Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Yersiniainfektion


Uppdaterad den: 2019-05-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Akut gastrointestinal infektion orsakad av yersiniabakterier.
 • Begreppet "yersinios" hänvisar till sjukdomsbilden som förorsakas av Yersinia enterocolitica.
 • Det är en zoonos som överförs från bland annat gris till människa.

Bakgrund och epidemiologi

 • Folkhälsomyndigheten får varje år anmälningar om 230–400 fall av yersinios, varav cirka 80 % är smittade inom Sveriges gränser.
 • Antalet anmälda fall av yersinios har sedan 2004, då antalet var 812, stadigt sjunkit.
 • Småbarn är främst drabbade av sjukdomen.

Etiologi och patogenes

 • Mag-tarmkanalen är ingångsport för infektionen. Inkubationstiden är 3–7 dagar.
 • Efter några få dygn uppstår ulcerationer i slemhinnan i terminala ileum, nekroser i Peyerska placken och mesenteriell lymfadenit.

ICD-10

 • A04 Andra bakteriella tarminfektioner
 • A28 Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Den kliniska bilden vid infektionstillstånd orsakade av Y. enterocolitica varierar betydligt.
 • Tillståndet kan vara över på några dagar men det kan ofta hålla i sig flera veckor eller månader.
 • Klinisk bild med diarré, eventuellt efterföljande ledsymtom eller erythema nosodum ger misstanke om diagnosen.

Diagnostik och undersökning

 • Efter utlandsresa eller ihållande besvär rekommenderas odling av avföring.
 • Både PCR-metod och odli9ng kan användas men PCR är betydligt mer känsligt för yersinia.

Differentialdiagnoser

 • Hos mindre barn kan yersiniainfektion inte skiljas från andra infektiösa gastroenteriter.
 • Hos större barn och yngre vuxna kan mesenteriell lymfadenit likna akut appendicit.

Allmänt

 • Som regel självbegränsande sjukdom.
 • Konservativ behandling.
 • Antibiotika i ytterst sällsynta fall.

Egenbehandling

 • I början av diarréperioden och vid ihållande måttlig sjukdom rekommenderas rikligt med vätska.

Läkemedelsbehandling

 • Inte aktuellt med antibiotikabehandling i primärvård.

Förlopp

 • Oftast självbegränsande förlopp utan allvarliga komplikationer.

Komplikationer

 • Yersinios kan i vissa fall ge upphov till både intestinala, extraintestinala och immunologiska komplikationer.
 • Exempelvis är reaktiv artrit (Reiters syndrom) och erythema nodosum är typiskt för yersinios.
 • Sepsis, meningit, endokardit, mykotiska aneurysm, osteomyelit, pleuraempyem, septisk artrit och abscesser i parenkymatösa organ har rapporterats.

Källor

 • Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad, Yersinia https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
 • Folkhälsomyndigheten, Statistik för Yersiniainfektion: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/yersiniainfektion-/?t=c#statistics-nav
 • Janda JM, Abbott SL. The genus Yersinia. I: Janda JM, Abbott SL. The Enterobacteriaceae. Washington D.C.: ASM Press, 2006: 205-32.

Annons
Annons
Annons

Annons