Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Campylobacterinfektion


Uppdaterad den: 2022-08-04
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomen kallas också campylobacterios.
 • Akut bakteriell tarminfektion orsakad av bakterien Campylobacter jejuni eller Campylobacter coli.

Förekomst

 • Infektion med Campylobacter är nu den vanligaste anmälningspliktiga orsaken till akut diarrésjukdom i Sverige och antalet personer som varje år smittas har dubblerats under de senaste tio åren.
 • Folkhälsomyndigheten har de senaste åren fått in omkring 9 000 anmälningar årligen om fall av campylobakterinfektion:1
  • 50–60 % smittas utomlands
  • I Sverige är Campylobacter vanligt i tarmen hos en rad däggdjur och fåglar, både vilda och tama. Förekomsten i fjäderfä är lägre än i de flesta andra länder
 • Sjukdomen är orsak till cirka 10 % av alla infektiösa diarrér på världsbasis.
 • Säsongsvariation:
  • De flesta insjuknar under sommarmånaderna juli till september
  • Sommartoppen är mest markant för inhemskt smittade
  • Detta beror sannolikt i hög grad på typiska sommaraktiviteter som har visat sig vara viktiga riskfaktorer, till exempel grillning och bruk av dåligt renat vatten på landet och i stugor
  • Det har också varit en del diskussion kring vilken betydelse flugor har för smittspridningen från miljö till mat, och om detta kan förklara något av säsongsvariationen
  • 2007 fanns Campylobacter i cirka 13 % av svenska slaktkycklingflockar, med högst förekomst av bakterien om sommaren

Etiologi och patogenes

 • Infektion med Campylobacter jejuni, eventuellt Campylobacter coli.
 • En av de vanligaste orsakerna till bakteriell diarre.2
 • Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är de vanligaste humant sjukdomsframkallande stammarna.2
 • Smittar genom livsmedel, i synnerhet fjäderfäprodukter och icke desinficerat dricksvatten.
 • Största reservoaren i Sverige är sannolikt vilda fåglar, men bakterien förekommer även hos en rad andra djur.
 • Bakterien kan inte föröka sig i livsmedel, men kan överleva i flera veckor i mat med kylskåpstemperatur. Frysning leder till stark reducering av antalet bakterier:
  • Flera omfattande dricksvattenburna utbrott har beskrivits i Sverige
 • En rad vilda och tama djur bär bakterierna i tarmen:
  • Under slakt kan de förorena köttet
  • Fjäderfäkött är oftare än stor- och småboskapskött förorenat med Campylobacter
 • Det är ovanligt med smitta från person till person i ett hushåll.

Predisponerande faktorer

 • Riskfaktorer:
  • Konsumtion av förorenat/dåligt renat ytvatten
  • Daglig kontakt med hund eller katt
  • Kött som förtärts utomhus vid grillning
  • Bruk av dricksvatten som inte desinficerats
  • Fjäderfäkött som inhandlats rått (fryst eller kylt):
   • Färsk kyckling är en mycket vanlig smittkälla i Sverige (2018)3
   • Campylobacter kunde påvisas i 51 % av 100 prov i färsk kyckling från butik enligt en undersökning som Livsmedelverket gjorde under august 20194 

ICD-10

 • A04 Andra bakteriella tarminfektioner
  • A04.5 Enterit orsakad av Campylobacter

ICD-10 Primärvård

 • A045 Enterit orsakad av Campylobacter

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnesen väcker misstanke.
 • Odling bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Salmonellos
 • Shigella
 • Turistdiarré
 • Matförgiftning

Anamnes

 • Efter en inkubationstid på vanligen 1–3 dygn (kan vara upp till 10 dygn), leder infektionen som regel till diarré, magsmärtor, feber och illamående, från några dagar upp till flera veckor:
  • 20 % har symtom längre än en vecka
 • Vattentunn diarré som ofta är slem- och blodblandad.
 • Influensaliknade besvär och måttlig feber.
 • Kan i sällsynta fall leda till reaktiv artrit eller Guillain-Barrés syndrom.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Odling av avföringsprover ger diagnosen:
  • Skickas vanligen som pinnprov

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra att andra smittas.
 • Förhindra uttorkning.

Behandlingen i korthet

 • Specifik behandling av den sjuke behövs sällan.
 • Campylobacterinfektioner går i regel över inom en vecka utan behandling med antibiotika.2
 • Undersökning av symtomfria kontakter behövs vanligtvis inte.
 • Undersökning av husdjur kan vara aktuellt.
 • Vid enstaka fall av inhemsk smitta behövs sällan ytterligare undersökningar.
 • Vid flera fall och misstanke om utbrott från gemensam källa kopplas kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning och smittskyddsläkaren in.

Egenbehandling

 • God personlig hygien hos den som är sjuk, handtvätt efter toalettbesök och före matlagning.
 • I början av diarréperioden och vid ihållande måttlig sjukdom rekommenderas rikligt med vätska.
 • För barn två till tio år: 100–200 ml saft efter varje lös avföring
 • För vuxna mer vätska än vanligt:
  • Undvik läskedrycker och sportdrycker. Om man dricker sådana, blanda med lika delar vatten
 • Vid diarré och tecken på uttorkning rekommenderas en balanserad socker-saltlösning:
  • Till exempel vätskeersättning
  • Hemmagjord vätskeersättning till vuxna:
   • 1/2 tsk (2,5 ml) salt och 6 tsk/2 msk (30 ml) vanligt socker på 1 liter vatten. Koka upp vätskan och låt den svalna.

Läkemedelsbehandling

På sjukhus

 • Rehydrering:
  • Antimikrobiell behandling bör som regel undvikas
 • Vid riklig, blodig diarré i flera dagar, eller om patienten är medtagen och har hög feber:
  • Erytromycin 250 mg x 4 eller 500 mg x 2 oralt5
  • Kinoloner rekommenderas inte eftersom bakterien ofta är resistent
 • Behandlingstiden är fem till sju dagar.5

Förebyggande åtgärder

Förhindra spridning

 • God handhygien och sjukskrivning av diarrésjuka personer som arbetar med livsmedel.
 • Förskola/dagmamma:
  • Barnet kan återgå till förskolan två dygn efter symtomfrihet. Kontrollprover är inte nödvändigt

Primärförebyggande

 • Undvika dricksvatten av tvivelaktig kvalitet.
 • Kyckling, hamburgare, pannbiff och andra köttfärsrätter bör vara helt genomstekta eller genomkokta.
 • Andra köttprodukter bör vara ordentligt stekta på ytan.
 • Använd inte opastöriserad mjölk.
 • Förvara maten vid kyltemperatur (+4 °C).
 • Tvätta händerna efter toalettbesök, efter kontakt med djur och före matlagning.
 • Tvätta knivar, skärbrädor och köksutrustning som har blivit förorenade av råvaror. Använd olika skärbrädor och redskap för kött och grönsaker och för rått och färdiggrillat kött.
 • Vid vistelse i områden med dåliga hygieniska förhållanden:
  • Undvik okokta grönsaker, glass, frukt som inte kan skalas och vatten som inte säljs på flaska
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och förlopp

Förlopp

 • Tillståndet går normalt över efter några dagar, men 20 % av patienterna kan ha symtom längre än en vecka.

Komplikationer

 • Reaktiv artrit
 • Guillain-Barrés syndrom

Prognos

 • Prognosen är god.

Uppföljning

 • Sjukskrivning från det normala arbetet om patienten arbetar:
  • Inom livsmedelsindustrin eller matställe – med direkt eller indirekt kontakt med livsmedel som ska ätas råa eller utan ytterligare uppvärmning
  • Som vårdpersonal – med direkt kontakt eller som serverar mat till patienter som är särskilt utsatta för infektionssjukdomar, eller för vilka en infektion kan få särskilt allvarliga konsekvenser (till exempel prematura barn, intensivvårdsavdelningar)
 • Det behövs inga kontrollodlingar före återgång till arbete eller förskola.

Campylobacterinfektion och förskola

 • Barn på förskola eller institution kan återgå 48 timmar efter symtomfrihet.
 • Kontrollprover är inte nödvändigt.

Anmälningsplikt

 • Campylobacterinfektion är anmälningspliktig och räknas som allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Anmälan ska göras senast dagen efter diagnos:
  • Anmälningskriterier:
   • Isolering av bakterien från kliniskt prov, vanligen avföring (bekräftat fall)
   • Klinisk bild förenlig med diagnosen och epidemiologiskt samband (misstänkt fall)
 • Anmälan görs via www.sminet.se till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten:
  • Smittskyddsläkaren informerar vid behov kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning, till exempel vid anhopning av fall. Vid misstanke om smitta från djur kontaktas länsveterinären

Patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons