Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Infektion vid intravasala katetrar


Uppdaterad den: 2015-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektion som uppstått på grund av en kateter som ligger inne i en artär eller ven.

Etiologi och patogenes

 • Etiologiskt agens:
  • Vanligast är koagulasnegativa stafylokocker (S.epidermidis m fl) och S.aureus
  • Gramnegativa bakterier och Candida förekommer mer sällan

Predisponerande faktorer

 • Intravasal kateter:
  • Perifer venkateter:
   • Byte av perifer venkateter med regelbundna tidsintervall har inte visat sig bättre än byte vid klinisk indikation. Genom att endast byta kateter vid klinisk indikation reduceras smärta genom att bytena blir färre och kostnaden blir dessutom lägre1-2
  • Central venkateter:
   • Enskilda studier tyder på ökande risk för infektion vid ökande varaktighet3

ICD-10

 • Y84 Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden
 • Y84.8 Andra medicinska åtgärder

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk sjukdomsbild.
 • Tillväxt av mikrober från kateterspetsen eller lokalt, tillsammans med positiv blododling.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till sepsis.

Anamnes

 • Sepsis

Kliniska fynd

 • Se sepsis.

Kompletterande undersökningar:

Bakteriologi

 • Sekret från insticksstället vid tecken på lokal infektion.
 • Kvantitativ odling från centrala katetrar.
 • Säker kateterrelaterad sepsis föreligger vid fynd av bakterier i blododling som tagits från perifer ven tillsammans med följande:
  • Var lokalt med tillväxt av samma mikrob
  • Tillväxt av samma mikrob från kateterspetsen
  • Tillväxt av samma mikrob från blododling som tagits via katetern i frånvaro av annat infektionsfokus

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektion
 • Avlägsna infektionsfokus

Allmänt om behandlingen

 • Ta bort kateter?
  • Central venkateter måste nästan alltid tas bort eller bytas ut
  • Vid inlagd tunnelerad kateter eller Port-a-cath kan man pröva behandling med kateter in situ vid perifer infektion och odramatiskt förlopp
  • Vid tunnelinfektioner (erytem, ömhet, indurerad vävnad perifert och mer än 2 cm från insticksstället) måste katetern oftast tas bort
 • Antibiotika.

Läkemedelsbehandling

Antimikrobiell behandling på sjukhus

 • Empirisk behandling:
  • Kloxacillin 2 g x 3 intravenöst
 • Vid typ 1-allergi mot penicillin:
  • Klindamycin 600 mg x 3 intravenöst
 • Revidera behandlingens upplägg när etiologin är känd.
 • Vid livshotande sjukdom:
  • Vankomycin 1 g x 2 intravenöst + aminoglykosid (gentamicin, netilmicin eller tobramycin) 4–6 mg/kg x 1 per dygn intravenöst
  • OBS! Kombinationen medför ökad risk för neurotoxicitet
  • Vid kontraindikation mot aminoglykosid:
   • Alternativ behandling mot gramnegativa tarmbakterier tills svar på odlingen erhållits
 • Bedöm möjlig svampinfektion vid långvarig antibiotikabehandling och kolonisering med svamp.
 • Behandlingstiden är 10–14 dagar. Vid fokala infektioner i inre organ får behandlingstiden individualiseras:
  • 4–6 veckor vid metastatiska fokus
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons