Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Infektion vid intravasala katetrar


Uppdaterad den: 2023-06-01

Annons

Bakgrund

 • Lokal infektion eller sepsis som uppstått på grund av en kateter som ligger inne i en ven eller artär; perifer eller central venkateter eller artärkateter.
 • Artärkateter används främst inom intensivvård och anestesiologi.

Epidemiologi

 • Lindrigare lokala infektioner är relativt vanligt. Allvarligare blodburna infektioner ovanligt.

Etiologi och patogenes

 • Vanligast vid bekteriemi är koagulasnegativa stafylokocker (KNS) S. Aureus, gramnegativa tarmbakterier och candida.
 • Kolonisation kan ske primärt som följd av bakteriemi eller sekundärt till följd av till exempel kontamination. 
Annons
Annons

ICD-10

 • Y84 Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
  Y84.8 Andra medicinska åtgärder
  Diagnos

Anamnes

 • Allmänpåverkan, feber och frossa hos patient med intravasal kateter ska inge misstanke om sepsis.

Kliniska fynd

 • Eventuellt lokala infektionssymtom; rodnad. ömhet, svullnad, smärta och pus.
 • Generella infektionssymtom

Utredning av infektion vid intravasa kateter

 • Vid misstanke om sepsis akut remiss till sjukhus.
 • Odling från kateterspets och instickställe, samt blododling om misstanke om bakteriemi.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Tromboflebit
 • Andra infektionssjukdomar

Behandling av infektion vid intravasal kateter

 • Vid misstanke om sepsis, akut behandling på sjukhus

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling utifrån misstänkt eller odlingsverifierat agens.
 • CVK-relaterad infektion bör handläggas inom specialiserad vård.

Annan behandling

 • PVK ska tas bort vid misstanke om infektion.
 • CVK för temporärt bruk tas i regel bort.
 • Vid CVK för längre tids bruk kan i vissa fall lämnas kvar om patienten är beroende av den.
 • Antimikrobiella lås med antimikrobiell lösning kan användas både terapeutiskt i kombination med systemisk antibiotika och även profylaktiskt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Allvarligare infektioner med bakteremi är mer komplicerade, med risk för sepsis, septisk chock och systemiska komplikationer
 • Systemiska komplikationer:
  • Endokardit
  • Septisk tromboflebit
  • Osteomyelit
  • Septiska embolier

Prognos

 • Lokala infektioner vid PVK har i regel ett lindrigt förlopp och god prognos.
 • CVK-relaterade infektioner rapporteras öka mortaliteten med upp till 25 %.
 • Acosta S, Frykholm P, Granath A, Hammarskjöld F, Lindgren S, Lindwall R, Pikwer A, Sandström K, Taxbro K, Åkeson J. Riktlinjer för central venkateterisering. Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI); 2018.
 • Vårdhandboken, Katetrar, sonder och drän (hämtad 2023-06-01).
 • Garcia-Gasalla M, Arrizabalaga-Asenjo M, Collado-Giner C, et al. Results of a multi-faceted educational intervention to prevent peripheral venous catheter-associated bloodstream infections. J Hosp Infect. 2019;102(4):449-453. doi:10.1016/j.jhin.2019.02.004PMID: 30771370

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.