Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Psoasabscess


Uppdaterad den: 2022-10-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • En psoasabscess är lokaliserad till psoasmuskeln.
 • Vid primär psoasabscess föreligger ingen identifierbar infektionskälla.
 • Vid sekundär psoasabscess föreligger direkt spridning av infektionen från ett intilliggande organ.

Epidemiologi

 • Mycket sällsynt tillstånd.
 • Incidens i Storbritannien var 0,4/100 000 invånare och år.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste orsaken till sekundär psoasabscess är sjukdomar i matsmältningskanalen.
 • Primär psoasabscess orsakad av hematogen spridning från en dold källa förekommer framförallt hos immunsupprimerade personer.
 • Psoasmuskeln ligger retroperitonealt och har sitt ursprung i ländryggskotorna och fäster i trochanter minor.
 • Muskeln ligger nära många organ som sigmoideum, jejunum, appendix, uretärerna, aorta, njurbäckenet, pankreas, iliakala lymfkörtlar och ryggraden. Infektioner i de här organen kan sprida sig direkt till psoasmuskeln.

ICD-10

 • K65.0 Akut peritonit
 • M60.0 Infektiös Myositis

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Ofta ospecifika symtom och smygande debut:
  • Ryggsmärta/flanksmärta
  • Feber utan uppenbar anledning
  • Ljumsksmärta (kan göra att höftledssjukdom misstänks)
  • Dysfunktion i urinblåsan
  • Ospecifik buksmärta
  • Viktminskning
  • Trötthet
 • Hos barn:
  • En psoasabscess presenterar sig ofta med triaden feber, hälta och höftsmärta
  • Det är viktigt – och svårt – att skilja mellan sjukdom i höften och en psoasabscess då en psoasabscess ligger så nära höftleden att det kan ge samma sjukdomsbild

Kliniska fynd

 • Patienten föredrar att ligga ner och presenterar sig vanligtvis med flektion och lätt utåtrotation i höften samt lumbal lordos.
 • Den distala delen av psoasabscessen kan visa sig som en resistens i ljumsken.
 • Kontrollera passiv rörlighet i höftleden:
  • Passiv rotation av en flekterad höftled är möjligt vid en psoasabscess, men vid sjukdom i höftleden, till exempel septiskt artrit uppstår som regel motstånd som utlöser starka smärtor
  • Höftledens dysfunktion varierar stort från fullständig pseudoparalys till normal rörlighet
 • Isomeriskt psoastest (psoastecknet):
  • Flektion och sträckning av den inflammerade psoasmuskeln utlöser smärta
 • Palpationsöm buk.

Utredning av psoasabscess

 • Infektionsparametrar som CRP, SR, LPK är förhöjda.
 • DT eller MRT kan bekräfta diagnosen:
  • MRT har högre sensitivitet än DT
  • Fördelen med DT är att samtidig DT-ledd perkutan abscessdränering är möjlig

Differentialdiagnoser

 • Coxit.
 • Legg-Calvé-Perthes sjukdom.
 • Pyelonefrit.
 • Osteomyelit.
 • Neoplasm.
 • Divertikulit.
 • Retrocekal appendicit.
 • Lumbosakralt diskbråck, ischias.
 • Akut ländryggssmärta, akut lumbago.
 • Aortaaneurysm.

Behandling av psoasabscess

 • Inläggning på kirurgisk avdelning vid misstanke om tillståndet.
 • Behandlingsmål är eliminering av infektion och komplett tömning av abscesshålan.
 • Antibiotika:
  • Inledningsvis empirisk behandling med bredspektrumantibiotika effektiv mot Staphylococcus aureus, därefter behandling efter odlingsresultat
 • Perkutant dränage:
  • Vanligtvis är DT-ledd punktering och dränering möjlig
 • Ibland krävs öppen kirurgi.
 • Vid små bölder kan enbart antibiotikabehandling vara tillräckligt.

Komplikationer

 • Recidiv.

Prognos

 • Mortaliteten är upp till 20 % beroende på orsak och samsjukligheter.

Källor

 • Shields D, Robinson P, Crowley TP. Iliopsoas abscess--a review and update on the literature. Int J Surg. 2012;10(9):466-9. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.08.016. Epub 2012 Sep 5. PMID: 22960467
 • Navarro López V, Ramos JM, Meseguer V, Arellano JLP, Serrano R, Ordonez MAG, et al. Microbiology and outcome of iliopsoas abscess in 124 patients. Medicine (Baltimore) 2009;88:120–130. PMID: 19282703
 • Aboobakar R, Cheddie S, Singh B. Surgical management of psoas abscess in the Human Immunodeficiency Virus era. Asian J Surg. 2018 Mar;41(2):131-135. doi: 10.1016/j.asjsur.2016.10.003. Epub 2016 Dec 7. PMID: 27938929.

Annons
Annons
Annons

Annons