Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Rotavirusinfektion


Uppdaterad den: 2019-08-28

Annons

Bakgrund

 • Rotavirus kan förorsaka gastroenterit som i regel lindrig hos större barn och vuxna, men som kan vara allvarlig hos spädbarn och småbarn <2 år.

Epidemiologi

 • Rotavirus är den viktigaste orsaken till allvarlig diarré hos små barn internationellt och leder till cirka 215 000 dödsfall årligen i världen bland barn <5 år.
 • Tidigare var rotavirus den dominerande orsaken till akut diarré hos barn, men i regioner där vaccin mot rotavirus ges är norovirus numera en vanligare orsak.

Etiologi och patogenes

 • Smitta sker främst från person till person fekaloralt.
 • Rotavirus förekommer i stor mängd i feces och är mycket smittsamt:
  • Smittrisken är störst under de 4 första dagarna av sjukdomen
  • Luftburen smitta är också möjligt (aerosol vid hosta och kräkningar). Detta är sannolikt det vanligaste smittsättet vid utbrott på institutioner.
Annons
Annons

ICD-10

 • A08 Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
  • A080 Enterit orsakad av rotavirus
 • A09 Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas

Anamnes

 • Vanlig inkubationstid är 1–2 dagar.
 • Symtomen är diarré, kräkningar och feber, och sjukdomen kan ha ett allvarligt förlopp hos små barn:
  • Kräkningarna upphör normalt efter 1–2 dygn
  • Diarréer kan vara i 4–6 dagar

Kliniska fynd

 • Ofta feber hos spädbarn.
 • Objektivt kan det finnas tecken på uttorkning:
  • Trötthet, törst, oliguri, akut viktnedgång, torra slemhinnor, insjukna ögon, nedsatt hudturgor, takykardi och eventuellt lågt blodtryck
  • Lätt uttorkning – akut förlust av 5 % av kroppsvikten
  • Måttlig uttorkning – förlust av 5–10 % av kroppsvikten
  • Allvarlig uttorkning – förlust av 10–15 % av kroppsvikten

Utredning av rotavirusinfektion

 • De flesta tarminfektioner är milda och behandlas symtomatiskt utan provtagning.
 • Indikationer för fecesprover och agenspåvisning:
  • Vid blodig diarré
  • Vid kraftig och/eller mycket frekvent eller långvarig diarré
  • Vid uttalade allmänsymtom
 • Mikrobiologiska prover:
  • Fecesodling
  • Eventuellt EHEC (blodig avföring), Clostridium difficile (nyligen antibiotika) och/eller cystor och maskägg (vistelse utomlands)
  • Eventuellt avföringsprov för påvisning av virus med PCR bör tas inom 48–72 timmar efter sjukdomsdebut:
   • Ofta möjligt att påvisa virus med PCR upp till 5 dagar efter sjukdomsdebut
Annons
Annons

Behandling av rotavirusinfektion

 • I början av diarréperioden och vid ihållande måttlig sjukdom rekommenderas rikligt med vätska.
 • Patienten ska fortsätta med åldersadekvat kost trots kräkningar, mindre men oftare.
 • För barn 2–10 år:
  • Öka vätskeintaget i form av vatten eller mycket svag saft
  • Undvik läskedryck som inte är utspädd med vatten
  • Vid kräkningar minskas mängden till 5 ml per gång, men ofta
 • För vuxna – mer vätska än vanligt:
  • Undvik läskedrycker och sportdrycker
  • Om patienten vill dricka sådana, bör de blandas med lika delar vatten
 • Vid diarré och tecken på uttorkning rekommenderas en kommersiellt tillgänglig, hypoosmolar socker-saltlösning:
  • Rehydrering är nyckeln till framgång. 50–100 ml rehydreringslösning per kg under loppet av 4 timmar bör ges för att ersätta förlust
  • Fortsätt med vätskeintag och åldersadekvat kost
 • Råd om hemmagjorda lösningar kan lätt missförstås. Små fel i mätningen ger fel osmolaritet och kan förlänga/förvärra sjukdomsepisoden:
  • Om det inte finns färdiga rehydreringslösningar att tillgå kan skriftliga råd ges om ½ tsk (2,5 ml) bordssalt och 6 tsk (30 ml) socker i en liter vatten. Använd strukna hushållsmått
 • I vissa fall behöver patienten läggas in för att få intravenös vätskebehandling.

Förebyggande åtgärder

 • Vaccination:
  • Från och med september 2019 ingår vaccin mot rotavirus i det svenska barnvaccinationsprogrammet
 • God handhygien är viktig:
  • Hos barn på förskola har program för handtvätt före matlagning och efter toalettbesök visat sig minska antalet diarrétillfällen med upp till 30 %
 • Förskola:
  • Barn med akuta diarrétillstånd kan återgå till förskolan 2 dygn efter att de är symtomfria. Det gäller även blöjbarn
  • Barn som har en tendens till lös avföring behöver inte vara hemma från förskolan. Det är föräldrarna som ska avgöra om barnet har ett onormalt diarrétillstånd
  • Vid diarrétillstånd, när det finns misstanke om livsmedelsöverförd mikrob (till exempel efter utlandsresa) bör barnet undersökas av läkare och det bör kontrolleras om några andra barn på förskolan har symtom
 • Yrkesarbete:
  • Sjukanmälan från det normala arbetet om patienten arbetar inom:
  • Livsmedelsindustrin eller på matställe – med direkt eller indirekt kontakt med livsmedel som ska ätas råa eller utan ytterligare uppvärmning
  • Vården – med direkt kontakt eller som serverar mat till patienter som är särskilt utsatta för infektionssjukdomar, eller för vilka en infektion kan få särskilt allvarliga konsekvenser (till exempel prematura barn, intensivvårdsavdelningar)
  • Det bör gå 48 timmar efter symtomfrihet innan sådant arbete återupptas
  • Kontrollprover är inte nödvändiga
 • Utbrott på vårdinrättning:
  • Patienter med akut gastroenterit skall isoleras enligt lokala föreskrifter. Patienten bör ha eget badrum/toalett
  • Personal med symtom skickas hem tills de varit symtomfria en dag
  • Handtvätt/handsprit efter kontakt med patienter eller beröring av möjligt kontaminerade föremål
  • Munskydd används i kombination med skyddsrock och handskar på grund av faran för smittsam aerosol vid kräkningar
  • Isoleringsrummet rengörs varje dag på normalt sätt
  • Vid synlig nedsmutsning används ytdesinfektion
  • När isolering upphör rengörs rummet enligt riktlinjerna för kontaktsmittoisolering.
 • Anmälningsplikt:
  • Rotavirusgastroenterit är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Dock ska anmälan göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen)

Komplikationer

 • Uttorkning.
 • Rubbningar i elektrolytbalansen.
 • Allvarliga komplikationer och dödsfall är mycket sällsynta i Sverige men inte ovanliga i länder med sämre förhållanden.
 • I mycket sällsynta fall kan tarminvagination förekomma som komplikation till rotvirusvaccin:
  • Incidensen på grund av vaccination är 1–6 barn/100 000 vaccinerade barn

Prognos

 • Normalt går tillståndet över inom 4–6 dagar.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.