Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Rotavirusinfektion


Uppdaterad den: 2019-08-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Rotavirus kan förorsaka gastroenterit som i regel lindrig hos större barn och vuxna, men som kan vara allvarlig hos spädbarn och småbarn <2 år.

Epidemiologi

 • Rotavirus är den viktigaste orsaken till allvarlig diarré hos små barn internationellt och leder till cirka 215 000 dödsfall årligen i världen bland barn <5 år.
 • Tidigare var rotavirus den dominerande orsaken till akut diarré hos barn, men i regioner där vaccin mot rotavirus ges är norovirus numera en vanligare orsak.

Etiologi och patogenes

 • Smitta sker främst från person till person fekaloralt.
 • Rotavirus förekommer i stor mängd i feces och är mycket smittsamt:
  • Smittrisken är störst under de 4 första dagarna av sjukdomen
  • Luftburen smitta är också möjligt (aerosol vid hosta och kräkningar). Detta är sannolikt det vanligaste smittsättet vid utbrott på institutioner.

ICD-10

 • A08 Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
  • A080 Enterit orsakad av rotavirus
 • A09 Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Vanlig inkubationstid är 1–2 dagar.
 • Symtomen är diarré, kräkningar och feber, och sjukdomen kan ha ett allvarligt förlopp hos små barn:
  • Kräkningarna upphör normalt efter 1–2 dygn
  • Diarréer kan vara i 4–6 dagar

Kliniska fynd

 • Ofta feber hos spädbarn.
 • Objektivt kan det finnas tecken på uttorkning:
  • Trötthet, törst, oliguri, akut viktnedgång, torra slemhinnor, insjukna ögon, nedsatt hudturgor, takykardi och eventuellt lågt blodtryck
  • Lätt uttorkning – akut förlust av 5 % av kroppsvikten
  • Måttlig uttorkning – förlust av 5–10 % av kroppsvikten
  • Allvarlig uttorkning – förlust av 10–15 % av kroppsvikten

Utredning av rotavirusinfektion

 • De flesta tarminfektioner är milda och behandlas symtomatiskt utan provtagning.
 • Indikationer för fecesprover och agenspåvisning:
  • Vid blodig diarré
  • Vid kraftig och/eller mycket frekvent eller långvarig diarré
  • Vid uttalade allmänsymtom
 • Mikrobiologiska prover:
  • Fecesodling
  • Eventuellt EHEC (blodig avföring), Clostridium difficile (nyligen antibiotika) och/eller cystor och maskägg (vistelse utomlands)
  • Eventuellt avföringsprov för påvisning av virus med PCR bör tas inom 48–72 timmar efter sjukdomsdebut:
   • Ofta möjligt att påvisa virus med PCR upp till 5 dagar efter sjukdomsdebut

Behandling av rotavirusinfektion

 • I början av diarréperioden och vid ihållande måttlig sjukdom rekommenderas rikligt med vätska.
 • Patienten ska fortsätta med åldersadekvat kost trots kräkningar, mindre men oftare.
 • För barn 2–10 år:
  • Öka vätskeintaget i form av vatten eller mycket svag saft
  • Undvik läskedryck som inte är utspädd med vatten
  • Vid kräkningar minskas mängden till 5 ml per gång, men ofta
 • För vuxna – mer vätska än vanligt:
  • Undvik läskedrycker och sportdrycker
  • Om patienten vill dricka sådana, bör de blandas med lika delar vatten
 • Vid diarré och tecken på uttorkning rekommenderas en kommersiellt tillgänglig, hypoosmolar socker-saltlösning:
  • Rehydrering är nyckeln till framgång. 50–100 ml rehydreringslösning per kg under loppet av 4 timmar bör ges för att ersätta förlust
  • Fortsätt med vätskeintag och åldersadekvat kost
 • Råd om hemmagjorda lösningar kan lätt missförstås. Små fel i mätningen ger fel osmolaritet och kan förlänga/förvärra sjukdomsepisoden:
  • Om det inte finns färdiga rehydreringslösningar att tillgå kan skriftliga råd ges om ½ tsk (2,5 ml) bordssalt och 6 tsk (30 ml) socker i en liter vatten. Använd strukna hushållsmått
 • I vissa fall behöver patienten läggas in för att få intravenös vätskebehandling.

Förebyggande åtgärder

 • Vaccination:
  • Från och med september 2019 ingår vaccin mot rotavirus i det svenska barnvaccinationsprogrammet
 • God handhygien är viktig:
  • Hos barn på förskola har program för handtvätt före matlagning och efter toalettbesök visat sig minska antalet diarrétillfällen med upp till 30 %
 • Förskola:
  • Barn med akuta diarrétillstånd kan återgå till förskolan 2 dygn efter att de är symtomfria. Det gäller även blöjbarn
  • Barn som har en tendens till lös avföring behöver inte vara hemma från förskolan. Det är föräldrarna som ska avgöra om barnet har ett onormalt diarrétillstånd
  • Vid diarrétillstånd, när det finns misstanke om livsmedelsöverförd mikrob (till exempel efter utlandsresa) bör barnet undersökas av läkare och det bör kontrolleras om några andra barn på förskolan har symtom
 • Yrkesarbete:
  • Sjukanmälan från det normala arbetet om patienten arbetar inom:
  • Livsmedelsindustrin eller på matställe – med direkt eller indirekt kontakt med livsmedel som ska ätas råa eller utan ytterligare uppvärmning
  • Vården – med direkt kontakt eller som serverar mat till patienter som är särskilt utsatta för infektionssjukdomar, eller för vilka en infektion kan få särskilt allvarliga konsekvenser (till exempel prematura barn, intensivvårdsavdelningar)
  • Det bör gå 48 timmar efter symtomfrihet innan sådant arbete återupptas
  • Kontrollprover är inte nödvändiga
 • Utbrott på vårdinrättning:
  • Patienter med akut gastroenterit skall isoleras enligt lokala föreskrifter. Patienten bör ha eget badrum/toalett
  • Personal med symtom skickas hem tills de varit symtomfria en dag
  • Handtvätt/handsprit efter kontakt med patienter eller beröring av möjligt kontaminerade föremål
  • Munskydd används i kombination med skyddsrock och handskar på grund av faran för smittsam aerosol vid kräkningar
  • Isoleringsrummet rengörs varje dag på normalt sätt
  • Vid synlig nedsmutsning används ytdesinfektion
  • När isolering upphör rengörs rummet enligt riktlinjerna för kontaktsmittoisolering.
 • Anmälningsplikt:
  • Rotavirusgastroenterit är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Dock ska anmälan göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen)

Komplikationer

 • Uttorkning.
 • Rubbningar i elektrolytbalansen.
 • Allvarliga komplikationer och dödsfall är mycket sällsynta i Sverige men inte ovanliga i länder med sämre förhållanden.
 • I mycket sällsynta fall kan tarminvagination förekomma som komplikation till rotvirusvaccin:
  • Incidensen på grund av vaccination är 1–6 barn/100 000 vaccinerade barn

Prognos

 • Normalt går tillståndet över inom 4–6 dagar.

Källor

 • Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten, hämtad 2019-08-28
 • Guarino A, Ashkenazi , Gendrel D et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jul;59(1):132-52. PMID: 24739189
 • Fördjupad information om vaccination mot rotavirus. Folkhälsomyndigheten 2019, hämtad 2019-08-28

Annons
Annons
Annons

Annons