Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Adenovirusinfektion


Uppdaterad den: 2023-04-25

Annons

Bakgrund

 • Infektionssjukdom orsakad av adenovirus som kan ge symtom från luftvägarna, mag-tarmkanalen eller ögonen.

Epidemiologi

 • Infektioner med adenovirus är vanligt förekommande men det finns inga exakta siffror.
 • Hos små barn är adenovirusinfektioner särskilt vanliga.
 • Vid 10 års ålder har de flesta barn haft minst en adenovirusinfektion.

Etiologi och patogenes

 • Adenovirus förekommer i sju olika genotyper: A–G och >60 olika serotyper:
  • De olika serotyperna ger delvis olika sjukdomsbilder
 • Smitta sker genom droppsmitta eller kontaktsmitta.
 • Adenovirus kan överleva på ytor utanför kroppen i flera veckor.
 • Inkubationstid:
  • Cirka 5 dagar vid luftvägsinfektion
  • Cirka 7–10 dagar vid ögon- och tarminfektion
Annons
Annons

ICD-10

 • A85.1† Adenovirusencefalit (G05.1*)
 • B30.1†Konjunktivit orsakad av adenovirus (H13.1*)
 • B34.0 Adenovirusinfektion med ospecificerad lokalisation
 • B97.0 Adenovirus som orsak till sjukdomar klassificerade i andra kapitel
 • A87.1† Adenovirusmeningit (G02.0*)
 • B30.0† Keratokonjunktivit som orsakas av adenovirus (H19.2*)
 • A08.2 Adenovirusenterit
 • J12.0 Pneumoni orsakad av adenovirus

Anamnes

 • Olika serotyper av adenovirus medför olika typiska sjukdomsbilder.
 • Luftvägsinfektioner:
  • Förkylningssymtom med feber, halsont, rinit, hosta
 • Faryngokonjunktival feber/epidemisk keratokonjunktivit:
  • Akut halsinfektion och rinit och samtidig hemorragisk konjunktivit
 • Gastroenterit:
  • Diarré och feber
  • Vanlig orsak till diarré hos barn tillsammans med calicivirus (norovirus) och rotavirus
 • Keratokonjunktivit:
  • Kraftig konjunktivit
  • Smittar lätt

Kliniska fynd

 • Luftvägsinfektioner:
  • Feber, rinit, varierande grader av rodnad i halsen
 • Konjunktiviter:
  • Ofta kraftig inflammation, eventuellt med subkonjunktivala blödningar
 • Tarminfektion:
  • Diarré, feber, eventuellt kräkningar

Utredning av adenovirusinfektion

 • Diagnosen ställs oftast på klinisk bild.
 • För att bekräfta diagnosen, vilket mycket sällan görs, kan påvisning av adenovirus med PCR göras vid luftvägsinfektion, ögoninfektion eller tarminfektion.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Förkylning (rinovirusinfektioner) eller andra virusinfektioner.
 • Bakteriell konjunktivit.
 • Calici- eller rotavirusinfektion i tarm.
 • Bakteriell halsinfektion.

Behandling av adenovirusinfektion

 • Symtomatisk behandling.

Förlopp

 • Självbegränsande tillstånd.
 • Luftvägsinfektioner och tarminfektioner varar vanligen cirka en vecka.
 • Ögoninfektioner kan ha längre varaktighet, ibland flera veckor.

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis mycket god, men det förekommer utbrott med sällsynta serotyper som ger mer allvarlig sjukdom.
 • Gravt immunsupprimerade individer, särskilt organ- eller stamcellstransplanterade, löper stor risk för mycket allvarlig sjukdom.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.