Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Difteri


Uppdaterad den: 2024-04-26

Annons

Bakgrund

 • Akut infektion som beror på Corynebacterium diphtheriae, en grampositiv bakterie (stav) som kan producera toxin.
 • Vanligen angrips slemhinnor i luftvägarna men alla kroppens slemhinnor kan drabbas. Det kan också leda till sår i huden.
 • Kallas även krupp och är det som är "äkta" krupp.

Epidemiologi

 • Sverige:
  • Allmän vaccination har erbjudits sedan 1930-talet. Därefter har inga nya epidemier skett och endast ett fåtal fall av sjukdomen har registrerats
  • I Sverige har 20 fall anmälts under åren 2018–2023.
 • Globalt:
  • Den globala vaccinationsgraden bland barn är 84 %
  • Epidemier förekommer fortfarande i vissa områden i världen där hög vaccinationsgrad inte upprätthålls, exempelvis på grund av oroligheter eller problem med infrastruktur

Etiologi och patogenes

 • Bakterien finns bara hos människor och sprids i huvudsak med sekretion från luftvägarna som droppsmitta.
 • Närkontakt krävs som regel för smitta:
  • Smittan överförs genom att kyssas och dricka från samma flaska och liknande, men kan även överföras via hosta och nysningar
 • Bakterierna koloniserar slemhinnor, oftast i svalg och övre luftvägar men också i bronker och eventuella sår i huden.
 • Organismen producerar exotoxin som kan orsaka myokardit och neuropati.
Annons
Annons

ICD-10

 • A36 Difteri

Anamnes

 • Inkubationstiden är vanligtvis 2–5 dagar.
 • Nasal, laryngeal, faryngeal eller kutan form av difteri kan förekomma.
 • Faryngeal difteri är den vanligaste formen, i typfallet förekommer klibbiga grå membran på tonsiller och i farynx:
  • Halsont, feber, förstorade lymfkörtlar, sjukdomskänsla och trötthet
  • Membran och svullnad kan leda till att luftvägarna täpps igen med kraftig stridor och eventuellt cyanos – det är detta som kallas "äkta krupp"
 • Myokardit på grund av toxineffekt:
  • Kan kompliceras av arytmier och hjärtsvikt
  • Kan komma några veckor efter halsinfektionen
 • Neuropati på grund av toxineffekt:
  • Vanligtvis först i hjärnnerver, ger diplopi, tal- och sväljbesvär
  • Kan komma först flera veckor efter symtomstarten
 • Huddifteri visar sig oftast som kroniska sår.

Kliniska fynd

 • Vid inspektion i svalget kan man finna de typiska, klibbiga, gulvita eller grå membranen som täcker tonsillerna eller svalget, men även i näsan, struphuvudet och luftstrupen.
 • Lymfadenit på halsen och allmänsymtom.
 • Membranen sitter fast – om man försöker ta bort dem uppstår blödning.

Utredning av difteri

 • Diagnosen kan bekräftas med odling av prov från svalg, näsa eller hudsår.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Streptokockhalsfluss.
 • Mononukleos.
 • Infektion med adenovirus eller herpes simplex.
 • Vincents angina: tonsillit med sårbildning och gulbrun beläggning (inte streptokocker).

Behandling av difteri

 • Vid misstanke om difteri i luftvägarna ska patienten läggas in på sjukhus för övervakning och behandling.
 • Behandling med antibiotika, boosterdos med vaccin och eventuellt antitoxin.
 • Ren huddifteri kan behandlas polikliniskt, men med isolering.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika:
  • Erytromycin rekommenderas i normalfallet, men även penicillin är effektivt
  • Behandling ges intravenöst, intramuskulärt eller peroralt
 • Antitoxin (från hästserum):
  • Kan bli aktuellt i svåra fall
  • Måste ges snabbt/tidigt då det bara har effekt mot cirkulerande toxin

Annan behandling

 • Borttagning av membran vid direkt laryngoskopi eller bronkoskopi kan vara nödvändigt för att förebygga eller behandla luftvägsobstruktion.
 • Patienter med difteri i luftvägarna bör monitoreras med upprepade EKG:n och hjärtenzymer för att bedöma graden av myokardit.  Även neurologiskt status bör följas. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Förebyggande åtgärder

 • Vaccinering mot difteri ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet:
  • Ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder, samt vid 5 års ålder och i årskurs 8–9 i olika kombinationsvaccin
 • I vuxen ålder rekommenderas personer som är grundvaccinerade enligt ovan kombinationsvaccin mot difteri och stelkramp med reducerad antigenhalt (påfyllnadsdos) vart 20:e år.
 • Vid grundimmunisering av vuxna rekommenderas fulldosvacciner mot difteri och stelkramp. Vaccinationen ges vid 3 tillfällen:
  • De 2 första injektionerna ges med 1–2 månaders mellanrum med en 3:e injektion efter 6–12 månader
  • Därefter föreligger skydd i åtminstone 10 år,  då en påfyllnadsdos med reducerad antigenhalt bör ges

Anmälningsplikt

 • Difteri definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom:
  • Anmälningsplikt vid fall där den kliniska bilden är förenlig med difteriinfektion i luftvägar eller hud, eller vid påvisning av Corynebacterium diphtheriae eller C. ulcerans
 • Anmälan görs till smittskyddsläkaren i regionen samt till Folkhälsomyndigheten.

Komplikationer

 • Luftvägsobstruktion.
 • Myokardit och neuropati.

Prognos

 • God prognos vid tidig behandling och tillgång till modern intensivvård.
 • På 1940–1950-talen var mortaliteten i genomsnitt 7 %.

Källor

 • Difteri – sjukdomsstatistik. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2024-04-26. www.folkhalsomyndigheten.se
 • Diphtheria, WHO. Hämtad 2024-04-26 www.who.int
 • Truelove SA, Keegan LT, Moss WJ et al. Clinical and Epidemiological Aspects of Diphtheria: A Systematic Review and Pooled Analysis. Clin Infect Dis. 2020 Jun 24;71(1):89-97. doi: 10.1093/cid/ciz808. PMID: 31425581 PubMed
 • Sjukdomsinformation om difteri. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2024-04-26 www.folkhalsomyndigheten.se
 • Barroso FP, Pegram S. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of diphtheria, last updated Jun 22, 2023. www.uptodate.com
 • Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. www.folkhalsomyndigheten.se

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.