Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Impetigo (svinkoppor)

En bakteriell hudinfektionen som yttrar sig som vätskefyllda blåsor, vanligtvis lokaliserade i ansiktet men även på händer, handleder och bål. Svinkoppor drabbar omkring tre procent av alla barn någon gång, vanligast i åldersgruppen två till sex år.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2018-10-10
Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Sammanfattning

Definition

Impetigo är en ytlig hudinfektion som förekommer i två former:

• Icke-bullös impetigo som ger krustabelagda sår (stafylokocker eller streptokocker).
• Bullös impetigo med blåsor (toxinbildande stafylokocker)

Förekomst

Omkring tre procent av barn drabbas någon gång, vanligast i åldersgruppen två till sex år (men vanligt även hos något äldre barn).

Kliniska fynd

Icke-bullös impetigo:

 • Vätskande huderosioner med infektiösa, honungsgula krustor.
 • Lokalisation vanligen i ansiktet. Dessutom ofta på händer, handled och bål.

Bullös impetigo:

 • Ytliga blåsor, ofta lite slappa och innehåller blank eller purulent vätska.

Diagnostik

Typisk klinisk bild

Behandling

 • Hygienråd inklusive antiseptisk handhygien är viktigt
 • Lokalbehandling med retapamulinsalva
 • Perorala antibiotika vid utbredd och/eller progredierande impetigo

Definition

Impetigo är en ytlig hudinfektion som förekommer i två former:

 • Icke-bullös impetigo som ger krustabelagda sår
 • Bullös impetigo med blåsor

Bakgrund och epidemiologi

Förekomst

 • Man bedömer att tre procent av barn drabbas av impetigo någon gång, vanligast i åldersgruppen två till sex år (men vanligt även hos något äldre barn).
 • Epidemier förekommer framför allt i förskolor och i skolmiljö.
 • Det föreligger en tydlig säsongsvariation med en topp i augusti-september.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Etiologi och patogenes

 • Vid den icke-bullösa formen är blåsbildningen kortvarig och går sedan över till en smetig, gul krustabildning (infektion med Staphylococcus aureus eller grupp A-streptokocker).
 • Bullös impetigo förekommer framför allt hos spädbarn och orsakas av en infektion med toxinbildande Staphylococcus aureus.
 • Smitta:
  • Sjukdomen antas i huvudsak smitta vid person-till-personkontakt.
  • Patienterna kan sprida infektionen till sig själva eller andra efter att ha kliat/skrapat på ett infekterat område.
  • Smittsamhet tills krustorna torkat in.

Predisponerande faktorer

 • Impetigo utvecklas framför allt i värme och vid fukt
 • Trångboddhet och dålig hygien
 • Insektsbett
 • Sjukdomen är särskilt vanlig hos barn med atopiskt eksem, tidigare eksem eller predisposition för atopi
 • Nasal kolonisering av bakterierna predisponerar för recidiverande infektioner

Anamnes och kliniska fynd

Anamnes

 • Smärtfri makula eller papel som snabbt blir en vätskande lesion (vesikel) med blekgult innehåll.
 • Blåsan spricker lätt och bildar en erosion. Innehållet torkar och bildar efter hand typiska tjocka, honungsgula, kliande skorpor.
 • Utslaget sprider sig ofta till omgivande vävnad med autoinokulation.
 • Förändringarna uppstår ofta i hud med eksem, på extremiteterna och i ansiktet.
 • Inga allmänsymtom.
 • Vid bullös impetigo kan lesionerna vara ömma.

Annons
Annons

Kliniska fynd

Icke-bullös impetigo:

 • Vätskande huderosioner med infektiösa, honungsgula krustor.
 • Lokalisation i ansiktet, framför allt vid näsan, mungipor och örsnibbar. Dessutom ofta på händer, handleder och bål.
 • Börjar vanligen i mindre sår.

Bullös impetigo:

 • Ytliga blåsor (bullae), omgivna av ett tunnt eksemliknande område.
 • Blåsorna är ofta lite slappa och innehåller blank eller purulent vätska.
 • När blåsorna spricker har botten ofta ett blankpolerat utseende.
 • Regional lymfkörtelsvullnad kan förekomma.
 • Drabbar intakt hud, hela kroppen.

Diagnostik och undersökning

 • Klinisk diagnos utifrån typisk klinisk bild.

Bakterieodling

 • Vid diagnostisk osäkerhet, bristande kliniskt behandlingssvar, recidiv eller utbrott i familjer. Odling bör även göras innan peroral antibiotikabehandling inleds.

Differentialdiagnoser

 • Staphylococcal scaldes skin syndrome (SSSS) – vid omfattande dermatolys och hudrodnad (akut tillstånd)
 • Ektyma: samma process, men djupare sårbildning än vid impetigo, lämnar ofta ärr
 • Allergiskt kontakteksem
 • Sekundärinfekterat eksem
 • Höstblåsor
 • Herpes simplex-infektion
 • Dermatofytos
 • Varicella
 • Pseudomonasfollikulit

Behandling

Egenbehandling

 • Hygienråd inklusive antiseptisk handhygien är viktigt.
 • Noggrann uppblötning och rengöring av eventuella krustor med tvål och vatten rekommenderas.
 • Handdukar och sängkläder bör bytas ofta.
 • Kompletterande lokal behandling med klorhexidinlösning kan ha effekt.
 • Rivning underhåller impetigo och därför bör naglar klippas kort hos barn för att minska risken för att barnet kliar sönder hudförändringarna. Täckning med förband kan övervägas.

Läkemedelsbehandling

 • Lokalbehandling är indicerad om egenbehandling inte har gett effekt:
  • Retapamulinsalva två gånger dagligen i fem dygn.
 • Vid utbredd och/eller progredierande impetigo eller impetigo som inte svarat på behandling efter fem till sju dagar rekommenderas perorala antibiotika i sju dygn:
  • Till vuxna ges i första hand flukloxacillin i dosen 1 g x 3. Vid penicillinallergi typ 1 är klindamycin 300 mg x 3 ett alternativ.
  • Till barn rekommenderas flukloxacillin i tablettform 25 mg/kg x 3; mixtur cefadroxil 15 mg/kg x 2 eller mixtur flukloxacillin 25 mg/kg x 3. Vid penicillinallergi typ 1 används klindamycin 5 mg/kg x 3.

Förebyggande åtgärder

 • God handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden.
 • Individer i en familj eller en social grupp bör ha separata handdukar och tvättlappar.
 • Noggrann övertäckning av lesioner minskar smittorisken och bör genomföras.

Komplikationer

 • Det är sällan allvarliga infektionskomplikationer vid impetigo hos patienter som inte är undernärda eller har en allvarlig, underliggande sjukdom.
 • Obehandlad stafylokockinfektion kan utvecklas till furunkler och karbunkler.
 • Akut glomerulonefrit uppträder mycket sällan.

Prognos

 • Både icke-bullös och bullös impetigo är i de flesta fall självbegränsande och går tillbaka utan ärrbildning under loppet av ett par veckor.

ICD-10

L01.0 Impetigo


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons