Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Psoasabscess


Uppdaterad den: 2022-10-06

Annons

Bakgrund

 • En psoasabscess är lokaliserad till psoasmuskeln.
 • Vid primär psoasabscess föreligger ingen identifierbar infektionskälla.
 • Vid sekundär psoasabscess föreligger direkt spridning av infektionen från ett intilliggande organ.

Epidemiologi

 • Mycket sällsynt tillstånd.
 • Incidens i Storbritannien var 0,4/100 000 invånare och år.

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste orsaken till sekundär psoasabscess är sjukdomar i matsmältningskanalen.
 • Primär psoasabscess orsakad av hematogen spridning från en dold källa förekommer framförallt hos immunsupprimerade personer.
 • Psoasmuskeln ligger retroperitonealt och har sitt ursprung i ländryggskotorna och fäster i trochanter minor.
 • Muskeln ligger nära många organ som sigmoideum, jejunum, appendix, uretärerna, aorta, njurbäckenet, pankreas, iliakala lymfkörtlar och ryggraden. Infektioner i de här organen kan sprida sig direkt till psoasmuskeln.
Annons
Annons

ICD-10

 • K65.0 Akut peritonit
 • M60.0 Infektiös Myositis

Anamnes

 • Ofta ospecifika symtom och smygande debut:
  • Ryggsmärta/flanksmärta
  • Feber utan uppenbar anledning
  • Ljumsksmärta (kan göra att höftledssjukdom misstänks)
  • Dysfunktion i urinblåsan
  • Ospecifik buksmärta
  • Viktminskning
  • Trötthet
 • Hos barn:
  • En psoasabscess presenterar sig ofta med triaden feber, hälta och höftsmärta
  • Det är viktigt – och svårt – att skilja mellan sjukdom i höften och en psoasabscess då en psoasabscess ligger så nära höftleden att det kan ge samma sjukdomsbild

Kliniska fynd

 • Patienten föredrar att ligga ner och presenterar sig vanligtvis med flektion och lätt utåtrotation i höften samt lumbal lordos.
 • Den distala delen av psoasabscessen kan visa sig som en resistens i ljumsken.
 • Kontrollera passiv rörlighet i höftleden:
  • Passiv rotation av en flekterad höftled är möjligt vid en psoasabscess, men vid sjukdom i höftleden, till exempel septiskt artrit uppstår som regel motstånd som utlöser starka smärtor
  • Höftledens dysfunktion varierar stort från fullständig pseudoparalys till normal rörlighet
 • Isomeriskt psoastest (psoastecknet):
  • Flektion och sträckning av den inflammerade psoasmuskeln utlöser smärta
 • Palpationsöm buk.

Utredning av psoasabscess

 • Infektionsparametrar som CRP, SR, LPK är förhöjda.
 • DT eller MRT kan bekräfta diagnosen:
  • MRT har högre sensitivitet än DT
  • Fördelen med DT är att samtidig DT-ledd perkutan abscessdränering är möjlig
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Coxit.
 • Legg-Calvé-Perthes sjukdom.
 • Pyelonefrit.
 • Osteomyelit.
 • Neoplasm.
 • Divertikulit.
 • Retrocekal appendicit.
 • Lumbosakralt diskbråck, ischias.
 • Akut ländryggssmärta, akut lumbago.
 • Aortaaneurysm.

Behandling av psoasabscess

 • Inläggning på kirurgisk avdelning vid misstanke om tillståndet.
 • Behandlingsmål är eliminering av infektion och komplett tömning av abscesshålan.
 • Antibiotika:
  • Inledningsvis empirisk behandling med bredspektrumantibiotika effektiv mot Staphylococcus aureus, därefter behandling efter odlingsresultat
 • Perkutant dränage:
  • Vanligtvis är DT-ledd punktering och dränering möjlig
 • Ibland krävs öppen kirurgi.
 • Vid små bölder kan enbart antibiotikabehandling vara tillräckligt.

Komplikationer

 • Recidiv.

Prognos

 • Mortaliteten är upp till 20 % beroende på orsak och samsjukligheter.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.