Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Tetanus


Uppdaterad den: 2019-05-15

Annons

Definition

 • Infektion med bakterien Clostridium tetani som producerar toxinet, tetanopasmin.

Bakgrund och epidemiologi

 • Sedan 2006 har 0–3 fall rapporterats årligen i Sverige. Medianåldern för fallen av stelkramp som rapporterats i Sverige de senaste åren är runt 80 år
 • I Sverige drabbas äldre ovaccinerade personer som är födda innan de allmänna vaccinationsprogrammen fanns, med en överrepresentation av äldre kvinnor
 • Tetanus är sällsynt i höginkomstländer, men en viktig dödsorsak i många låginkomstländer:
  • Man uppskattar att 58 000 mödrar och nyfödda dör av tetanus årligen i världen

Etiologi och patogenes

 • Sporer av tetanusbakterien kommer in i kroppen genom att sår blir förorenade med jord, gatudamm, avföring från djur eller människor, eller smutsiga nålar.
 • Typisk skada är djupa bett eller djupa stickskador, exempelvis efter spikar som har legat i jord.
 • Inkubationstid är 3–21 dagar, beroende på inokulationsmängd.
Annons
Annons

ICD-10

 • A34 Obstetrisk stelkramp
  A35 Annan stelkramp (tetanus)

Anamnes och kliniska fynd

 • Historia med sårskada och möjlig kontaminering.
 • Det infekterade såret kan vara så litet att patienten inte har lagt märke till det.
 • Smärtor och ilningar i inokulationsområdet följda av spasticitet av musklerna i området omkring detta.
 • Patienten klagar över stelhet och spasmer i käkmusklerna (trismus), stelhet i nacken och andra muskler, dysfagi, irritabilitet och hyperreflexi.
 • Sent i förloppet kan smärtfulla konvulsioner uppstå vid minimala stimuleringar.

Diagnostik och undersökning

 • Stelhet i käken och spasmer i ansiktsmusklerna kan ge intryck av att den sjuke ler och har höjda ögonbryn (risus sardonicus).
 • Affektion av nervtrådar till blodådror kan leda till kraftiga svettningar.
 • Smärtsamma toniska konvulsioner som orsakas av mindre stimuli är vanligt.
 • Spasmer i glottis eller respiratorisk muskulatur kan orsaka akut asfyxi.
 • Patienten är vaken och klar genom hela sjukdomsförloppet.
 • Vid en sensorisk undersökning ses inga abnormaliteter.
 • Temperaturen är normal eller lätt förhöjd.

Differentialdiagnoser

 • Andra akuta CNS-infektioner.
 • Läkemedelsinducerade dystonier.
 • Strykninförgiftning.
Annons
Annons

Vid sjukdom

 • Stelkramp klassas som en allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.
 • Humant tetanus immunoglobulin (HTIg) i hög dos (3 000–6 000 IE) och vaccin ska ges så snart som möjligt.
 • Sedering och behandling i respirator kan vara nödvändig för att upprätthålla andningen.

Förebyggande åtgärder

 • Inom barnvaccinationsprogrammet ges vaccin mot stelkramp i sammanlagt 5 doser:
  • 3 doser under det första levnadsåret; vid 3, 5 och 12 månaders ålder
  • 1 dos vid fem års ålder
  • 1 dos i årskurs 8–9
 • Grundvaccination till större barn eller vuxna (enkomponentsvaccin eller kombinationsvaccin kan användas):
  • 3 doser med intervall mellan första och andra dosen på 4–8 veckor och mellan andra och tredje dosen på 6–12 månader eller längre
 • Tetanusvaccin och immunglobulin vid sårskador:
  • Vid förorenade sår:
   • Boosterdos difteri/tetanusvaccin 0,5 ml intramuskulärt ges till personer som tidigare fått:
    • 3 doser tetanusvaccin i någon form (>10 år sedan tredje dosen eller om djupt, ej exciderbart sår även om <10 år sedan tredje dosen)
    • ≥4 doser tetanusvaccin (om >20 år sedan senaste dosen)
   • För den som tidigare i livet fått <3 doser tetanusvaccin fullföljs grundvaccination med rent tetanusvaccin och rent difterivaccin
   • Ovaccinerade, och möjligen till dem som tidigare endast fått en dos, ges immunglobulin mot tetanus i kombination med påbörjad grundvaccination
 • Förnyad vaccination vuxna:
  • För att förebygga stelkramp genom hela livet är det viktigt att vara grundvaccinerad och ha ett uppdaterat skydd mot stelkramp. En påfyllnadsdos rekommenderas till alla vuxna vart tjugonde år

Förlopp

 • Klinisk sjukdom ger inte påföljande immunitet.

Prognos

 • Sammantaget för hela världen är mortaliteten 50 %.
 • Prognosen är sämre om inkubationstiden är kort, symtomen kommer snabbt eller om behandlingen avbryts.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Luftvägsobstruktion.
 • Urinretention och förstoppning på grund av sfinkterspasmer.
 • Respirationsuppehåll och hjärtsvikt är potentiellt livshotande komplikationer sent i förloppet.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.