Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Yersiniainfektion


Uppdaterad den: 2019-05-31

Annons

Definition

 • Akut gastrointestinal infektion orsakad av yersiniabakterier.
 • Begreppet "yersinios" hänvisar till sjukdomsbilden som förorsakas av Yersinia enterocolitica.
 • Det är en zoonos som överförs från bland annat gris till människa.

Bakgrund och epidemiologi

 • Folkhälsomyndigheten får varje år anmälningar om 230–400 fall av yersinios, varav cirka 80 % är smittade inom Sveriges gränser.
 • Antalet anmälda fall av yersinios har sedan 2004, då antalet var 812, stadigt sjunkit.
 • Småbarn är främst drabbade av sjukdomen.

Etiologi och patogenes

 • Mag-tarmkanalen är ingångsport för infektionen. Inkubationstiden är 3–7 dagar.
 • Efter några få dygn uppstår ulcerationer i slemhinnan i terminala ileum, nekroser i Peyerska placken och mesenteriell lymfadenit.
Annons
Annons

ICD-10

 • A04 Andra bakteriella tarminfektioner
 • A28 Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes

Anamnes och kliniska fynd

 • Den kliniska bilden vid infektionstillstånd orsakade av Y. enterocolitica varierar betydligt.
 • Tillståndet kan vara över på några dagar men det kan ofta hålla i sig flera veckor eller månader.
 • Klinisk bild med diarré, eventuellt efterföljande ledsymtom eller erythema nosodum ger misstanke om diagnosen.

Diagnostik och undersökning

 • Efter utlandsresa eller ihållande besvär rekommenderas odling av avföring.
 • Både PCR-metod och odli9ng kan användas men PCR är betydligt mer känsligt för yersinia.

Differentialdiagnoser

 • Hos mindre barn kan yersiniainfektion inte skiljas från andra infektiösa gastroenteriter.
 • Hos större barn och yngre vuxna kan mesenteriell lymfadenit likna akut appendicit.
Annons
Annons

Allmänt

 • Som regel självbegränsande sjukdom.
 • Konservativ behandling.
 • Antibiotika i ytterst sällsynta fall.

Egenbehandling

 • I början av diarréperioden och vid ihållande måttlig sjukdom rekommenderas rikligt med vätska.

Läkemedelsbehandling

 • Inte aktuellt med antibiotikabehandling i primärvård.

Förlopp

 • Oftast självbegränsande förlopp utan allvarliga komplikationer.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Yersinios kan i vissa fall ge upphov till både intestinala, extraintestinala och immunologiska komplikationer.
 • Exempelvis är reaktiv artrit (Reiters syndrom) och erythema nodosum är typiskt för yersinios.
 • Sepsis, meningit, endokardit, mykotiska aneurysm, osteomyelit, pleuraempyem, septisk artrit och abscesser i parenkymatösa organ har rapporterats.

Källor

 • Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad, Yersinia https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
 • Folkhälsomyndigheten, Statistik för Yersiniainfektion: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/yersiniainfektion-/?t=c#statistics-nav
 • Janda JM, Abbott SL. The genus Yersinia. I: Janda JM, Abbott SL. The Enterobacteriaceae. Washington D.C.: ASM Press, 2006: 205-32.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.