Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Adenovirusinfektion


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Infektionssjukdom orsakad av adenovirus.
 • Adenovirus förekommer i sex olika genotyper: A–F och 49 olika serotyper.1

Förekomst

 • Infektioner med adenovirus är utbredda och vanligt förekommande men det finns inga exakta siffror.
 • Hos små barn är adenovirusinfektioner särskilt vanliga.
 • Infektionen är inte anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Etiologi och patogenes

 • Smitta sker genom droppsmitta eller kontaktsmitta.
 • De olika serotyperna ger olika sjukdomsbilder.
 • Smittar vid direktkontakt eller vid närdroppsmitta.
 • Epidemisk keratokonjunktivit är mycket smittsamt och smittar ofta via fingrar eller instrument.
 • Adenovirus ger vävnadsskada och CRP-värden som kan väcka misstankar om bakteriell infektion.2-3
 • Olika sjukdomsformer:
  • Luftvägsinfektioner hos små barn:
   • Serotyp 1, 2, 5 och 6 är vanligast
  • Faryngokonjunktival feber:
   • Serotyp 3 är vanligast
   • Luftvägsinfektion med feber, rinit, körtelsvulst och hemorragisk konjunktivit
   • Ofta spridning i barngrupper, på sommarläger och dylikt
  • Gastroenterit:
   • Serotyp 40 eller 41 är vanligast
   • Näst vanligaste orsak till diarré hos barn, efter rotavirus

Predisponerande faktorer

 • Nedsatt immunförsvar.

ICD-10

 • A85.1† Adenovirusencefalit (G05.1*)
 • B30.1†Konjunktivit orsakad av adenovirus (H13.1*)
 • B34.0 Adenovirusinfektion med ospecificerad lokalisation
 • B97.0 Adenovirus som orsak till sjukdomar klassificerade i andra kapitel
 • A87.1† Adenovirusmeningit (G02.0*)
 • B30.0† Keratokonjunktivit som orsakas av adenovirus (H19.2*)
 • A08.2 Adenovirusenterit
 • J12.0 Pneumoni orsakad av adenovirus

ICD-10 Primärvård

 • B34-P Virusinfektion UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av adenovirus (PCR) vid luftvägsinfektion, ögoninfektioner eller tarminfektion.

Differentialdiagnoser

 • Förkylning (rhinovirusinfektioner) eller andra virusinfektioner.
 • Bakteriell konjunktivit.
 • Rotavirusinfektion i tarm.
 • Bakterieinfektion.

Anamnes

 • Olika serotyper av adenovirus medför olika typiska sjukdomsbilder.
 • Luftvägsinfektioner:
  • Serotyp 1, 2, 5 och 6 är vanligast
  • Förkylningssymtom med feber, ömhet i hals, rinit, hosta
 • Faryngokonjunktival feber/epidemisk keratokonjunktivit:
  • Serotyp 3 är vanligast.
  • Akut halsinfektion och rinit och samtidig hemorragisk konjunktivit
  • Konjunktivit orsakad av serotyp 3 kallas också för simbassäng-konjunktivit
 • Gastroenterit:
  • Serotyp 40 eller 41 är vanligast
  • Diarré och feber
  • Antas vara näst vanligaste orsak, efter rotavirus, till tarminfektion hos små barn
 • Keratokonjunktivit:
  • Serotyp 8, 19 eller 37
  • Kraftig konjunktivit
  • Smittar lätt och kan orsaka utbrott på institutioner

Kliniska fynd

 • Luftvägsinfektioner:
  • Feber, rinit, varierande grader av halsrodnad
 • Konjunktiviter:
  • Ofta kraftig inflammation och eventuellt med subkonjunktivala blödningar
 • Tarminfektion:
  • Diarré, feber, eventuell uppkastning

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Speciellt för adenovirus finns generellt höga CRP-värden som lätt gör att man misstänker bakteriell infektion.2-3
 • Oftast tillräckligt med klinisk diagnostik
 • Vid utbrott i grupper, epidemier kan provtagning vara aktuellt.
 • Luftvägsinfektioner:
  • Påvisning av virus i nasofarynxaspirat eller halsprov
 • Konjunktivit:
  • Påvisning av virus i prov från ögonsekret
 • Tarminfektion:
  • Påvisning av virus i avföringsprov

När remittera?

 • Behandlas som regel utanför sjukhus.
 • Hänvisning till ögonläkare aktuellt vid keratokonjunktivit.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomatisk behandling tills sjukdomen försvinner spontant.

Allmänt om behandlingen

 • Bara ge symtomatisk behandling.

Förebyggande åtgärder

 • Det finns utvecklat vaccin mot vissa serotyper, men de vaccinen är inte tillgängliga i Sverige.
 • Bra handhygien kan förebygga smitta vid utbrott.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Självbegränsande tillstånd.
 • Luftvägsinfektioner och tarminfektioner varar vanligen cirka en vecka.
 • Ögoninfektioner kan ha längre varaktighet, upp till många veckor.

Prognos

 • Bra, men det förekommer utbrott med sällsynta serotyper som ger mer allvarlig sjukdom:1
  • Exempel serotyp 14 som har orsakat utbrott av bland annat pneumoni i USA
  • Serotyp 5, 7 och 21 är också kända för att orsaka mer allvarlig sjukdom

Adenovirus och förskola

 • Allmänt gäller att barnen inte bör gå till förskolan vid feber eller nedsatt allmäntillstånd.
 • Konjunktivit vid adenovirusinfektion är svårt att skilja från bakteriell konjunktivit.
 • Om det har påvisats smitta med adenovirus behövs inte antibiotika, och barnen kan gå till förskolan även vid pågående konjunktivit.
 • Om antibiotikadroppar används på grund av misstanke om bakteriell infektion, kan barnen gå till förskolan ett dygn efter igångsatt behandling.

Anmälningsplikt

 • Vid viral meningoencefalit råder anmälningsplikt enligt Smittskyddslagen
 • I övrigt finns ingen anmälningsplikt, men det kan vara bra att hålla kontakt.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Ofarlig och självläkande infektion.

Skriftlig patientinformation

 • Adenovirus

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons