juli till september
 • Flera omfattande dricksvattenburna utbrott har beskrivits i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Flera vilda och tama djur bär Campylobacter i tarmen och under slakt kan de förorena köttet.
 • Fjäderfäkött är oftare än stor- och småboskapskött förorenat med Campylobacter.
 • Campylobacter dör vid upphettning till cirka 70 °C. Djupfrysning minskar mängden bakterier men eliminerar dem inte fullständigt.
Annons
Annons

ICD-10

 • A04.5 Enterit orsakad av Campylobacter

Anamnes

Frågor

 • Har patienten intagit mat som kan vara smittad?
 • Har patienten nyligen varit utomlands?
 • Finns annan person i patientens närhet med liknande symtom?

Sjukdomsförlopp

 • Efter en inkubationstid på vanligen 1–3 dygn (kan vara upp till 10 dygn), leder infektionen som regel till diarré, magsmärtor, feber:
  • Vattentunn diarré som ofta är slem- och blodblandad
  • Influensaliknande besvär och måttlig feber
 • Efter 1–2 dygn börjar symtomen ofta avta.
 • Diarré kvarstår vanligen i en vecka. Buksmärta kan dock kvarstå dagar till veckor efter att diarrén har upphört.

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet i buken.
 • Eventuellt tecken på dehydrering.

Utredning av Campylobacterinfektion

 • PCR och eventuellt odling av avföring bekräftar diagnosen.
 • Vid symtom på allvarlig dehydrering tas eventuellt Hb, EVF, P/S-kreatinin, P/S-Na och P/S-K.
 • Vid misstanke om disseminerad infektion tas eventuellt CRP och blodstatus.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Salmonella, tarminfektion
 • Shigellainfektion
 • Clostridium difficile-infektion
 • Turistdiarré
 • Matförgiftning

Behandling av Campylobacterinfektion

 • Campylobacterinfektioner går i regel över inom en vecka utan behandling med antibiotika.
 • I början av diarréperioden och vid ihållande måttlig sjukdom rekommenderas rikligt med vätska, eventuellt vätskeersättning.
 • Vid riklig, blodig diarré i flera dagar, eller om patienten är medtagen och har hög feber kan behandling på sjukhus med rehydrering och antibiotika ges:
  • Azitromycin 500 mg x 1 oralt i 3 dagar eller
  • Erytromycin 250 mg x 4 eller 500 mg x 2 oralt i 5–7 dagar
 • Campylobacterinfektion är anmälningspliktig och räknas som allmänfarlig enligt smittskyddslagen:
  • Vid enstaka fall av inhemsk smitta behövs sällan ytterligare undersökningar
  • Vid flera fall och misstanke om utbrott från gemensam källa kopplas kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning och smittskyddsläkaren in

Förebyggande åtgärder

 • God hygien med handtvätt efter toalettbesök och före matlagning.
 • Patienter med diarré ska sjukskrivas.
 • Symtomfria personer, även inom riskyrken, som kan tillgodogöra sig hygieninformation kan återgå till arbete, skola eller förskola.
 • Riskyrken innebär hantering av oförpackade livsmedel eller vård av spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personer som arbetar med oförpackade livsmedel är skyldiga att omedelbart meddela sin arbetsledare om smittan.

Komplikationer

 • Färre än 1 % drabbas av sepsis. Risken är ökad bland sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
 • Sällsynta komplikationer är reaktiv artrit eller Guillain-Barrés syndrom.
 • Det finns fallrapporter av Campylobacter-associerad myokardit och perikardit.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är god.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.